Atliekų tvarkymas

 

 

 

 

 

UKMERGĖS RAJONO MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO GRAFIKAI

 

Ukmergės miesto mišrių komunalinių atliekų surinkimo grafikas (Nuo 2018-07-01 d. su papildomais išvežimais)*

* Bendrovė „VSA Vilnius“ organizuoja papildomus atliekų išvežimus mieste

Informuojame, jog pagal sudarytą sutartį bendrovė „VSA Vilnius“ iš Ukmergės mieste esančių individualių gyvenamųjų valdų susikaupusias buitines atliekas privalo išvežti du kartus per mėnesį.

Problemų iškyla tada, kai mėnuo turi daugiau nei keturias savaites. Tokiais atvejais tarp atliekų išvežimų gali susidaryti ilgesni (net iki dviejų savaičių) laiko tarpai.

Siekiant išspręsti šią problemą, nekeičiant iki 2019 metų balandžio mėnesio jau sudarytų buitinių atliekų vežimo grafikų, bendrovė „VSA Vilnius“ geranoriškai sutiko organizuoti papildomus atliekų išvežimus penktąją mėnesio savaitę.

Prašome atkreipti dėmesį, jog kiekviename maršrute (Gėlyno, Krekšlių ir Dukstynos-Šlapių) atsirado 3-4 papildomos dienos (grafike paryškintos raudona spalva), kada atvyks šiukšliavežės išvežti susikaupusių atliekų.

Kaimo teritorijose iš individualių gyvenamųjų valdų papildomi buitinių atliekų išvežimai kol kas nebus organizuojami.

2019 metais, naujai sudarius atliekų vežimo grafikus, buitinės atliekos visur - ir mieste, ir rajone bus surenkamos kas dvi savaites, tad penktos savaitės problema bus išspręsta.

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Ukmergės rajono mišrių komunalinių atliekų surinkimo grafikas (Nuo 2018-07-01 d.)

Ukmergės rajono mišrių komunalinių atliekų surinkimo grafikas (Paruoštas spausdinimui)


Mėnesio/savaičių pavyzdžiai kaip skaičiuoti dienas, kada bus išvežamos atliekos (gyvenantiems rajone)


UKMERGĖS RAJONO PAKUOČIŲ IR ANTRINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO GRAFIKAI


Antrinių žaliavų iš varpo formos konteinerių surinkimo grafikas Ukmergės mieste ir rajone


Pakuočių atliekų (žaliuose /mėlynuose maišuose ar konteineriuose) surinkimo grafikas iš Ukmergės miesto ir rajono  individualių valdų (Nuo 2019-01-01)


 

 

PASTABA 

Pakuočių atliekos žaliuose/mėlynuose maišuose ar konteineriuose bus surenkamos specialiuoju automobiliu turinčiu dvi sekcijas: viena sekcija skirta stiklo pakuotėms, kita – plastiko ir popieriaus pakuotėms.

Pagal grafiką nesurinktos pakuočių atliekos žaliuose/mėlynuose maišuose ar konteineriuose privalo būti išvežtos sekančią darbo dieną.

Neišvežus minėtas atliekas sekančią darbo dieną informuokite seniūnijas arba Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyrių tel. Nr. 8 340 60 339.

 

RINKLIAVA UŽ KOMUNALINES ATLIEKAS


Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-04 11:17:58