Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Būsto pritaikymas neįgaliesiems - minimalus būsto pertvarkymas panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, neprieinamas erdves, ir smulkus remontas įgyvendinant šiuos statybos sprendimus.

Savivaldybės administracija organizuoja būsto pritaikymą neįgaliesiems vadovaudamasi Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016-2018 metais tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

Primename, kad kiekvienas asmuo, turintis judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų (ar jam atstovaujantis asmuo), kuris negali laisvai patekti į būstą ir jame judėti, gali pateikti savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos ir socialinės paramos skyriaus Socialinės paramos administravimo poskyriui (9 kab., tel. 8 340 60332, el. p. l.sabaliauskiene@ukmerge.lt) laisvos formos prašymą pritaikyti būstą. Prašymas gali būti teikiamas ir elektroniniu paštu.

Kartu su prašymu yra teikiami šie dokumentai:

      -neįgaliojo pažymėjimo kopija;

      -asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

      -mokinio ar studento pažymėjimo kopija (teikia besimokantys asmenys);

      -išrašas ar jo kopija iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;

      -kita pareiškėjui svarbi informacija.

Būstas pritaikomas neįgaliesiems, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas:

      - specialusis nuolatinės slaugos poreikis–labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai

      - bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis– ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai

      - kitų techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.)– vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

Būsto pritaikymo terminas:

      - Suaugusiam neįgaliajam būstas yra pritaikomas 1 kartą per 10 metų, išskyrus atvejus, kai asmeniui yra nustatomas didesnis negu praėjusio pritaikymo metu nustatytas judėjimo ir pasitarnavimo funkcijų sutrikimas. Tokiu atveju yra pritaikomas tik tas pats būstas, kuris asmeniui jau buvo pritaikytas.

      - Asmenims, kuriems buvo skirtas laiptų kopiklis būstas gali būti pritaikomas nepraėjus 10 metų terminui. Tokiu atveju sprendimą dėl pritaikymo tikslingumo priima komisija.

      - Asmenims nuo 7 iki 24 metų būstas gali būti pritaikomas nepraėjus 10 metų terminui. Tokiu atveju sprendimą dėl pritaikymo tikslingumo priima komisija.

Reikalavimai pritaikomam būstui:

      -būstas turi būti neįgalaus asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymų nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta;

      -būsto savininkui neturi būti apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką;

      - dėl būsto teisinio statuso neturi būti iškelta civilinė byla (dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir t.t.);

      -būsto savininkas arba bendro naudojimo patalpų savininkai turi sutikti, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai bendro naudojimo patalpos būtų pritaikytos;

      -būstas turi būti įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;

      - naujos statybos būstas turi būti baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas tinkamu naudoti;

      - būstas turi priklausyti nuosavybės teise pareiškėjui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui arba savivaldybei (socialinis būstas);

      - būstas neturi būti nuomojamas (išskyrus socialinį būstą).

Sudaromos dvi būsto pritaikymo eilės:

      - pirmoji eilė – asmenys, turintys labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, ir asmenys, turintys ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų;

      - antroji eilė – asmenys, turintys vidutinių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų.

Sudarant kiekvieną eilę, prioritetas teikiamas pagal šių prioritetų išdėstymo eilę:

      - dializuojamiems asmenims su slauga;

      - besimokantiems asmenims;

      - dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančius pagal savanoriškų darbų atlikimo sutartis.

Būsto pritaikymo poreikį nustato Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija. Būsto pritaikymo darbų išlaidos dengiamos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų 100 procentų.


Paskutinis atnaujinimas: 2017-02-21 16:04:57