Atliekų tvarkymas

 

 

 

UAB „VSA Vilnius“ kartu su Ukmergės raj. savivaldybe organizuoją didelių gabaritų atliekų surinkimą iš Ukmergės raj. gyventojų.

Sąraše nurodytose vietose gyventojai galės nemokamai pristatyti didelių gabaritų atliekas.

Akcija yra ne vienkartinė, ji kartosis du kartus per metus, todėl gyventojai kurie nespės pristatyti atliekų šio rinkimo metu, jas galės pristatyti 2019 m. pavasarį sekančio rinkimo metu.

 UAB "VSA Vilnius" UKMERGĖS RAJONO GYVENTOJŲ DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ 2018 M. IŠVEŽIMO GRAFIKAS

Didelių gabaritų atliekos – seni baldai, namų ūkio santechnikos įrenginiai (vonios, kriauklės, praustuvai ir pan.),  virtuvės įranga (senos dujinės viryklės, šaldytuvai ir pan.), kiti dideli namų apyvokos daiktai.

Draudžiama: palikti padangas, statybines ir pavojingas atliekas (dažus, lakus, statybines atliekas turinčias asbesto)

Pastaba: Didelių gabaritų atliekas pristatymo dienomis sukrauti į pastatytus statybinių atliekų konteinerius, jeigu jų nėra,  atliekas krauti šalia aikštelės.

 

Gyventojų dėmesiui! Ukmergėje bus ženklinami atliekų konteineriai

 

Komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugas Ukmergės rajone teikianti bendrovė „VSA Vilnius“ nuo šių metų gegužės 31 dienos pradės ženklinti visų Ukmergės mieste esančių individualių namų gyventojų mišrių komunalinių atliekų konteinerius.

Kiekvienas konteineris bus inventorizuotas ir pažymėtas specialia mikroschema, kuri leis matyti tikslius duomenis apie konteinerio ištuštinimo laiką ir dažnumą.

Ant konteinerio bus užklijuoti du vienodi inventoriniai numeriai, atliekų išvežimo grafikas, taip pat lipdukas su informacija apie tai, ką draudžiama mesti į komunalinių atliekų konteinerį ir kur gyventojai gali pristatyti didelių gabaritų, statybines bei žaliąsias atliekas.

Būtume dėkingi, jei konteinerių ženklinimo laikotarpiu – visą birželio mėnesį – gyventojai pastatytų konteinerius matomoje vietoje nuo gatvės, kad bendrovės darbuotojai greičiau juos paženklintų.

Neradus konteinerio ar nepatekus į gyventojo namų valdos teritoriją, ant pašto dėžutės bus užklijuotas arba joje paliktas informacinis lapelis, kuriame bus prašoma paskambinti nurodytu telefonu numeriu ir konkrečiai susitarti dėl konteinerio ženklinimo laiko.

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

 

2018 M. UKMERGĖS RAJONO MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO GRAFIKAI

 

2018 m. Ukmergės miesto mišrių komunalinių atliekų surinkimo grafikas (Nuo 2018-07-01 d. su papildomais išvežimais)*

* Bendrovė „VSA Vilnius“ organizuoja papildomus atliekų išvežimus mieste

Informuojame, jog pagal sudarytą sutartį bendrovė „VSA Vilnius“ iš Ukmergės mieste esančių individualių gyvenamųjų valdų susikaupusias buitines atliekas privalo išvežti du kartus per mėnesį.

Problemų iškyla tada, kai mėnuo turi daugiau nei keturias savaites. Tokiais atvejais tarp atliekų išvežimų gali susidaryti ilgesni (net iki dviejų savaičių) laiko tarpai.

Siekiant išspręsti šią problemą, nekeičiant iki 2019 metų balandžio mėnesio jau sudarytų buitinių atliekų vežimo grafikų, bendrovė „VSA Vilnius“ geranoriškai sutiko organizuoti papildomus atliekų išvežimus penktąją mėnesio savaitę.

Prašome atkreipti dėmesį, jog kiekviename maršrute (Gėlyno, Krekšlių ir Dukstynos-Šlapių) atsirado 3-4 papildomos dienos (grafike paryškintos raudona spalva), kada atvyks šiukšliavežės išvežti susikaupusių atliekų.

Kaimo teritorijose iš individualių gyvenamųjų valdų papildomi buitinių atliekų išvežimai kol kas nebus organizuojami.

2019 metais, naujai sudarius atliekų vežimo grafikus, buitinės atliekos visur - ir mieste, ir rajone bus surenkamos kas dvi savaites, tad penktos savaitės problema bus išspręsta.

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

2018 m. Ukmergės rajono mišrių komunalinių atliekų surinkimo grafikas (Nuo 2018-07-01 d.)

2018 m. Ukmergės rajono mišrių komunalinių atliekų surinkimo grafikas (Paruoštas spausdinimui)


Mėnesio/savaičių pavyzdžiai kaip skaičiuoti dienas, kada bus išvežamos atliekos (gyvenantiems rajone)


2018 M. UKMERGĖS RAJONO PAKUOČIŲ IR ANTRINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO GRAFIKAI


2018 metų antrinių žaliavų iš varpo formos konteinerių surinkimo grafikas Ukmergės mieste ir rajone


2018 m. pakuočių atliekų (žaliuose /mėlynuose maišuose ar konteineriuose) surinkimo grafikas iš Ukmergės miesto individualių valdų (Nuo 2018-06-01)


2018 m. pakuočių atliekų (žaliuose /mėlynuose maišuose ar konteineriuose) surinkimo grafikas iš Ukmergės rajono individualių valdų (Nuo 2018-06-01)

 

PASTABA 

Pakuočių atliekos žaliuose/mėlynuose maišuose ar konteineriuose bus surenkamos specialiuoju automobiliu turinčiu dvi sekcijas: viena sekcija skirta stiklo pakuotėms, kita – plastiko ir popieriaus pakuotėms.

Pagal grafiką nesurinktos pakuočių atliekos žaliuose/mėlynuose maišuose ar konteineriuose privalo būti išvežtos sekančią darbo dieną.

Neišvežus minėtas atliekas sekančią darbo dieną informuokite seniūnijas arba Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyrių tel. Nr. 8 340 60 339.

 


2018 UKMERGĖS RAJONO ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMO GRAFIKAI

Žaliųjų atliekų surinkimo grafikas Ukmergės mieste (nuo 2018-09-01)

 

RINKLIAVA UŽ KOMUNALINES ATLIEKAS


Paskutinis atnaujinimas: 2018-11-23 10:03:09