Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Ukmergės rajono savivaldybės darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

 

Žemiau pateikiami duomenys apie darbuotojų vidutinį darbo užmokestį (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę)  - eurais  neatskaičius mokesčių.

Politikų  2015 m. vidutinis mėnesinis  bruto darbo užmokestis (eurais), 2016 m.. vidutinis mėnesinis  bruto darbo užmokestis(eurais), 2017 m.. I –IV ketvirčių vidutinis mėnesinis  bruto darbo užmokestis (eurais), 2017m.. vidutinis mėnesinis  bruto darbo užmokestis(eurais)

Pareigybė

2015 m.

Eur

2016 m.  

Eur

2017 m.

I ketv. Eur

2017 m.

 II ketv. Eur

2017 m.

III ketv. Eur

2017 m.

IV ketv. Eur

2017 m.  

Eur

Meras

2114

2463

2485

2485

2485

2506

2505

Mero pavaduotojas

1942

2289

2251

2251

2251

2291

2279

Mero patarėjas

1002

1036

1022

1022

1022

1085

1036

Tarybos narys

43

40

30

31

33

46

36

* - atlyginimas merui ir mero pavaduotojui mokamas vadovaujantis Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymu

 

Ukmergės rajono savivaldybės 2015 m. vidutinis mėnesinis  bruto darbo užmokestis (eurais) ir 2016 m. vidutinis mėnesinis  bruto darbo užmokestis (eurais), 2017 m.. I –IV ketvirčių vidutinis mėnesinis  bruto darbo užmokestis (eurais), 2017 m. vidutinis mėnesinis  bruto darbo užmokestis (eurais)

Pareigybė

2015 m.

Eur

2016 m.  

Eur

2017 m.

I ketv. Eur

2017 m.

 II ketv. Eur

2017 m.

III ketv. Eur

2017 m.

IV ketv. Eur

2017 m.  

Eur

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Direktorius

1483

1905

1905

1905

1905

1953

1904

Direktoriaus pavaduotojas

1228

1582

1582

1582

1582

1657

1566

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyrių vedėjai

1164

1321

1342

1340

1345

1465

1364

Skyrių vedėjų pavaduotojai

888

0

0

0

0

0

0

Vyr. specialistai

847

890

895

895

898

1049

938

Vyresn. specialistai

849

850

850

850

850

1073

1058

Seniūnai

883

799

836

892

892

929

893

Seniūno pavaduotojas

920

924

906

906

906

974

923

Vyresn. specialistai seniūnijose

702

791

763

862

862

838

784

 

Ukmergės rajono savivaldybės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis 2015 m. vidutinis mėnesinis  bruto darbo užmokestis (eurais) ir 2016 m. vidutinis mėnesinis  bruto darbo užmokestis (eurais), 2017 m.. I –IV ketvirčių vidutinis mėnesinis  bruto darbo užmokestis (eurais), 2017 m. vidutinis mėnesinis  bruto darbo užmokestis (eurais)

Pareigybė

2015 m.

Eur

2016 m.  

Eur

2017 m.

I ketv. Eur

2017 m.

 II ketv. Eur

2017 m.

III ketv. Eur

2017 m.

IV ketv. Eur

2017 m.  

Eur

Ūkinio aptarnavimo tarnybos vedėjas

 

655

 

756

 

756

 

756

 

756

 

888

 

865

Sekretorė

484

480

480

480

480

706

672

Vyr. specialistai

617

621

628

629

630

771

708

Vyres. specialistai

436

450

450

450

450

703

638

Vairuotojai

505

639

639

641

641

750

719

Specialistai seniūnijose

446

480

516

558

558

578

530

 

Informaciją pateikė

Apskaitos poskyrio vedėja

Asta Navickienė


Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-16 10:59:39