Informacija apie savivaldybės biudžeto vykdymą

 

Patvirtintas 2017 m. Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas – 30408,3 tūkst. Eur.Įvertinus savivaldybės biudžeto pajamų plano koregavimą metų eigoje (neatsižvelgiant į savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų sąskaitas planuotas tiesiogiai gauti lėšas (189,6 tūkst. Eur) iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei valstybės biudžeto finansuojamiems projektams vykdyti), patikslintas Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas – 33956,4 tūkst. Eur.

2017 m. visi į savivaldybės biudžetą gauti mokesčiai, dotacijos, pajamos ir sandoriai (neatsižvelgiant į savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų sąskaitas tiesiogiai gautas lėšas (188,5 tūkst. Eur) iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei valstybės biudžeto finansuojamiems projektams vykdyti), sudarė 34940,7 tūkst. Eur arba 102,9 proc. planuotų patikslintų pajamų. Neįskaitant dotacijų ir Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų, į savivaldybės biudžetą buvo gauta 18799,8 tūkst. Eur pajamų.

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (einamiesiems tikslams) savivaldybės biudžetui buvo skirta 3453,6 tūkst. Eur, mokinio krepšeliui finansuoti – 7024,2 tūkst. Eur, iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti – 550,7 tūkst. Eur, kelių priežiūros ir plėtros programai vykdyti – 1515,3 tūkst. Eur.

Patikslintas 2017 m. savivaldybės biudžeto mokesčių surinkimo planas – 16384,7 tūkst. Eur, gauta 17106,5 tūkst. Eur, t. y. patikslintas pajamų planas įvykdytas 104,4 proc. Didžiausią surinktų mokesčių dalį savivaldybės biudžete sudaro gyventojų pajamų mokestis – 14572,2 tūkst. Eur. Šio mokesčio gauta 575,2 tūkst. Eur daugiau negu planuota.

Turto mokesčių gauta 1159,4 tūkst. Eur. Šioje pajamų grupėje geriausiai buvo renkamas nekilnojamojo turto mokestis – į biudžetą gauta 580,8 tūkst. Eur (planas įvykdytas 100,9 proc.), žemės mokesčio gauta 559,3 tūkst. Eur (planas įvykdytas 119,0 proc.). Palyginus su 2016 m., žemės mokesčio gauta 60,8 tūkst. Eur daugiau.

 

2017 m. savivaldybės biudžeto išlaidos, įskaitant visus finansavimo šaltinius (neatsižvelgiant į savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų sąskaitas tiesiogiai gautas lėšas (188,5 tūkst. Eur) iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei valstybės biudžeto finansuojamiems projektams vykdyti), sudarė 35348,7 tūkst. Eur. Daugiausia savivaldybės biudžeto lėšų buvo panaudota švietimo funkcijai finansuoti – 15397,9 tūkst. Eur arba 43,6 proc. visų savivaldybės biudžeto išlaidų. Socialinei apsaugai panaudota 4645,2 tūkst. Eur, ekonomikos funkcijai – 3881,0 tūkst. Eur, poilsiui ir kultūrai – 2624,8 tūkst. Eur, bendroms valstybės paslaugoms - 2514,3 tūkst. Eur, būsto ir komunalinio ūkio išlaidoms – 1990,4 tūkst. Eur, aplinkos apsaugai – 1613,3 tūkst. Eur, viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai – 691,0 tūkst. Eur, sveikatos apsaugai – 553,8 tūkst. Eur, gynybai – 23,2 tūkst. Eur. Finansinių įsipareigojimų vykdymui (paskolų grąžinimui) buvo skirta 1413,8 tūkst. Eur.

 

Finansinės drausmės laikymasis, gautos viršplaninės savivaldybės biudžeto pajamos bei netekusių tikslinės paskirties lėšų perskirstymas būtiniausioms savivaldybės biudžeto reikmėms finansuoti leido užtikrinti savivaldybės biudžete patvirtintų programų finansavimą. Savivaldybės biudžeto mokėtinos sumos 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 9096,0 tūkst. Eur, iš jų išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) sudarė 8133,3 tūkst. Eur.

 

 

 

Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitas rasite:

2012-12-31;

2013-03-31; 2013-06-30; 2013-09-30; 2013-12-31;

2014-03-31; 2014-06-30; 2014-09-30; 2014-12-31;

2015-03-31; 2015-06-30; 2015-09-30; 2015-12-31;

2016-03-31; 2016-06-30; 2016-09-302016-12-31;

2017-03-312017-06-30; 2017-09-302017-12-31

2018-03-31; 2018-06-30; 2018-09-30


Paskutinis atnaujinimas: 2018-11-02 09:38:15