UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė
Kodas 188752174
Tel. 8~340 60333
Faks. 8~340 63370

El. paštas: meras@ukmerge.lt
Darbo laikas:
I-IV 8-17val., V 8-15:45val.
Pietų pertrauka: 12-12:45val.

El. demokratijos paslaugos
 • Posėdžių transliacija
 • Pranešk apie problemą
 • Teisės aktų svarstymas
 • Posėdžiai
 • Peticijos
 • Prisijunkite
 • E. demokratijos paslaugų pristatymas
 • E. demokratijos paslaugų instrukcija
 • Vertikalus meniu
 • STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
 • Valdymo struktūros schema
  Kontaktai
  Meras
  Mero gyvenimo aprašymas
  Priėmimo valandos ir tvarka
  Mero pavaduotoja
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Asmenų aptarnavimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Darbuotojų kontaktai
  Veikla ir ataskaitos
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  LR Seimo nariai
  Darbo grupės ir komisijos
 • Taryba
 • Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Darbo grupės ir komisijos
  Frakcijos
  Išvažiuojamieji posėdžiai
  Posėdžių lankomumas
 • TEISINĖ INFORMACIJA
 • Teisės aktai
  Mero potvarkiai
  Tarybos sprendimai iki 2012 m.
  2012 metų Tarybos sprendimai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai (Tarybos sprendimų projektai)
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos informacija
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių pažymos
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • VEIKLOS SRITYS
 • KORUPCIJOS PREVENCIJA
 • ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
 • NUOSTATAI
  PLANAVIMO DOKUMENTAI
  VADOVŲ DARBOTVARKĖS
  DARBO UŽMOKESTIS
  PASKATINIMAI IR APDOVANOJIMAI
  VIEŠIEJI PIRKIMAI
  BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI
  SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS
  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI
  ĮSIPAREIGOJIMAI
  ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA
  TARNYBINIAI LENGVIEJI AUTOMOBILIAI
  ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMAS
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Paslaugos
 • Administracinės paslaugos
  Elektroninės paslaugos
 • EL. DEMOKRATIJOS PASLAUGOS
 • Posėdžių transliacija
  Pranešk apie problemą
  Teisės aktų svarstymas
  Posėdžiai
  Peticijos
  Prisijunkite
 • Nuorodos
 • ATVIRI DUOMENYS
 • SENIŪNAITIJOS
 • Priėmimas į darbą
 • Savivaldybės darbo planas
 • KALBOS KERTELĖ
 • TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS SKELBIMAI
 • Horizontalus meniu
 • SAVIVALDYBĖ
 • SAVIVALDOS ISTORIJA
  GARBĖS PILIEČIAI
  HERBAS, VARDO KILMĖ
  SENIŪNIJOS
  TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
  APDOVANOJIMAI
 • NAUJIENOS
 • GYVENTOJAMS
 • ATLIEKŲ TVARKYMAS
  APLINKOSAUGA
  VIEŠOJI TVARKA IR SAUGUS EISMAS
  MOKESČIAI
  JAUNIMUI
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  SOCIALINIS BŪSTAS
  DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO PROGRAMA
  DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALŲ TVARKYMAS
  VALSTYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA
  BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS
  MOBILIZACIJA
  KELIŲ IR GATVIŲ REMONTO DARBŲ EILIŠKUMAS
  BŪSTO PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS
  TRIUKŠMO VALDYMAS
  NEĮGALŲJŲ REIKALŲ KOMISIJA
  NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMAI IR NUOMA
  KOMPENSAVIMO TVARKA
 • VERSLININKAMS
 • INVESTICIJOS
  LICENCIJOS IR LEIDIMAI
  VIEŠIEJI PIRKIMAI
  PRAŠYMŲ LICENCIJOMS PATEIKIMAS
  VERSLO VARTAI
  REKLAMA
  PRIVATIZUOJAMI PASTATAI IR LAISVI SKLYPAI
  MOKESČIAI
 • TURISTAMS
 • Būsto pritaikymas neįgaliesiems

  Būsto pritaikymas neįgaliesiems - minimalus būsto pertvarkymas panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, neprieinamas erdves, ir smulkus remontas įgyvendinant šiuos statybos sprendimus.

  Savivaldybės administracija organizuoja būsto pritaikymą neįgaliesiems vadovaudamasi Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016-2018 metais tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

  Primename, kad kiekvienas asmuo, turintis judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų (ar jam atstovaujantis asmuo), kuris negali laisvai patekti į būstą ir jame judėti, gali pateikti savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos ir socialinės paramos skyriaus Socialinės paramos administravimo poskyriui (9 kab., tel. 8 340 60332, el. p. l.sabaliauskiene@ukmerge.lt) laisvos formos prašymą pritaikyti būstą. Prašymas gali būti teikiamas ir elektroniniu paštu.

  Kartu su prašymu yra teikiami šie dokumentai:

        -neįgaliojo pažymėjimo kopija;

        -asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

        -mokinio ar studento pažymėjimo kopija (teikia besimokantys asmenys);

        -išrašas ar jo kopija iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros;

        -kita pareiškėjui svarbi informacija.

  Būstas pritaikomas neįgaliesiems, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas:

        - specialusis nuolatinės slaugos poreikis–labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai

        - bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio poreikis– ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai

        - kitų techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.)– vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

  Būsto pritaikymo terminas:

        - Suaugusiam neįgaliajam būstas yra pritaikomas 1 kartą per 10 metų, išskyrus atvejus, kai asmeniui yra nustatomas didesnis negu praėjusio pritaikymo metu nustatytas judėjimo ir pasitarnavimo funkcijų sutrikimas. Tokiu atveju yra pritaikomas tik tas pats būstas, kuris asmeniui jau buvo pritaikytas.

        - Asmenims, kuriems buvo skirtas laiptų kopiklis būstas gali būti pritaikomas nepraėjus 10 metų terminui. Tokiu atveju sprendimą dėl pritaikymo tikslingumo priima komisija.

        - Asmenims nuo 7 iki 24 metų būstas gali būti pritaikomas nepraėjus 10 metų terminui. Tokiu atveju sprendimą dėl pritaikymo tikslingumo priima komisija.

  Reikalavimai pritaikomam būstui:

        -būstas turi būti neįgalaus asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymų nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta;

        -būsto savininkui neturi būti apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką;

        - dėl būsto teisinio statuso neturi būti iškelta civilinė byla (dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir t.t.);

        -būsto savininkas arba bendro naudojimo patalpų savininkai turi sutikti, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai bendro naudojimo patalpos būtų pritaikytos;

        -būstas turi būti įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;

        - naujos statybos būstas turi būti baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas tinkamu naudoti;

        - būstas turi priklausyti nuosavybės teise pareiškėjui ar bet kuriam kitam fiziniam asmeniui arba savivaldybei (socialinis būstas);

        - būstas neturi būti nuomojamas (išskyrus socialinį būstą).

  Sudaromos dvi būsto pritaikymo eilės:

        - pirmoji eilė – asmenys, turintys labai ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, ir asmenys, turintys ryškių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų;

        - antroji eilė – asmenys, turintys vidutinių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų.

  Sudarant kiekvieną eilę, prioritetas teikiamas pagal šių prioritetų išdėstymo eilę:

        - dializuojamiems asmenims su slauga;

        - besimokantiems asmenims;

        - dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančius pagal savanoriškų darbų atlikimo sutartis.

  Būsto pritaikymo poreikį nustato Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija. Būsto pritaikymo darbų išlaidos dengiamos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų 100 procentų.


  Paskutinis atnaujinimas: 2017-02-21 16:04:57

  © Visos teisės saugomos. El. p. savivaldybe@ukmerge.lt