Informacija apie savivaldybės biudžeto vykdymą

Patvirtintas 2016 m. Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas – 30457,8 tūkst. Eur. Įvertinus savivaldybės biudžeto pajamų plano koregavimą metų eigoje, patikslintas Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas – 32048,6 tūkst. Eur.

2016 m. visi į savivaldybės biudžetą gauti mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai sudarė 33049,7 tūkst. Eur arba 103,1 proc. planuotų patikslintų pajamų. Neįskaitant dotacijų, į savivaldybės biudžetą buvo gauta 17308,7 tūkst. Eur. pajamų.

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti savivaldybės biudžetui buvo skirta 2510,3 tūkst. Eur, mokinio krepšeliui finansuoti -  6939,1 tūkst. Eur, iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti - 616,4 tūkst. Eur, kelių priežiūros ir plėtros programai vykdyti – 1442,0 tūkst. Eur, Valstybės investicijų programoje numatytų projektų finansavimui - 1871,7 tūkst. Eur.

Patikslintas 2016 m. savivaldybės biudžeto mokesčių surinkimo planas – 14997,3 tūkst. Eur, o gauta  15848,7 tūkst. Eur, t. y. patikslintas pajamų planas įvykdytas 105,7 proc. Didžiausią surinktų mokesčių dalį savivaldybės biudžete sudaro gyventojų pajamų mokestis – 13686,5 tūkst. Eur, iš jų gauta iš Valstybinės mokesčių inspekcijos – 9181,4 tūkst. Eur, t. y. 1444,4 tūkst. Eur daugiau negu planuota. Sėkmingai buvo renkami ir kiti mokesčiai - nekilnojamojo turto mokesčio gauta 574,3 tūkst. Eur žemės mokesčio - 498,5 tūkst. Eur, žemės nuomos mokesčio - 394,7 tūkst. Eur.


 

2016 m. savivaldybės biudžeto išlaidos sudarė 31618 tūkst. Eur. Daugiausia savivaldybės biudžeto lėšų buvo panaudota švietimo funkcijai finansuoti – 15138,2 tūkst. Eur arba 47,9 proc. visų   savivaldybės biudžeto išlaidų. Socialinei apsaugai skirta 4804,3 tūkst. Eur, ekonomikos funkcijai – 2785,4 tūkst. Eur, poilsiui ir kultūrai - 2769,5 tūkst. Eur, bendroms valstybės paslaugoms  - 2427,3 tūkst. Eur, aplinkos apsaugai – 1505,4 tūkst. Eur, būsto ir komunalinio ūkio išlaidoms – 960,1 tūkst. Eur, sveikatos apsaugai – 682,6 tūkst. Eur, viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 523,2 tūkst. Eur, gynybai – 22,0 tūkst. Eur. Įskaitant finansinių įsipareigojimų vykdymui (paskolų grąžinimui) skirtus 1403,0 tūkst. Eur, iš viso savivaldybės biudžeto išlaidos sudarė 33021,0 tūkst. Eur.

 

Gautos viršplaninės savivaldybės biudžeto pajamos bei netekusių tikslinės paskirties lėšų perskirstymas būtiniausioms savivaldybės biudžeto reikmėms finansuoti leido sumažinti savivaldybės biudžeto skolas. Jei 2015 m. savivaldybė baigė turėdama 9701,4 tūkst. Eur skolų, iš kurių 7,0 tūkst. Eur buvo pradelsti įsiskolinimai už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ar įsigytas prekes, tai 2016 m. pabaigoje savivaldybės skolos sumažėjo iki 9025,4 tūkst. Eur arba 676,0 tūkst. Eur, o pradelstų įsiskolinimų savivaldybė jau neturėjo.

Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 8530,9 tūkst. Eur. Per ataskaitinius metus savivaldybės biudžeto finansiniai įsipareigojimai bankams  sumažėjo 611,0 tūkst. Eur.

 

Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitas rasite:

2012-12-31;    

2013-03-31;     2013-06-30;     2013-09-30;     2013-12-31;

2014-03-31;     2014-06-30;     2014-09-30;     2014-12-31;

2015-03-31;     2015-06-30;     2015-09-30;     2015-12-31; 

2016-03-31;     2016-06-30;     2016-09-30;     2016-12-31;

2017-03-31;       2017-06-30;       2017-09-30;       2017-12-31


Paskutinis atnaujinimas: 2017-10-25 12:59:47