NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMAI

Teisės aktai:

Savivaldybės nekilnojamasis turtas yra parduodamas tik viešo aukciono būdu, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu

Viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimas Nr. 7-5

Tiesioginiai aukcionai vyksta Ukmergės rajono savivaldybės administracijoje, kur nurodytu laiku ir nurodytoje vietoje susirinkę aukciono dalyviai varžosi tarpusavyje dėl savivaldybės nekilnojamojo turto įsigijimo.

Tiesioginiuose aukcionuose gali dalyvauti tik registruoti dalyviai. Tiesioginio aukciono dalyvis nurodytu registracijos laikotarpiu turi pateikti už registraciją atsakingam aukciono komisijos nariui užpildytą aukciono dalyvio prašymą, dalyvio mokesčio ir garantinio įnašo mokėjimo dokumentų kopijas bei kitus privalomus dokumentus.

Detalesnė informacija dėl registracijos į aukcionus skelbiama Tiesioginių aukcionų atmintinėje. Registracijos į tiesioginius aukcionus Prašymo forma.

Kiekvieno skelbimo apačioje yra pridedamos Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu sąlygos.

PASKELBTI AUKCIONAI

RENGIAMA PARDAVIMUI


Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-19 10:40:09