Aplinkosauga

Atliekų priėmimo į Ukmergės didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę tvarkos aprašymas ČIA

 

ATMOSFERA:

- Ukmergės savivaldybės aplinkos oro monitoringo programa 2009-2012 m.


- Ukmergės rajono savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas

ATLIEKŲ TVARKYMAS:


- Nacionalinis projektas "Mes rūšiuojam"

 DVINARĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ ĮVEDIMO UKMERGĖS RAJONE GALIMYBIŲ STUDIJA


- 2017-2018 m. Ukmergės miesto buitinių ir antrinių atliekų surinkimo grafikas:


- Dukstynos
- Gėlyno
- Krekšlių

- Ukmergės rajono buitinių ir antrinių atliekų surinkimo grafikas 2016-2017 m.

 


- Atliekų rūšiavimo tvarka
- Kaip rūšiuoti atliekas

- Kaip rūšiuoti atliekas lankstinukas
- Informacija apie atliekų rūšiavimą ir tvarkymą
- Kaip išvengti atliekų
- Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės
- Vilniaus apskrities regioninis 2014-2020 m. atliekų tvarkymo planas
- Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planas 2014-2020 m.
- Informacija apie komunalinių atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma, tvarkymo organizavimą
- Atskirų komunalinių atliekų surinkimo  priemonės, kiekiai, finansavimo šaltiniai
- Baterijų, elektros, elektroninės įrangos atliekų surinkimas
Projektas "Pietų ir pietryčių Lietuvos gyventojų informavimas ir švietimas apie aplinkai palankų gyvenimo būdą" 
- Aptarnaujamų konteinerių adresų sąrašas
Konteinerių aikštelių, skirtų antrinėms žaliavoms surinkti, Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje išdėstymo  žemėlapis
- Konteinerių aikštelių, skirtų antrinėms žaliavoms surinkti, Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje išdėstymo vietos
- Vilniaus apskrities regioniniame komunalinių atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaitos
- Elektronikos ir baterijų atliekos jau renkamos stambiagabaričių atliekų aikštelėje

- 2014 m. spalio 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimas Nr.7-233 ,,Dėl Ukmergės rajono komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo, stebėsenos ir kontrolės rodiklių ir jų kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo"
- Didelių gabaritų aikštelėje (Ukmergė, Gerseniškių g. 5) priimamos Ukmergės r. gyventojų namų ūkiuose susidarančios atliekos, kurios negali būti šalinamos kartu su mišriomis komunalinėmis atliekomis.


ŽELDINIŲ TVARKYMAS:

- Želdynų ir želdinių komisija
- Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos darbo reglamentas
- Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės   (pakeitimas)
- Ukmergės rajono savivaldybės lėšų, reikalingų želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, želdyn kūrimui ir naujų želdinių veisimui, skyrimo tvarkos aprašas
- Prašymo leisti kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus


GYVŪNŲ LAIKYMO TAISYKLĖS:

- Gyvūnų laikymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės, patvirtintos 2017-11-23 įsakymu Nr. 13-1820. 
- Leidinių įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašas
- Ukmergės rajono savivaldybės bešeimininkių gyvūnų augintinių skaičiaus mažinimo, bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų laikinosios globos, bepriežiūrių gyvūnų grąžinimo savininkams, bešeimininkių kačių kastravimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašas


TERITORIJŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLĖS:

Ukmergės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklės


UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOJI PROGRAMA:

Sprendimas dėl Ukmergės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos pajamų ir išlaidų planavimo bei lėšų skyrimo tvarkos patvirtinimo.


KITI TEISĖS AKTAI

- Sprendimas dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui Ukmergės rajone finansinės paramos teikimo tvarkos patvirtinimo


Paskutinis atnaujinimas: 2017-11-23 16:54:10