Parduodamas kultūros namų pastatas Taujėnuose
2017-10-27

Aukciono organizatorius: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, kodas 188752174,  

adresas: Kęstučio a. 3, LT-20114 Ukmergė

 

Parduodamas turtas:

Pastatas-kultūros namų pastatas (unikalus Nr. 8199-2013-7014, pažymėjimas plane 1C1m,  bendras plotas 250,56 kv.m, statybos pabaigos metai - 1940), pastatas-ūkinis pastatas (unikalus Nr. 8199-2013-7028, pažymėjimas plane 2I1ž), pastatas-ūkinis pastatas (unikalus Nr. 8199-2013-7030, pažymėjimas plane 3I1ž) su 0,2120 ha žemės sklypu (unikalus Nr. 4400-3743-9212), adresas Ukmergės r. sav., Taujėnai, Ukmergės g. 31                                                                                                                      

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina: 5359,33 Eur.

Iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina  3391,03 Eur, žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 1968,30 Eur.   Minimalus kainos didinimo intervalas - 100 Eur.  

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis30 Eur.

Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis10 proc. pradinės bendros nekilnojamojo turto pardavimo kainos – 535,93 Eur.  

Aukciono dalyvio garantinis įnašas ir registravimo mokestis turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti -  iki 2017 m. gruodžio 6 d. imtinai.

Aukciono organizatoriaus sąskaitos, į kurią turi būti sumokamas garantinis įnašas, aukciono dalyvio registravimo mokestis  ir atsiskaitoma už parduotą turtą, numeris -  AB DNB bankas, sąskaitos Nr. LT164010042900430850.

Aukciono dalyvių dokumentų pateikimo būdas, data ir laikas: Aukciono organizatoriui dokumentai* pateikiami  paprastu paštu ar įteikiami asmeniškai dokumentų dalyvauti aukcione registracijos laiku: dokumentų pateikimo data ir laikas: 2017 m. gruodžio 7-8 d., 8 - 16 val.  Vieta: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, 40 kab., Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė.

Parduodamo turto apžiūra: 2017 m. gruodžio 4 d. 10 val.  arba pagal atskirą susitarimą. Apie pageidavimą apžiūrėti parduodamą turtą būtina iš anksto informuoti tel. (8 340) 60329.

Aukciono vieta, data ir laikas:  Ukmergės rajono savivaldybės administracijos salė (I a.), Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė,  2017 m. gruodžio 12 d.  10 val. 30  min.                                      

Aukciono vykdymo būdas: tiesioginis aukcionas, vykdomas aukciono dalyviams susirinkus nurodytoje vietoje nurodytu laiku.

Atsiskaitymo už nupirktą nekilnojamąjį turtą terminai:  Turto pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma ne vėliau kaip per 15  kalendorinių dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos, už nupirktą turtą atsiskaitoma per 10 kalendorinių dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

Aukciono organizatoriaus paskirtas darbuotojas, atsakingas už informacijos teikimą:  Daiva Gladkauskienė, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir apskaitos skyriaus Turto ir įmonių valdymo poskyrio vedėja, 40 kab., tel. (8 340) 60329, (8 614) 37962, el. paštas daiva.gladkauskiene@ukmerge.lt , faksas (8 340) 63370, Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė.

Kitos aukciono sąlygos: 

1. Nustatytą aukciono dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą aukciono sąlygose nustatyta tvarka ir terminais privalo sumokėti visi asmenys, ketinantys dalyvauti aukcione.

2. Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo kainą.

3. Aukciono laimėtojas, pervesdamas lėšas už nupirktą turtą, privalo apmokėti mokestį už banko paslaugas.

PASTABOS:

Parduodamas turtas kartu su žemės sklypu.

Žemės sklypo paskirtis/ naudojimo būdas/naudojimo pobūdis: Kita/Visuomeninės paskirties teritorijos

Žemės sklypas parduodamas/išnuomojamas: parduodamas

Parduodamam nekilnojamajam turtui priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Turto banke.

____________________

*Aukcione ketinantys dalyvauti asmenys, aukciono sąlygose nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku pateikdami Aukciono komisijai žemiau nurodytus dokumentus, turi pateikti ir asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą.

 Aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės privalo pateikti Aukciono komisijai šiuos dokumentus ir informaciją:

1. prašymą įregistruoti aukciono dalyviu, kuriame nurodyta: aukciono, į kurį prašoma registruoti, duomenys ir aukciono dalyvio duomenys (pavadinimas/vardas, pavardė, buveinė/gyvenamoji vieta, sąskaitos, į kurią grąžintinas garantinis įnašas, numeris ir pridedamų registruoti dokumentų sąrašas);

2. registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

3. įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

4. kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

5. atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;

6. sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);

7. kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

 Aukcione ketinantys dalyvauti fiziniai asmenys Aukciono komisijai turi pateikti šiuos dokumentus (informaciją):

1. prašymą įregistruoti aukciono dalyviu, kuriame nurodyta: aukciono, į kurį prašoma registruoti, duomenys ir aukciono dalyvio duomenys (vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, sąskaitos, į kurią grąžintinas garantinis įnašas, numeris ir pridedamų registruoti dokumentų sąrašas);

2. sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);

3. kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra