Pradedamas rengti Ukmergės miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų Specialiojo plano koregavimas
2019-01-25

Ukmergės rajono savivaldybės administracija informuoja apie pradedamą rengti Ukmergės miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų specialiojo plano (toliau – Specialiojo plano) koregavimą.

 Planavimo pagrindas:

  1. 1.      Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. 13-1672 Dėl Ukmergės miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų specialiojo plano koregavimo.
  2. 2.      Ukmergės miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų specialiojo plano koregavimo planavimo darbų programa, patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 13-1672.

Planuojama teritorija – Ukmergės miesto teritorijoje apie 75 ha (pagal pridedamą schemą).

Planavimo tikslas – patikslinti Ukmergės miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų specialiojo plano sprendinius.

Planavimo uždaviniai:

  1. Patikslinti Ukmergės miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų specialiojo plano sprendinius;
  2. Optimizuoti planuojamų teritorijų urbanistinę struktūrą, socialinę, inžinerinę ir susisiekimo infrastruktūrą;
  3. Koreguoti suformuotų žemės sklypų prie gyvenamųjų namų ir kitų kvartaluose esančių pastatų ir statinių, plotus ir ribas;
  4. Patikslinti užstatymo erdvių ir teritorijų socialinės infrastruktūros išdėstymo principus ir teritorijų naudojimo tipus;
  5. Patikslinti suformuotų gatvių, kitų esamų ir projektuojamų infrastruktūros bei viešosios paskirties objektų;
  6. Patikslinti inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų koridorių ribas ir išdėstymą;
  7. Atsižvelgus į pateiktus pasiūlymus, patikslinti kvartalų apželdinimo, vaikų žaidimo, sporto, poilsio, buitinių atliekų aikštelių, automobilių stovėjimo vietų teritorijų numatymo;
  8. Išnagrinėti, ar Specialiojo plano sprendiniai atitinka fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybės interesus dėl teritorijų ir žemės sklypų naudojimo bei veiklos plėtojimo kvartaluose sąlygų.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo lygmuo: vietovės lygmuo.

Teritorijų planavimo procesas: Specialiojo plano koregavimą sudarys trys etapai - parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai. Atliekant Specialiojo plano koregavimą bus rengiama koncepcija, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Planavimo terminai: 2018-12-19 / 2019-08-19.

Planavimo organizatorius: Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė, tel.: 8 340 60302, faks.: (8 340) 63370, el.p.: savivaldybe@ukmerge.lt. Informaciją teikia: Ukmergės r. sav. administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Tijūnėlienė, tel.: 8 340 60322, el.p.: a.tijuneliene@ukmerge.lt.

Plano rengėjas: VšĮ KTU Architektūros ir statybos institutas, Tunelio g. 60, Lt-44405 Kaunas,

mob. tel. 8698 47908, el. paštas krastotvarka@ktu.lt. Projekto vadovas: Evaldas Ramanauskas,

el. paštas evaldas.ramanauskas@ktu.lt.

Informacijos teikimo tvarka: informaciją apie Specialiojo plano koregavimą teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas (šiame skelbime nurodytais adresais).

Pasiūlymo teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki supažindinimo su Specialiojo plano sprendiniais skirto laiko pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

 

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra