UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

El. demokratijos paslaugos
svarbūs pranešimai
 
Archyvas
Apklausa
Šiuo metu jokia apklausa nevykdoma
 
 
 
 
 
 
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas 2017 10 26 Tarybos posėdis Nr. 10
Posėdžio data 2017-10-26 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto patikslinimo 936_2017-10  dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 937_2017-10 dėl biudžeto patikslinimo priedai 938_2017-10  dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo Butkevičienė Vida

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo 939_2017-10  dėl verslo liudijimų dydžių 940_2017-10 verslo liudijimų dydžiai 2018 941_2017-10  dėl verslo liudijimų dydžių Butkevičienė Vida

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių nustatymo 942_2017-10 Dėl  gyvenamųjų vietovių nustatymo 943_Specialiojo plano fragmentai 944_2017-10 Dėl  gyvenamųjų vietovių nustatymo Tijūnelienė Aldona

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl pavadinimų suteikimo Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Sukinių k. gatvėms 945_17-10 Dėl pavadinimo suteikimo gatvėms Pabaisko sen., Sukinių k. 946_17-10 Dėl pavadinimo suteikimo gatvėms Pabaisko sen., Sukinių k. priedas 947_17-10 Dėl pavadinimo suteikimo gatvėms Pabaisko sen Tijūnelienė Aldona

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos dalinio pakeitimo 948_DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO 949_DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO Sandra Mackevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Veiksmų plano Savivaldybės tarybos išvažiuojamojo posėdžio atliekų tvarkymo klausimais metu iškeltoms problemoms spręsti patvirtinimo 950_2017-10 Dėl veiksmų plano patvirtinimo 951_2017-10 Dėl veiksmų plano patvirtinimo Dutkus Aidas

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo pakeitimo 952_Dėl Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų remonto tvarkos 7-90 pakeitimo 2017-10-06 953_Dėl Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų remonto tvarkos 7-90 pakeitimo 2017-10-06 Narbutas Gediminas

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl pritarimo projekto „Ukmergės gyventojų privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros“ įgyvendinimui 954_2017 10 dėl nuotekų infrastruktūros 955_2017 10 dėl nuotekų infrastruktūros Boškevičienė Rima

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl pritarimo projekto "Ukmergės rajono savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas" įgyvendinimui 956_Sprendimo projektas 957_Sprendimo projektas Boškevičienė Rima

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl pritarimo 2014-2020 m. Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos Ukmergės rajono dalies pakeitimui 958_Nr. 1 Del Vilnius regiono IT programos patikslinimo_10-09 959_Nr Boškevičienė Rima

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kultūros rėmimo fondo įsteigimo 960_2017-10 Dėl Kultūros rėmimo fondo įsteigimo 961_2017-10 Dėl Kultūros rėmimo fondo įsteigimo Gerulskienė Lolita

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Seimą 962_2017-10 Dėl kreipimosi į LR Seimą 963_2017-10 Dėl kreipimosi į LR Seimą Gerulskienė Lolita

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo nr. 7-24 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo 964_sprendimo projektas dėl pareigybių skaičiaus 965_sprendimo projektas dėl pareigybių skaičiaus Steponavičienė Dalė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Mokinių priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimo 966_Dėl mokinių priėmimo tvarkos 967_priemimo kriteriju apraso lyginamasis variantas 968_dok263 969_Dėl mokinių priėmimo tvarkos Steponavičienė Dalė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl darbo grupės papildymo 970_2017-10 spr. projektas dėl darbo grupės 971_2017-10 spr Steponavičienė Dalė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl UAB "Ukmergės autobusų parkas" keleivių vežimo autobusais miesto ir priemiesčio maršrutais tarifų 972_2017-10-04 Dėl UAB Ukmergės autobusų parko tarifų 973_2017-10-04 Dėl UAB Ukmergės autobusų parko tarifų Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perėmimo 974_2017-10-06 Dėl negyvenamųjų patalpų perėmimo (Miškų g. 45-2) 975_2017-10-06 Dėl negyvenamųjų patalpų perėmimo (Miškų g Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Ukmergės kultūros centrui 976_2017-10-04 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (tautiniai) 977_2017-10-04 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (tautiniai) Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo 978_2017-10-05 Dėl viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto sarašo papildymo (3 obj.) 979_2017-10-05 Dėl viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto sarašo papildymo (3 obj Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl nekilnojamojo turto išbraukimo iš viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo 980_2017-10-05 Dėl viešame aukcione parduodamo turto išbraukimo iš sarašo (6 obj.) 981_2017-10-05 Dėl viešame aukcione parduodamo turto išbraukimo iš sarašo (6 obj Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio Pabaisko pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti 982_2017-10 sprendimo projektas dėl Pabaisko sandėlio 983_2017-10 sprendimo projektas dėl Pabaisko sandėlio Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo pakeitimo 984_2017-10-Būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų keitimas 6 985_2017-10-Būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų keitimas 6 Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl savivaldybės būsto, esančio Deltuvos g. 4-3, Ukmergėje, pardavimo 16338_2017 10 -dėl būsto pardavimo N Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl pritarimo žemės sklypo pirkimui visuomenės poreikiams 989_2017-10-06 Dėl pritarimo žemės sklypo pirkimui visuomenės poreikiams 990_2017-10-06 Dėl pritarimo žemės sklypo pirkimui visuomenės poreikiams Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl nekilnojamojo turto pirkimo 16339_2017-10-10 dėl būsto pirkimo N Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl funkcijų perdavimo ir didžiausio leistino Ukmergės rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo 993_2017-10-11 dėl funkcijų perdavimo ir pareigybių skaičiaus 994_2017-10-11 dėl funkcijų perdavimo ir pareigybių skaičiaus Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo 995_2017-10 Dėl NSPC etatų skaičiaus 996_2017-10 Dėl NSPC etatų skaičiaus Leonavičienė Asta

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 7-92 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 997_2017-10-11 dėl seniūnaičių sueigos nuostatų pakeitimo 998_2017-10-11 dėl seniūnaičių sueigos nuostatų pakeitimo Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudėties pakeitimo 999_2017 10 Etikos komisijos sudėties pakeitimas 1000_2017 10 Etikos komisijos sudėties pakeitimas Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudėties pakeitimo 1001_2017 10 Antikorupcijos komisijos sudėties pakeitimas 1002_2017 10 Antikorupcijos komisijos sudėties pakeitimas Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
32 KITI KLAUSIMAI IR INFORMACIJOS. Informacija dėl daugiabučių namų renovacijos Ukmergės rajone Giedrius Pocius

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

© Visos teisės saugomos. El. p. savivaldybe@ukmerge.lt Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.