Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 12
Posėdžio pavadinimas 2018-10-25 Tarybos posėdis Nr. 12
Posėdžio data 2018-10-25 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės šeimos reikalų komiteto nuostatų patvirtinimo 13472_Dėl šeimos reikalų komiteto 13473_Dėl šeimos reikalų komiteto Dalė Steponavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 7-13 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 13474_Antikorupc,pažyma 13475_2018-10 Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo pakeitimo 13476_2018-10 Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo pakeitimo Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 7-64 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 metų melioracijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo 13477_2018-10 Dėl 2018 m 13478_2018-10 Dėl 2018 m. melioracijos darbų programos pakeitimo Salvijus Stimburys

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patikslinimo 13479_2018-10 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 13480_2018-10 dėl biudžeto patikslinimo -priedas MR finansuoti 13481_2018-10 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 20629_5kl. dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo_NAUJA RED Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Ukmergės rajono mokytojų profesijos prestižo didinimo ir jaunų pedagogų pritraukimo programos patvirtinimo 13482_Sprendimo projektas dėl Mokytojų prestižo didinimo 13483_Sprendimo projektas dėl Mokytojų prestižo didinimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 13484_Naujas NVŠ 2018-10 APRAŠAS 13485_Naujas NVŠ 2018-10 APRAŠAS Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Mokinių priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir komisijos darbo reglamento patvirtinimo 13486_Projektas  ėl nenumatytų atvejų komisijos 13487_Projektas  ėl nenumatytų atvejų komisijos Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. 7-256 „Dėl vaikų priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 13488_Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo pakeitimas 13489_Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo pakeitimas Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos skaitytojo pažymėjimo ir teikiamų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo 13490_2018-10 Dėl Vlado Šlaito viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų sąrašo pakeitimo 13491_2018-10 Dėl Vlado Šlaito viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų sąrašo pakeitimo Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės lankytinų objektų, neįtrauktų į saugomų objektų registrus, sąrašo patvirtinimo 13492_2018-10 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės lankytinų objektų sąrašo patvirtinimo 13493_2018-10 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės lankytinų objektų sąrašo patvirtinimo 20630_11 kl. Dėl lankytinų objektų sąrašo patvirtinimo_NAUJA RED Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 22 d. sprendimo nr. 7-270 „Dėl Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Ukmergės rajone 2018–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo 13494_2018-10 Dėl Šimtmečio minėjimo programos pakeitimo 13495_2018-10 Dėl Šimtmečio minėjimo programos pakeitimo Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl nekilnojamojo turto, esančio Dvaro g. 3, Užulėnio k., Taujėnų sen., Ukmergės r., nuomos 13497_2018-10-10 Dėl nuomos konkurso (kumetyno) (Dvaro g 13498_2018-10-10 Dėl nuomos konkurso (kumetyno) (Dvaro g. 3, Užulėnis) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl nekilnojamojo turto nuomos 13499_2018-10 RT dėl nekilnojamojo turto nuomos Kadrėnų užtvanka 13500_2018-10 RT dėl nekilnojamojo turto nuomos Kadrėnų užtvanka Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo 13502_2018-10 RT sprendimas dėl turto nurašymo Dvaro g 13503_2018-10 RT sprendimas dėl turto nurašymo Dvaro g. 3 Užulėnio k 20631_15 kl. Dvaro g. 3 ūkio pastatas (chema_nuotraukos) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, Ukmergės sporto centro patikėjimo teise valdomo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo 13504_RT sprendimas dėl turto nurašymo Vasario 16-osios 11 13505_RT sprendimas dėl turto nurašymo Vasario 16-osios 11 20632_16 kl. Vasario 16-osios g. 11 Ukmergė (nuotraukos) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 13506_2018-10-09 Dėl turto perdavimo (Ugdymo įstaigoms) 13507_2018-10-09 Dėl turto perdavimo (Ugdymo įstaigoms) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo 13508_2018-10-09 Dėl viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto sarašo papildymo 13509_2018-10-09 Dėl viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto sarašo papildymo Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo pakeitimo 13510_2018-10 Būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų keitimas (2) 13511_2018-10 Būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų keitimas (2) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ avarinės tarnybos paslaugų tarifo patvirtinimo 13512_2018-10 RT dėl UBŪ avarinio tarifo patvirtinimo 13513_2018-10 RT dėl UBŪ avarinio tarifo patvirtinimo Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo 13514_2018-10 Dėl Reglamento pateikimų 13515_2018-10 Dėl Reglamento pateikimų Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 PAPILDOMI KLAUSIMAI: Dėl tikslinės pašalpos skyrimo 20633_2018-10  Del tikslinės pašalpos skyrimo_Nuasm. Asta Leonavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos nekilnojamojo turto perėmimo ir jo perdavimo viešajai įstaigai Ukmergės šeimos centrui 20634_2018-10 Dėl turto perėmimo (Ukm.švietimo pagalbos tarnyba) (2) Daiva Gladkauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 Kiti klausimai ir informacijos
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška