Ukmergės jaunimas svečiavosi Kupiškio jaunimo centre

Beveik kiekviename Lietuvos mieste veikia jaunimo centrai. Jie įsteigti kaip alternatyva neformaliojo ugdymo įstaigoms ir būreliams. Šių centrų tikslas - ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybiškai spręsti savo problemas ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Centrai yra nemokami, todėl prieinami ir socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui. Erdvėse jaunas žmogus gali realizuoti save, išbandyti naujas sporto, meno ar muzikos pakraipas. Arba tiesiog saugiai būti su savo bendraamžiais ar su jaunimo darbuotojais.

Už darbą padėkota Socialinių reikalų komisijoms

Gruodžio 13-ąją į Ukmergės kultūros centro (KC) šokių salę buvo susirinkę rajone ir mieste dirbančių Socialinių reikalų komisijų (SRK) atstovai. Į konferenciją – 2017 metų darbo rezultatų aptarimą juos čia sukvietė Ukmergės rajono savivaldybės administracija.

Ukmergiškiai dirbo su novatoriškiausia komanda Lietuvoje

2017 m. gruodžio 5-10 d. Ukmergės meno mokyklos Dailės skyriuje buvo įsikūrusi „Meškėnų laboratorijos“ (M-Lab) komanda. 2016 m. „Meškėnų laboratorija“ Švietimo ir mokslo ministerijos buvo įvertinta kaip novatoriškiausias STEAM projektas Lietuvoje (anglų kalbos akronimas STEAM reiškia gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką). „Meškėnų laboratorijos“ komandoje susibūrė kūrybingi žmonės, sukaupę praktinės ir darbinės patirties tokiose srityse kaip dizainas, menai, architektūra, inžinerija ir švietimas. „Meškėnų laboratorijos“ dėstytojai − Giedrius Kavaliauskas, Ieva Marija Dautartaitė, Justas Ingelevičius ir kt.

Daugiau naujienų