Įsipareigojimai

2018 metai

 

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 7-122 „Dėl ilgalaikės paskolos“ nusprendė imti ilgalaikę, ne didesnę kaip 823,7 tūkst. Eur, paskolą investicijų projektams, numatytiems Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. biudžete, finansuoti (Paskolos panaudojimo paskirtis).

2018 m. gegužės 24 d. su AB Šiaulių banku pasirašyta kredito sutartis Nr. KS-2018-376805-24/20-338 dėl ne didesnio kaip 823,7 tūkst. Eur kredito investicijų projektams, numatytiems Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. biudžete, finansuoti.

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 7-121 „Dėl garantijos suteikimo paskolai“ nusprendė suteikti iki 160 tūkst. Eur garantiją Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis UAB ,,Ukmergės butų ūkis“ imamai paskolai pastato, esančio Klaipėdos g. 17, Ukmergėje, modernizavimui.

 

2017 metai

 

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 7-85 ,,Dėl ilgalaikės paskolos“, nusprendė imti ilgalaikę, ne didesnę kaip 866,9 tūkst. Eur paskolą investiciniams projektams, numatytiems Ukmergės rajono savivaldybės 2017 m. biudžete, finansuoti. (Paskolos panaudojimo paskirtis)

2017 m. gegužės 31 d. su Danske Bank A/S Lietuvos filialu pasirašyta Finansavimo paslaugų (kreditavimo) sutartis Nr. K201705-0012/20-341 dėl ne didesnio kaip 866,9 tūkst. Eur kredito investiciniams projektams, numatytiems Ukmergės rajono savivaldybės 2017 m. biudžete, finansuoti.

2017 m. gegužės 10 d. su Lietuvos Respublikos finansų ministerija pasirašyta sutartis Nr. 1S-17/20-272 dėl 744 270 Eur paskolos investicijų projektui ,,Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ finansuoti.

 

2016 metai


Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2016 m. gegužės  26 d. sprendimu Nr. 7-151 ,,Dėl garantijos suteikimo paskolai“ nusprendė suteikti iki 300,0 tūkst. Eur garantiją Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis UAB ,,Ukmergės autobusų parkas“ imamai paskolai transporto priemonių įsigijimui ir naujos autobusų stoties statyboms finansuoti.


Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. 7-31 ,,Dėl ilgalaikės paskolos“, nusprendė imti ilgalaikę, ne didesnę kaip 847,1 tūkst. Eur paskolą investiciniams projektams, numatytiems Ukmergės rajono savivaldybės 2016 m. biudžete, finansuoti ir paimtoms paskoloms grąžinti. (Paskolos panaudojimo paskirtis)

 

2016 m. balandžio 28 d. su AB SEB banku pasirašyta ilgalaikio kredito sutartis Nr. 0041612026392-21/20-283 dėl ne didesnio kaip 847,1 tūkst. Eur kredito investiciniams projektams, numatytiems Ukmergės rajono savivaldybės 2016 m. biudžete, finansuoti ir paimtoms paskoloms grąžinti.

 

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. 7-32 ,,Dėl garantijos suteikimo paskolai“ nusprendė suteikti iki 95,0 tūkst. Eur garantiją Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis UAB ,,Ukmergės butų ūkis“ imamai paskolai įmonės programinės įrangos atnaujinimo ir teikiamų paslaugų modernizavimo projekto įgyvendinimui.

 

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 7-119 ,,Dėl garantijos suteikimo paskolai“ nusprendė suteikti iki 278,0 tūkst. Eur garantiją Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis UAB ,,Ukmergės šiluma“ imamai paskolai investicinių projektų ,,Susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimas diegiant naujausias technologijas katilinės Nr. 3 aptarnavimo teritorijoje Ukmergėje“ ir ,,Šilumos trasų Anykščių g., Daukanto g. ir Veterinarijos g. remontas“ įgyvendinimui.

 

2015 metai

 

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. 7-26 ,,Dėl ilgalaikės paskolos“, nusprendė imti ilgalaikę, ne didesnę kaip 692627 Eur paskolą investiciniams projektams, numatytiems Ukmergės rajono savivaldybės 2015 m. biudžete, finansuoti ir paimtoms paskoloms grąžinti. (Paskolos panaudojimo paskirtis)

 

2015 m. balandžio 29 d. su AB Šiaulių banku pasirašyta kredito sutartis Nr.KS-2015-93210-24/20-395 dėl ne didesnio kaip 847,1 tūkst. Eur kredito investiciniams projektams, numatytiems Ukmergės rajono savivaldybės 2015 m. biudžete, finansuoti ir paimtoms paskoloms grąžinti.

 

2014 metai

 

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 7-58 ,,Dėl ilgalaikės paskolos“, nusprendė imti ilgalaikę, ne didesnę kaip 3969 tūkst. Lt paskolą investiciniams projektams, numatytiems Ukmergės rajono savivaldybės 2014 m. biudžete, finansuoti ir paimtoms paskoloms grąžinti. (Paskolos panaudojimo paskirtis)

 

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 7-20 ,,Dėl garantijos suteikimo paskolai“ nusprendė suteikti iki 1200 tūkst. Lt garantiją Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis UAB ,,Ukmergės šiluma“ imamai paskolai investicinio projekto ,,Gamtinių dujų pakeitimas į biokurą, įrengiant iki 6,5 MW galios biokuro katilą katilinėje Šviesos g. 17, centralizuotam šilumos tiekimui Ukmergėje“ įgyvendinimui.

 


Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-24 15:36:03