Kviečiame teikti prašymus dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo vaikams su sunkia negalia
2019-07-08

Siekiant stiprinti šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinį saugumą, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-365 patvirtintas Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas).

Šeimoms, auginančioms vaikus su sunkia negalia, sudaroma galimybė prisitaikyti būstą, gyvenamąją aplinką ir/ar esant vaiko sensorinės sistemos, judėjimo, regos ar klausos sutrikimų, įsigyti techninės pagalbos priemones, nurodytas Tvarkos aprašo 6 priede.

Prioritetas teikiamas vaikams su sunkia negalia, kuriems nustatytas specialusis slaugos poreikis.

Ukmergės rajono savivaldybės administracijai iš valstybės biudžeto 2019 m. būsto pritaikymo darbams finansuoti skirta 4891,38 Eur. Vieno būsto pritaikymo išlaidoms dengti gali būti skiriama ne daugiau nei 5700 Eur. Vieno keltuvo (lifto) pirkimo ir įrengimo išlaidoms dengti gali būti skiriama ne daugiau nei 6270 Eur. Techninės pagalbos priemonėms įsigyti gali būti skiriama ne daugiau nei 1900 Eur.

Kreipiantis dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo vaikams su sunkia negalia prašoma pateikti šiuos dokumentus:

- laisvos formos prašymą (toliau – prašymas). Prašyme pareiškėjas nurodo savo vardą, pavardę, vaiko su sunkia negalia, kuriam prašoma pritaikyti būstą ir gyvenamąją aplinką, vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir prašomo pritaikyti būsto adresą. Taip pat pareiškėjas turi patvirtinti, kad nėra pateikęs kito prašymo pritaikyti būstą tam pačiam vaikui su negalia.

- vaiko su sunkia negalia neįgaliojo pažymėjimą;

- vaiko su sunkia negalia ir pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

- laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą pritaikyti būstą neįgaliajam;

- išrašą iš asmens medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a), jei vaikui su sunkia negalia reikalingos Tvarkos aprašo 6 priede nurodytos priemonės.

Ukmergės rajono gyventojai, auginantys vaikus su sunkia negalia, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis, dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo gali kreiptis į Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, adresu: Kęstučio a. 3, Ukmergė. (9 kab.) Informacija teikiama telefonu 8340 60332.

Prašymas gali būti teikiamas tiesiogiai arba elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis teikiamas prašymas turi būti pasirašytas saugiu pareiškėjo elektroniniu parašu arba pareiškėjo asmens tapatybė turi būti patvirtinta kitais saugiais būdais (pvz. per elektroninę bankininkystę.

Prašymai priimami iki š. m. liepos 26 d. (imtinai).

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra