Atliekų tvarkymas Ukmergės rajone. Ką turi žinoti gyventojai?
2019-06-27

Nemažėjant netinkamai paliktų atliekų konteinerinėse aikštelėse, kurias tenka surinkti savivaldybės samdomai atliekų vežimo įmonei, o už tai sumoka visi gyventojai, dar kartą priminame apie veikiančią atliekų tvarkymo infrastruktūrą rajone:

DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖ 

Aikštelės adresas Gerseniškių g. 5, Ukmergė.

Darbo laikas II ir IV nuo 10.00 iki 19.00 val.

 III ir V nuo 8.00 iki 17.00 val.

 VI nuo 8.00 iki 14.30 val.

Pertrauka nuo 13.00 iki 13.30 val.

Poilsio dienos: sekmadienis ir pirmadienis

Aikštelės operatoriaus tel. 8 616 57265, papildoma informacija tel. 8 662 12922.

Į DGASA gyventojai atliekas gali pristatyti nemokamai; su savimi reikia turėti tik asmens dokumentą.

Taikomi šie išrūšiuotų buityje atliekų kiekio pristatymo į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę nemokamai vienam gyventojui per 1 kalendorinių metų laikotarpį ribojimai.

 

Eil. Nr.

Atliekos pavadinimas

Didžiausias nemokamai iš gyventojo per

kalendorinius metus

priimamas atliekų kiekis kg

1.

Pavojingosios atliekos (dažų ir lako atliekos, variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva, pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos, tepalų filtrai, stabdžių skystis, aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų)

10

2.

Medienos atliekos  (medinės pakuotės, medis, mediena, didžiosios atliekos)

250

3.

Statybinės atliekos (betonas, plytos, mišrios statybinės ir griovimo atliekos).

250

4.

Izoliacinės medžiagos

250 (išskyrus Putplastį ir akmens vatą jiems

taikomas 25 kg. nemokamo priėmimo limitas)

5.

Plastikų atliekos (plastikinės pakuotės, plastikai).

20

6.

popieriaus ir kartono pakuotės

30

7.

metalinės pakuotės

250

8.

stiklo pakuotės

100

9.

naudotos padangos

4 vnt.

10.

kitos baterijos ir akumuliatoriai

50

11.

Stiklas (stiklo paketai)

50

12.

geležis ir plienas

250

13.

metalų mišiniai

250

14.

popierius ir kartonas

30

15.

stiklas

100

16.

drabužiai

50

17.

tekstilės gaminiai

50

18.

dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

10 vnt.

19.

nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių

500

20.

baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti

50

21.

nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių

750

22.

nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga

1500

23.

metalai

 250

 

Vienas gyventojas į aikštelę per vieną kartą, nemokamai gali pristatyti tiek atliekų, kiek telpa į lengvojo automobilio bagažinę ir (ar) lengvojo automobilio priekabą (išskyrus antrines žaliavas).

  • Baldai ar didesnių matmenų buitinė technika gali būti atvežama ir mikroautobusais.
  • Į aikštelę neįleidžiami sunkesni nei 3 tonų bendrojo svorio (automobilio su kroviniu) ir ne aukštesni kaip 2,2 metro atliekas atgabenę automobiliai.
  • Atliekos į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę priimamos tik nustatytu aikštelės darbo metu.
  • Atliekų priėmimo metu pildoma atliekų deklaracija, kurią pasirašo atliekas pristatęs gyventojas.
  • Atvežtos nepavojingosios atliekos pagal jų kilmę, tipą ir svorį registruojamos atliekų apskaitos žurnale.
  • Visos pavojingosios skystos atliekos priimamos tik supakuotos sandariai užsidarančiose, nedūžtančiose talpose. Priėmimo metu atliekų pakuotė neatidarinėjama. Priimant pavojingąsias atliekas vizualiai įvertinama atliekų pakuotės būklė, atliekų konsistencija. Nepriimamos pavojingosios atliekos, kurių atliekų pakuotė nesandari, pažeista ar skystos atliekos supakuotos didesnėse nei 10 litrų talpose. Priimtos pavojingosios atliekos pasveriamos ir registruojamos atliekų tvarkymo apskaitos žurnale.
  • Priimamos dienos šviesos lempos turi būti įvyniotos į popierių (kiekviena lempa) ir supakuotos į kartonines dėžes arba surištos. Ant pakuotės turi būti užrašytas vienetų skaičius.

 

Viršijus atvežtų atliekų kiekį, atliekas galima priduoti už nustatytą mokestį.

 

Numeris

Atliekos sąrašo kodas

Atliekos pavadinimas

Kaina

Eur be

PVM

už vnt.

Kaina

Eur su

PVM

už vnt.

Kaina

Eur be

PVM už kg

Kaina

Eur su

PVM

už kg**

Didžiausias mokamai vienu

atvežimu iš gyventojo

priimamas

atliekų kiekis kg

1.  

08 01 11*

dažų ir lako, kuriuose yra

organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos

 

 

1,07

1,29

50

3.  

08 01 21*

dažų ar lako nuėmiklių atliekos

 

 

1,19

1,44

50

4.  

13 02 08*

kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva

 

 

0,04

0,05

100

5.  

15 01 01

popieriaus ir kartono pakuotės

 

 

0,04

0,05

500

6.  

15 01 02

plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės

 

 

0,04

0,05

250

7.  

15 01 03

medinės pakuotės

 

 

0,05

0,06

1000

9.  

15 01 07

stiklo pakuotės

 

 

0,03

0,04

250

10.  

15 01 10*

pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos 

 

 

1,07

1,29

25

11.  

16 01 03

naudotos padangos

1,22

1,48

-

 

330 vnt.

13.  

16 01 13*

stabdžių skystis

 

 

1,76

2,13

50

14.  

16 01 14*

aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

 

 

0,84

1,02

50

15.  

16 01 19

plastikai

 

 

0,04

0,05

250

16.  

16 02 16*

sudedamosios dalys,

išimtos iš

nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15

 

 

0,04

0,05

250

18.  

17 01 01

betonas

 

 

0,12

0,15

4000

19.  

17 01 02

plytos

 

 

0,12

0,15

4000

20.  

17 02 01

medis

 

 

0,12

0,15

1000

21.  

17 02 02

stiklas

 

 

0,03

0,04

1500

22.  

17 02 03

plastikas

 

 

0,04

0,05

250

25.  

17 06 04

izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03

 

 

0,12

0,15

6000

26.  

17 08 02

gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01

 

 

0,21

0,25

2000

27.  

17 09 04

mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03

 

 

0,12

0,15

4000

28.  

20 01 01

popierius ir kartonas

 

 

0,04

0,05

500

29.  

20 01 02

stiklas

 

 

0,03

0,04

1500

30.  

20 01 10

drabužiai

 

 

0,13

0,16

250

31.  

20 01 11

tekstilės gaminiai

 

 

0,13

0,16

250

32.  

20 01 21*

dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio

 

 

1,42

1,72

25

33.  

20 01 27*

dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų

 

 

1,19

1,44

25

35.  

20 01 38

mediena, nenurodyta 20 01 37

 

 

0,12

0,15

2000

36.  

20 01 39

plastikai

 

 

0,04

0,05

250

38.  

20 03 07

didžiosios atliekos

 

 

0,11

0,13

4000

* Pavojingos atliekos

** Už atliekų priėmimą nemokama, jei priimtų atliekų priėmimo kainų suma neviršija 0,2 Eur su PVM. 

Planuojama, kad  š. m. liepos mėn. pabaigoje gyventojai į DGASA galės pristatyti ir asbesto ar asbesto gaminių turinčių atliekų. Ši paslauga gyventojams bus mokama. Gyventojai, kurie turi galimybę transportuoti tokias atliekas, jas patys gali pristatyti į  Vilniaus regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną. Minėtų atliekų šalinimo kaina sąvartyne – 89,58 Eur su PVM.

Kita svarbi naujovė – Vilniaus regione esančiose DGASA netrukus pradės veikti dalinimosi daiktais stotelės „DĖK’UI“. Stotelėse žmonės galės palikti dar geros kokybės, tačiau jiems nebereikalingus daiktus ir pasiimti sau naudingų, kitų žmonių paliktų daiktų. Ukmergės gyventojai „DĖK’UI“ stotele galės džiaugtis nuo rudens.

Neribotais kiekiais statybines (griovimo) atliekas su metalu bei didesnio gabarito (virš 1 m) statybines (griovimo) atliekas iš gyventojų ir įmonių už mokestį nuo 3,63 Eur iki 6,05 Eur už toną (priklausomai nuo atliekų sudėties ir dydžio) priima:

UAB „Vitnata“, Deltuvos g. 37, Ukmergė, tel. 8 627 21616;

UAB „ALNITRANSA“, Zibalų g. 43C, Širvintos, tel. 8 698 20575.

 

ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖ

Žaliąsias atliekas gyventojai gali priduoti į šias žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės:

1.   Sargelių k. 14, Pabaisko s., Ukmergės r., tel. 8 686 90658

Darbo laikas pirmadienį – ketvirtadienį nuo 7.00 iki 16.00 val.,

penktadienį nuo 7.00 iki 14.00 val.

Atvežus atliekas šeštadienį, sekmadienį ar po darbo valandų, jas sumesti į pastatytą konteinerį, o šakas sukrauti šalia jo.

2.   Serbentų g. 2A, Ukmergė, tel. 8 340 63112 (Ukmergės miesto nuotekų valykla)

Žaliosiose atliekose neturi būti mišrių komunalinių atliekų.

 

Šiek tiek apie langų stiklo atliekas.  Prašome rajono gyventojų nepalikti prie stiklo pakuotei skirtų žalios spalvos konteinerių (vadinamų „varpelių“ su užrašu „STIKLAS“) langų stiklo.

Primename, kad į šiuos konteinerius galima mesti: butelius, stiklainius, kitus stiklo indus, įvairaus stiklo duženas, o negalima mesti: porceliano duženų, elektros lempučių, dažais ar tepalais užterštos taros, ampulių, stiklinių vaistų buteliukų, keramikos šukių, veidrodžių, automobilių langų stiklų, lempų ir dujinių lempų, stiklo lakštų, armuoto (langų) stiklo, kristalų.

Primename, kad pasikeitė  nemokamai priimamų stiklo atliekų kiekis didelių gabaritų atliekų priėmimo aikštelėje (Gerseniškių g. 5, Ukmergė). Nuo šiol nemokamai vienas gyventojas per vienerių kalendorinių metų laikotarpį gali pristatyti langų duženų, spalvoto stiklo (langų stiklas su plėvele ir veidrodžiai nepriimami) atliekų iki 100 kg.

Naudokimės sukurta infrastruktūra. Tikimės geranoriškumo ir supratimo.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra