Kviečiame Ukmergės mieste veikiančias NVO teikti projektų paraiškas pagal priemonę “Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“
2017-11-30

 

Ukmergės rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ skelbia pakartotiną projektų atrankos konkursą ir kviečia teikti paraiškas Ukmergės miesto nevyriausybinių organizacijų projektams finansuoti.

Paraiškas gali teikti Ukmergės miesto seniūnijos teritorijoje registruotos bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, kitos nevyriausybinės organizacijos. Projektai finansuojami siekiant stiprinti gyventojų bendruomeninę veiklą.

Projektų veiklos turi atitikti bent vieną iš šių prioritetų:

  • socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, senyvo amžiaus, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos sau nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);
  • vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);
  • kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo (-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba);
  • sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
  • bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);
  • bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams)

* Priemonės įgyvendinimo Aprašą rasite čia

* Paraiškos formą rasite čia.  

Paraiškos priimamos savivaldybės administracijos priimamajame (Kęstučio a. 3, Ukmergė, 1 kab.) iki 2017 m. gruodžio 7 d.  17 val.

Paraiška turi būti pateikta paštu registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba asmeniškai organizacijos ar jos įgalioto asmens. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta data turi būti ne vėlesnė kaip šiame skelbime nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data.

Teikiamas vienas paraiškos su priedais egzempliorius. Visi dokumentai turi būti susegti į aplanką.

 

Konkursui teikiami dokumentai:

* Paraiška, užpildyta ir pasirašyta organizacijos vadovo ar įgalioto asmens bei patvirtinta antspaudu, jei organizacija antspaudą privalo turėti

* Įgaliojimas, jeigu paraišką ar jos priedus pasirašo įgaliotas asmuo

* Organizacijos registracijos pažymėjimo kopija

* Organizacijos įstatų kopija

* Organizacijos narių sąrašas

* Bendradarbiavimo sutarties ar kito dokumento, pagrindžiančio bendradarbiavimą, kopija, jei projektas bus vykdomas su partneriu

*  Komerciniai pasiūlymai

*  Kita informacija, kurią pareiškėjas mano esant reikalinga pateikti.

 

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyr. specialistė Violeta Širmenė, tel. 41798, el. p. v.sirmene@ukmerge.lt  

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra