Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Vilniaus apskrities Širvintų ir Ukmergės rajonų Bajorų telkinio durpių išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento
2017-10-31

 

 

Plano rengimo organizatorius – UAB „Gavyba“, įmonės kodas 301097674, A. Mickevičiaus g. 7-3, LT-08119,Vilnius, tel. +37065512801, el.p. velicka.saulius@gmail.com, direktorius Saulius Velička.

Plano rengėjas – UAB „GJ Magma“, įm.k.121428749, Vaidevučio g.18, LT- 08402, Vilnius, tel.85-2318178, faks.85-2784455, el.p. gjmagma@gmail.com, adresas internete: http://www.gjmagma.lt/

Plano pavadinimas – Vilniaus apskrities Širvintų ir Ukmergės rajonų Bajorų telkinio durpių išteklių dalies naudojimo planas.

Plano tikslai – suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2014-12-23 d. LR vyriausybės patvirtintu nutarimu Nr. 1467 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais.

Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: Aplinkos apsaugos agentūra; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas Širvintų skyrius, Širvintų rajono savivaldybės administracija, Ukmergės rajono savivaldybės administracija,

Priimtas sprendimas ir motyvai – visi atrankos dėl SPAV būtinumo nustatymo vertinimo subjektai  pritarė pateiktam SPAV atrankos dokumentui ir nurodė, kad SPAV neprivalomas. Remdamasi SPAV atrankos dokumente pateiktais plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo įvertinimo rezultatais bei aplinkybe, kad jau iki specialaus plano rengimo pradžios buvo atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros ir yra gautas Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos leidimas naudoti Vilniaus apskrities Širvintų ir Ukmergės rajonų Bajorų telkinio durpių išteklius, taip pat atsižvelgdama į dokumentą išnagrinėjusių vertinimo subjektų išvadas, UAB „Gavyba“ direktorius priėmė sprendimą, kad SPAV nebus atliekamas.

Pasiūlymų teikimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija, priimto sprendimo motyvais ir subjektų išvadų įvertinimo pažyma, galima pas plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais darbo dienomis, nuo 8:00 iki 17:00 val. 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos, taip pat plano rengėjo, vykdančio įgaliojimo pagrindu organizatoriaus pareigas, interneto svetainėje: http://www.gjmagma.lt/viesinimas/spav-viesinimas.Teikti pastabas ir motyvuotus pasiūlymus dėl priimto sprendimo galima planavimo organizatoriui ir/ arba plano rengėjui 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos.

Apie parengto specialaus plano susipažinimo tvarką bus informuojama papildomai norminių aktų nustatytais terminais teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje, Želvos ir Zibalų seniūnijų skelbimų lentoje.

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra