Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Ukmergės rajono savivaldybės darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

 

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę)  - eurais  neatskaičius mokesčių.

Politikų  2015 m. vidutinis mėnesinis  bruto darbo užmokestis (eurais), 2016 m.. vidutinis mėnesinis  bruto darbo užmokestis(eurais), 2017 m.. I –III ketvirčių vidutinis mėnesinis  bruto darbo užmokestis (eurais)

Pareigybė

2015 m.

Eur

2016 m.  

Eur

2017 m.

I ketv. Eur

2017 m.

 II ketv. Eur

2017 m.

III ketv. Eur

Meras

2114

2463

2485

2485

2485

Mero pavaduotojas

1942

2289

2251

2251

2251

Mero patarėjas

1002

1036

1022

1022

1022

Tarybos narys

43

40

30

31

33

* - atlyginimas merui ir mero pavaduotojui mokamas vadovaujantis Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymu

 

Ukmergės rajono savivaldybės 2015 m. vidutinis mėnesinis  bruto darbo užmokestis (eurais) ir 2016 m. vidutinis mėnesinis  bruto darbo užmokestis (eurais), 2017 m.. I –III ketvirčių vidutinis mėnesinis  bruto darbo užmokestis (eurais)

Pareigybė

2015 m.

Eur

2016 m.  

Eur

2017 m.

I ketv. Eur

2017 m.

 II ketv. Eur

2017 m.

III ketv. Eur

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

 

 

 

Direktorius

1483

1905

1905

1905

1905

Direktoriaus pavaduotojas

1228

1582

1582

1582

1582

Karjeros valstybės tarnautojai

 

 

 

Skyrių vedėjai

1164

1321

1342

1340

1345

Skyrių vedėjų pavaduotojai

888

0

0

0

0

Vyr. specialistai

847

890

895

895

898

Vyresn. specialistai

849

850

850

850

850

Seniūnai

883

799

836

892

892

Seniūno pavaduotojas

920

924

906

906

906

Vyresn. specialistai seniūnijose

702

791

763

862

862

 

Ukmergės rajono savivaldybės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis 2015 m. vidutinis mėnesinis  bruto darbo užmokestis (eurais) ir 2016 m. vidutinis mėnesinis  bruto darbo užmokestis (eurais), 2017 m.. I –III ketvirčių vidutinis mėnesinis  bruto darbo užmokestis (eurais)

Pareigybė

2015 m.

Eur

2016 m.  

Eur

2017 m.

I ketv. Eur

2017 m.

 II ketv. Eur

2017 m.

III ketv. Eur

Ūkinio aptarnavimo tarnybos vedėjas

 

655

 

756

 

756

 

756

 

756

Sekretorė

484

480

480

480

480

Vyr. specialistai

617

621

628

629

630

Vyres. specialistai

436

450

450

450

450

Vairuotojai

505

639

639

641

641

Specialistai seniūnijose

446

480

516

558

558

 

Informaciją pateikė

Apskaitos poskyrio vedėja

Asta Navickienė


Paskutinis atnaujinimas: 2017-10-25 13:01:27