Gegužės 29 d. 10.00 val. šaukiamas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdis. Komitetų grafikas.
2018-05-16

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2018 m. gegužės 29 d.
10 val.

1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.
Pranešėjas – Rolandas Janickas, savivaldybės meras.

2. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patikslinimo.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja.

3. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo.
Pranešėja – Vida Butkevičienė, Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja.

4. Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms.
Pranešėja – Aldona Tijūnelienė, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė.

5. Dėl pavedimo savivaldybės administracijai atlikti Tolerancijos centro projektavimo ir statybos užsakovo funkcijas.
Pranešėja – Rima Boškevičienė, Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja.

6. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės trišalės tarybos nuostatų, patvirtintų Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. 7-266 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės, darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų susivienijimų susitarimo“, pakeitimo.
Pranešėja – Kristina Bagdonavičienė, Personalo ir dokumentų valdymo poskyrio vedėja.

7. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 7-177 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėja – Zina Kurmelienė, Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja.

8. Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo.
Pranešėja – Reda Liubomirskienė, Vaiko teisių apsaugos poskyrio vedėja.

9. Dėl Ukmergės globos centro paskyrimo vykdyti Globos centro funkcijas.
Pranešėja – Reda Liubomirskienė, Vaiko teisių apsaugos poskyrio vedėja.

10. Dėl viešosios įstaigos Ukmergės šeimos centro direktoriaus 2017 m. ataskaitos.
Pranešėja – Reda Liubomirskienė, Vaiko teisių apsaugos poskyrio vedėja.

11. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo.
Pranešėjas – Vaidotas Kalinas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

12. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų klasių, grupių ir mokinių skaičiaus 2018–2019 m. m. projekto patvirtinimo.
Pranešėjas – Vaidotas Kalinas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

13. Dėl Ukmergės rajono ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2018–2019 m. m. patvirtinimo.
Pranešėjas – Vaidotas Kalinas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

14. Dėl Mokinių priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimo.
Pranešėjas – Vaidotas Kalinas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

15. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 7-171 „Dėl pailgintos dienos grupės paslaugų teikimo Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ pakeitimo.
Pranešėjas – Vaidotas Kalinas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

16. Dėl vaikų vasaros stovyklose teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
Pranešėjas – Vaidotas Kalinas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

17. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. 7-79 pakeitimo.
Pranešėjas – Vaidotas Kalinas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

18. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

19. Dėl UAB „Ukmergės autobusų parkas“ vadovo darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficiento ir kintamosios dalies patvirtinimo.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

20. Dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ vadovo darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficiento ir kintamosios dalies patvirtinimo.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja. 

21. Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ vadovo darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficiento ir kintamosios dalies patvirtinimo.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

22. Dėl UAB „Ukmergės vandenys“ vadovo darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficiento ir kintamosios dalies patvirtinimo.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

23. Dėl UAB „Ukmergės vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų pakeitimo.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

24. Dėl socialinio būsto išnuomojimo savivaldybės būsto nuomos sąlygomis.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

25. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo pakeitimo.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

26. Dėl sutikimo perduoti valstybės turtą patikėjimo teise.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

27. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Vytauto g. 39, Ukmergės m., nuomos.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

28. Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

29. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. 7-19 „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centrui“ pakeitimo.
Pranešėja – Daiva Gladkauskienė, Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja.

30. Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2017 m. ataskaitos ir 2018 m. sąmatos patvirtinimo.
Pranešėja – Dainora Šlinkšienė, savivaldybės gydytoja.

31. Dėl Žmonių gyvybės apsaugos Ukmergės rajono savivaldybės vandens telkiniuose taisyklių pakeitimo.
Pranešėja – Dainora Šlinkšienė, savivaldybės gydytoja.

32. Dėl viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės reorganizavimo.
Pranešėjas – Rolandas Janickas, savivaldybės meras.

Kiti klausimai ir informacijos

33. Informacija dėl Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje reikalavimo.
Pranešėjas – Rolandas Janickas, savivaldybės meras.

34. Informacija dėl Ukmergės rajono savivaldybės delegacijų vizitų.

 

Savivaldybės meras                                                                            Rolandas Janickas

________________________

 KOMITETŲ GRAFIKAS SAVIVALDYBĖS TARYBAI
TEIKIAMŲ KLAUSIMŲ SVARSTYMUI


Gegužės 22 d. 13 val.
Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas (pirmininkas Vytautas Česnaitis)
(I a. salė)

Gegužės 23 d. 14.30 val.
Sveikatos ir socialinės paramos komitetas (pirmininkas Arūnas Civilka)
Biudžeto ir ekonominės plėtros komitetas (pirmininkas Andrius Lyška)
(I a. salė)

Gegužės 24 d. 15 val.
Kaimo ir aplinkosaugos komitetas (pirmininkas Valdas Petronis)
(I a. salė)

Gegužės 25 d. 13 val.
Savivaldybės ūkio komitetas (pirmininkas Darius Varnas)
(I a. salė)

__________________________

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra