Informacija teikiantiems deklaracijas apie statybos užbaigimą
2017-09-26

                                                

Nuo šių metų sausio 1 dienos įsigaliojus statybos techniniam reglamentui STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, asmenys,  teikiantys deklaraciją apie statybos užbaigimą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, turi pateikti  geriamojo vandens kokybės tyrimų dokumentus bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) išvadą apie šių tyrimų rezultatų atitiktį visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams. Išvados teikti neprivaloma, kai jungiamasi prie komunalinių inžinerinių tinklų. Šis teisės aktas nurodė, kad vandens mikrobiologiniai ir cheminiai tyrimai turėjo būti atlikti akredituotoje ar atestuotoje laboratorijoje. Tokios laboratorijos yra tik didžiuosiuose miestuose.

Šių metų rugsėjo 18 dienos Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu šis teisės aktas buvo pakeistas ir teisė atlikti geriamojo vandens kokybės tyrimus suteikta laboratorijoms, turinčioms teisę atlikti vandens (geriamojo arba požeminio) tyrimus. Tokią teisę turi UAB „Ukmergės vandenys“ laboratorija. Ukmergės ir aplinkinių rajonų gyventojai, teikiantys deklaraciją apie statybos užbaigimą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, galės pasinaudoti ir UAB „Ukmergės vandenys“ laboratorijos paslaugomis ir išsitirti savo vandens kokybę. Taip pat pakeistas tesės aktas nustato, kad išvadai gauti gali būti pateikta nustatyta tvarka užregistruoto, geriamuoju vandeniu apsirūpinti skirto požeminio vandens gręžinio paso kopija.

Vandens mėginiai tyrimams turi būti paimti iš pastato vidaus vandentiekio tinklo ar įvado, arba tiesiogiai iš šulinio, jei projekte nebuvo numatytas vandens įvadas į pastatą.

Geriamojo vandens saugos ir kokybės tyrimų minimali apimtis nustatyta Lietuvos higienos normos HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ 39 punktu:

  • žarninių lazdelių skaičius (mikroorganizmų skaičius 100 ml);
  • žarninių enterokokų skaičius (mikroorganizmų skaičius 100 ml);
  • nitratų kiekis;
  • nitritų kiekis;
  • amoniako kiekis;
  • permanganato indeksas;
  • savitasis elektrinis laidis.

Atliktų vandens kokybės tyrimų rezultatai turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatytus reikalavimus.

Kreipiantis į NVSC Vilniaus departamento Ukmergės skyrių būtina pateikti laboratorijoje atlikto vandens mikrobiologinio ir cheminio tyrimų protokolų originalus bei laboratorijos atestaciją liudijančius dokumentus, kuriuose nurodyta atestuota tyrimų sritis. (Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos ir UAB „Ukmergės vandenys“ laboratorijos atestacijos ir leidimo teikti nebūtina) arba nustatyta tvarka užregistruoto, geriamuoju vandeniu apsirūpinti skirto požeminio vandens gręžinio paso kopiją.

NVSC specialistai statybos užbaigimo procedūrų metu rekomenduoja atlikti geriamojo vandens tyrimus (žarninių lazdelių skaičių 100 ml ir žarninių enterokokų skaičių 100 ml – mikrobinei taršai nustatyti; nitratų, nitritų – toksinių analičių vertėms įvertinti; bendrosios geležies, chloridų, sulfatų kiekį, kvapą) ir kai jungiamasi prie centralizuotų geriamojo vandens tinklų. Atlikti tyrimai patvirtins projektinių sprendinių, užtikrinančių visuomenės sveikatos saugos reikalavimus, teisingumą. Šiuo atveju tyrimų apimtis turėtų būti nustatoma vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ bei atsižvelgiant į geriamojo vandens šaltinį, paruošimo būdą ir kitas aplinkybes bei veiksnius. Vandens mėginys tyrimams turėtų būti paimtas iš labiausiai nuo įvado nutolusių vidaus vandentiekio tinklų vietos (virtuvės, vonios patalpų, san. mazgo).

 

 

Elena Mirinavičienė,

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Vilniaus departamento Ukmergės skyriaus vedėja;                            

 

 

 

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra