Aplinkosauga

Atliekų priėmimo į Ukmergės didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę tvarkos aprašymas ČIA

 

ATMOSFERA:

- Ukmergės savivaldybės aplinkos oro monitoringo programa 2009-2012 m.

*****
- Ukmergės rajono savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas

ATLIEKŲ TVARKYMAS:


- Nacionalinis projektas "Mes rūšiuojam"

*****

 

DVINARĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ ĮVEDIMO UKMERGĖS RAJONE GALIMYBIŲ STUDIJA


2018 m. Ukmergės miesto mišrių komunalinių atliekų surinkimo grafikai.

2018 metų antrinių žaliavų iš varpo formos konteinerių surinkimo grafikas Ukmergės mieste ir rajone

2018 m. Ukmergės miesto mišrių komunalinių atliekų surinkimo grafikas

2018 m. Ukmergės rajono mišrių komunalinių atliekų surinkimo grafikas

Mėnesio/savaičių pavyzdžiai kaip skaičiuoti dienas, kada bus išvežamos atliekos (gyvenantiems rajone)

2018 m. pakuočių atliekų (žaliuose /mėlynuose maišuose ar konteineriuose) surinkimo grafikas iš Ukmergės miesto individualių valdų grafikas keisis.

2018 m. pakuočių atliekų (žaliuose /mėlynuose maišuose ar konteineriuose) surinkimo grafikas iš Ukmergės rajono individualių valdų

 

Svarbi informacija gyventojams dėl pakuočių atliekų surinkimo

Pakuočių atliekų žaliuose/mėlynuose maišuose ar konteineriuose surinkimą Ukmergės rajone vykdanti bendrovė „Ekonovus“ informuoja, kad gegužės 17 dieną Pabaisko seniūnijoje užklimpus šias atliekas surenkančiam automobiliui, nespėta jų surinkti. Dėl šios priežasties vieną darbo dieną (pagal paskelbtą grafiką) gali vėluoti  pakuočių atliekų surinkimas Lyduokių, Tulpiakiemio-Petronių-Rečionių, Žemaitkiemio, Šešuolių maršrutuose.

Atsiprašome už sudarytus nepatogumus.


- Atliekų rūšiavimo tvarka

*****
- Kaip rūšiuoti atliekas

*****
- Kaip rūšiuoti atliekas lankstinukas

*****
- Informacija apie atliekų rūšiavimą ir tvarkymą

*****
- Kaip išvengti atliekų

*****
- Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės

*****
- Vilniaus apskrities regioninis 2014-2020 m. atliekų tvarkymo planas

*****

- Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas 2014-2020 m.

*****

- Informacija apie komunalinių atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma, tvarkymo organizavimą

*****

- Atskirų komunalinių atliekų surinkimo  priemonės, kiekiai, finansavimo šaltiniai

*****

- Baterijų, elektros, elektroninės įrangos atliekų surinkimas

*****

Projektas "Pietų ir pietryčių Lietuvos gyventojų informavimas ir švietimas apie aplinkai palankų gyvenimo būdą" 

*****

- Aptarnaujamų konteinerių adresų sąrašas

*****

Konteinerių aikštelių, skirtų antrinėms žaliavoms surinkti, Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje išdėstymo  žemėlapis

*****

- Konteinerių aikštelių, skirtų antrinėms žaliavoms surinkti, Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje išdėstymo vietos

*****

- Vilniaus apskrities regioniniame komunalinių atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaitos

*****

- Elektronikos ir baterijų atliekos jau renkamos stambiagabaričių atliekų aikštelėje

*****

- 2014 m. spalio 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimas Nr.7-233 ,,Dėl Ukmergės rajono komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo, stebėsenos ir kontrolės rodiklių ir jų kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo"

*****

- Didelių gabaritų aikštelėje (Ukmergė, Gerseniškių g. 5) priimamos Ukmergės r. gyventojų namų ūkiuose susidarančios atliekos, kurios negali būti šalinamos kartu su mišriomis komunalinėmis atliekomis.


ŽELDINIŲ TVARKYMAS:

- Želdynų ir želdinių komisija

*****
- Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos darbo reglamentas

*****
- Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės   (pakeitimas)

*****
- Ukmergės rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdyn kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašas

*****
- Prašymo leisti kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus


GYVŪNŲ LAIKYMO TAISYKLĖS:

- Gyvūnų laikymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės, patvirtintos 2017-11-23 įsakymu Nr. 13-1820.

*****
- Leidinių įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašas

*****

- Ukmergės rajono savivaldybės bešeimininkių gyvūnų augintinių skaičiaus mažinimo, bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų laikinosios globos, bepriežiūrių gyvūnų grąžinimo savininkams, bešeimininkių kačių kastravimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašas


TERITORIJŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLĖS:

Ukmergės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklės


UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOJI PROGRAMA:

Sprendimas dėl Ukmergės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų planavimo bei lėšų skyrimo tvarkos patvirtinimo.


KITI TEISĖS AKTAI

- Sprendimas dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui Ukmergės rajone finansinės paramos teikimo tvarkos patvirtinimo


Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-25 10:42:34