Balandžio 25 d. 10.00 val. šaukiamas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis. Komitetų grafikas.
2018-04-12

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ 

2018 m. balandžio 25 d.
10 val.

1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
Pranešėjas – Rolandas Janickas, savivaldybės meras.

2. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių 2017 m. ataskaitų.
Pranešėjas – Vaidotas Kalinas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

3. Dėl Ukmergės r. Taujėnų gimnazijos direktoriaus 2017 m. ataskaitos.
Pranešėjas – Vaidotas Kalinas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

4. Dėl Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2017 m. ataskaitos.
Pranešėjas – Vaidotas Kalinas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

5. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2018 m. plano patvirtinimo ir jo
įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo.
Pranešėjas – Vaidotas Kalinas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

6. Dėl Ukmergės rajono Dainavos pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungiant prie Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos.
Pranešėjas – Vaidotas Kalinas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas. 

7. Dėl Ukmergės rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų, skyrių, grupių darbo organizavimo vasaros laikotarpiu.
Pranešėjas – Vaidotas Kalinas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

8. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 7-55 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo tarybos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėjas – Vaidotas Kalinas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

9. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 7-65 ir 2014 m. spalio 30 d. sprendimo
Nr. 7-259 pripažinimo netekusiais galios.
Pranešėja – Dalė Steponavičienė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė.                                  

10. Dėl Ukmergės rajono nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudėties papildymo.
Pranešėja – Aldona Tijūnelienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė.

11. Dėl kultūros paveldo komisijos sudėties papildymo.
Pranešėja – Aldona Tijūnelienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė.

12. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 7-8 „Dėl Investicijų skatinimo Ukmergės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja – Rima Boškevičienė, Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja.

13. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktoriaus 2017 m. ataskaitos.
Pranešėjas – Valdas Rabazauskas, vyresnysis specialistas civilinei saugai ir mobilizacijai.

14. Dėl Ukmergės globos centro direktoriaus 2017 m. ataskaitos.
Pranešėja – Valdonė Ginaitienė, Socialinės paramos administravimo poskyrio vedėja.

15. Dėl Socialinių išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėja – Valdonė Ginaitienė, Socialinės paramos administravimo poskyrio vedėja.

16. Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo.
Pranešėja –Valdonė Ginaitienė, Socialinės paramos administravimo poskyrio vedėja.

17. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudėties pakeitimo.
Pranešėja –Valdonė Ginaitienė, Socialinės paramos administravimo poskyrio vedėja.

18. Dėl Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro direktoriaus 2017 m. ataskaitos.
Pranešėja – Lolita Gerulskienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja.

19. Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus direktoriaus 2017 m. ataskaitos.
Pranešėja – Lolita Gerulskienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja.

20. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimo.
Pranešėja – Vilija Grabauskienė, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos poskyrio vedėja.

21. Dėl įgaliojimo atstovauti uždarosios akcinės bendrovės ,,VAATC“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.
Pranešėja – Vilija Grabauskienė, Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos poskyrio vedėja.

22. Dėl daugiabučių namų modernizavimo III etapo namų sąrašo papildymo
Pranešėjas – Gediminas Narbutas, Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas.

23. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo užtikrinimo 2018 m. objektų sąrašo patvirtinimo.
Pranešėjas – Gediminas Narbutas, Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas.

24. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės šilumos ūkio optimizavimo strateginio plano pakeitimo.
Pranešėjas – Gediminas Narbutas, Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas.

25. Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ investicijų derinimo.
Pranešėjas – Gediminas Narbutas, Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas.

26. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės atstovavimo UAB ,,Ukmergės šiluma“ 2018 m. balandžio 30 d. šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

27. Dėl pritarimo UAB „Ukmergės šiluma“ 2017 m. metiniam vadovo pranešimui.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

28. Dėl UAB ,,Ukmergės vandenys“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo patvirtinimo bei veiklos rezultato paskirstymo.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

29. Dėl UAB ,,Ukmergės autobusų parkas“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo patvirtinimo bei veiklos rezultato paskirstymo.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

30. Dėl UAB ,,Ukmergės butų ūkis“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, vadovo ataskaitos pritarimo bei veiklos rezultato paskirstymo.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

31. Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio Pabaisko pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

32. Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, Užupio pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomo, turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

33. Dėl savivaldybės būsto, esančio Baraučiznos g. 10-4, Laibiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r., pardavimo.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

34. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo pakeitimo.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

35. Dėl garantijos suteikimo paskolai.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja.

36. Dėl ilgalaikės paskolos.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja.

37. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja.

38. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patikslinimo.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja.

39. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2017–2019 m. programų priemonių įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų pasiekimo 2017 m. ataskaitos patvirtinimo.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja.

40. Dėl VšĮ Ukmergės ligoninės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir vyriausiojo gydytojo ataskaitos.
Pranešėja – Dainora Šlinkšienė, savivaldybės gydytoja.

41. Dėl VšĮ Ukmergės ligoninės vyriausiojo gydytojo atlyginimo kintamosios dalies nustatymo.
Pranešėja – Dainora Šlinkšienė, savivaldybės gydytoja.

42. Dėl Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir vyriausiojo gydytojo ataskaitos.
Pranešėja – Dainora Šlinkšienė, savivaldybės gydytoja.

43. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 m. ir visuomenės sveikatos biuro direktoriaus veiklos ataskaitų.
Pranešėja – Dainora Šlinkšienė, savivaldybės gydytoja.

44. Dėl Ukmergės rajono garbės piliečio vardo suteikimo.
Pranešėja – Klavdija Stepanova, savivaldybės mero pavaduotoja.

45. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitos.
Pranešėja – Onutė Mikelienė, savivaldybės kontrolierė.

Kiti klausimai ir informacijos

46. Informacija dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus finansinio (teisėtumo) audito už 2017 m.
Pranešėja – Onutė Mikelienė, savivaldybės kontrolierė.

47. Ukmergės rajono smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2016–2020 m.
programos vykdymo 2017 m. ataskaita.
Pranešėja – Vaida Puodžiūnienė, Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė.

48. Ukmergės rajono savivaldybės 2016–2020 metų sveikatinimo priemonių plano įgyvendinimo 2017 metais ataskaita.
Pranešėja – Vaida Puodžiūnienė, Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė.

49. Priklausomybių nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo mažinimo Ukmergės rajone 2017–2020 metų vykdymo 2017 m. ataskaita.
Pranešėja – Vaida Puodžiūnienė, Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė.

50. Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų algoritmo įdiegimo Ukmergės rajono savivaldybėje ataskaita.
Pranešėja – Sabina Aukštuolienė, Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinacinio centro koordinatorė.

 

Savivaldybės meras                                                                            Rolandas Janickas

 

___________________________________ 

 KOMITETŲ GRAFIKAS SAVIVALDYBĖS TARYBAI
TEIKIAMŲ KLAUSIMŲ SVARSTYMUI

Balandžio 17 d. 13 val.
Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas (pirmininkas Vytautas Česnaitis)
(I a. salė)

Balandžio 18 d. 14.30 val.
Sveikatos ir socialinės paramos komitetas (pirmininkas Arūnas Civilka)
(I a. salė)

Balandžio 19 d. 15 val.
Kaimo ir aplinkosaugos komitetas (pirmininkas Valdas Petronis)
(I a. salė)

Balandžio 20 d. 13 val.
Savivaldybės ūkio komitetas (pirmininkas Darius Varnas)
(II a. salė)

Balandžio 23 d. 15 val.
Biudžeto ir ekonominės plėtros komitetas (pirmininkas Andrius Lyška)
(I a. salė)

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra