UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė
Kodas 188752174
Tel. 8~340 60333
Faks. 8~340 63370

El. paštas: meras@ukmerge.lt
Darbo laikas:
I-IV 8-17val., V 8-15:45val.
Pietų pertrauka: 12-12:45val.

El. demokratijos paslaugos
 • Posėdžių transliacija
 • Pranešk apie problemą
 • Teisės aktų svarstymas
 • Posėdžiai
 • Peticijos
 • Prisijunkite
 • E. demokratijos paslaugų pristatymas
 • E. demokratijos paslaugų instrukcija
 • Vertikalus meniu
 • STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
 • Valdymo struktūros schema
  Kontaktai
  Meras
  Mero gyvenimo aprašymas
  Priėmimo valandos ir tvarka
  Mero pavaduotoja
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Asmenų aptarnavimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Darbuotojų kontaktai
  Veikla ir ataskaitos
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  LR Seimo nariai
  Darbo grupės ir komisijos
 • Taryba
 • Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Darbo grupės ir komisijos
  Frakcijos
  Išvažiuojamieji posėdžiai
  Posėdžių lankomumas
 • TEISINĖ INFORMACIJA
 • Teisės aktai
  Mero potvarkiai
  Tarybos sprendimai iki 2012 m.
  2012 metų Tarybos sprendimai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai (Tarybos sprendimų projektai)
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos informacija
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių pažymos
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • VEIKLOS SRITYS
 • KORUPCIJOS PREVENCIJA
 • ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
 • NUOSTATAI
  PLANAVIMO DOKUMENTAI
  VADOVŲ DARBOTVARKĖS
  DARBO UŽMOKESTIS
  PASKATINIMAI IR APDOVANOJIMAI
  VIEŠIEJI PIRKIMAI
  BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI
  SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS
  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI
  ĮSIPAREIGOJIMAI
  ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA
  TARNYBINIAI LENGVIEJI AUTOMOBILIAI
  ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMAS
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Paslaugos
 • Administracinės paslaugos
  Elektroninės paslaugos
 • EL. DEMOKRATIJOS PASLAUGOS
 • Posėdžių transliacija
  Pranešk apie problemą
  Teisės aktų svarstymas
  Posėdžiai
  Peticijos
  Prisijunkite
 • Nuorodos
 • ATVIRI DUOMENYS
 • SENIŪNAITIJOS
 • Priėmimas į darbą
 • Savivaldybės darbo planas
 • KALBOS KERTELĖ
 • TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS SKELBIMAI
 • Horizontalus meniu
 • SAVIVALDYBĖ
 • SAVIVALDOS ISTORIJA
  GARBĖS PILIEČIAI
  HERBAS, VARDO KILMĖ
  SENIŪNIJOS
  TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
  APDOVANOJIMAI
 • NAUJIENOS
 • GYVENTOJAMS
 • ATLIEKŲ TVARKYMAS
  APLINKOSAUGA
  VIEŠOJI TVARKA IR SAUGUS EISMAS
  MOKESČIAI
  JAUNIMUI
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  SOCIALINIS BŪSTAS
  DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO PROGRAMA
  DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALŲ TVARKYMAS
  VALSTYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA
  BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS
  MOBILIZACIJA
  KELIŲ IR GATVIŲ REMONTO DARBŲ EILIŠKUMAS
  BŪSTO PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS
  TRIUKŠMO VALDYMAS
  NEĮGALŲJŲ REIKALŲ KOMISIJA
  NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMAI IR NUOMA
  KOMPENSAVIMO TVARKA
 • VERSLININKAMS
 • INVESTICIJOS
  LICENCIJOS IR LEIDIMAI
  VIEŠIEJI PIRKIMAI
  PRAŠYMŲ LICENCIJOMS PATEIKIMAS
  VERSLO VARTAI
  REKLAMA
  PRIVATIZUOJAMI PASTATAI IR LAISVI SKLYPAI
  MOKESČIAI
 • TURISTAMS
 • Savivaldybės biudžetas

   

  Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2018 m. vasario 22 d. patvirtino Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. biudžetą – 32655,3 tūkst. Eur pajamų ir 32655,3 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti. Tikslinėms programoms finansuoti, trumpalaikiams įsipareigojimams padengti bei kitoms savivaldybės biudžeto išlaidoms finansuoti iš nepanaudotos praėjusių metų savivaldybės biudžeto pajamų dalies paskirstyta 2143,5 tūkst. Eur.

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo priimtu 2018 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Ukmergės rajono savivaldybei patvirtintos prognozuojamos gauti pajamos yra 19075 tūkst. Eur. Didžiausią šių pajamų dalį sudaro gyventojų pajamų mokestis – 17751 tūkst. Eur. Finansinių rodiklių įstatyme nustatyta, kad 2018 m. savivaldybių biudžetams tenka 82,82 procento nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės ir savivaldybės biudžetus, t. y. lyginant su praėjusiais metais didėja 4,67 procento.

  2018 m. iš Valstybės biudžeto Ukmergės rajono savivaldybei numatyta skirti 10688,8 tūkst. Eur specialios tikslinės dotacijos, didžiausia dotacija numatyta mokinio krepšeliui finansuoti – 7097,1 tūkst. Eur. 2821,6 tūkst. Eur bus skirta valstybinėms (perduotoms savivaldybėms funkcijoms) finansuoti, 570,1 tūkst. Eur - iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti.

  Valstybės investicijų programoje numatyta skirti 200 tūkst. Eur VšĮ Ukmergės ligoninės operacinio bloko ir reanimacijos skyriaus patalpų rekonstravimui. Įsibėgėja iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos finansuojamų projektų įgyvendinimas. Prisidėjimui prie šių projektų įgyvendinimo 2018 m. savivaldybės biudžete numatyta 1628 tūkst. Eur. Dar apie 8 mln. Eur projektų vykdymui planuojama gauti ES paramos.

  Atsižvelgus į rajono savivaldybei Įstatymu nustatytas prognozuojamas pajamas, 2018 m. planuojama gauti:

  · žemės mokesčio - 430 tūkst. Eur;· nekilnojamojo turto mokesčio – 550 tūkst. Eur;· pajamų už valstybinės žemės nuomą - 300 tūkst. Eur.

  Savivaldybės biudžetinių įstaigų veikla finansuojama ne tik iš savivaldybės biudžeto, bet ir iš šių įstaigų uždirbamų pajamų. 2018 m. planuojama gauti 863,3 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų pajamų iš šių įstaigų vykdomos veiklos: patalpų nuomos, vaikų išlaikymo švietimo įstaigose, kitos jų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose numatytos veiklos. Šios lėšos bus skiriamos įstaigų vykdomoms veiklos programoms finansuoti.

  Atsižvelgiant į savivaldybės tarybos jau priimtus sprendimus bei iškeltus tikslus švietimo ir socialinės paramos srityse, didžiausias lėšų augimas 2018 m., lyginant su 2017 m., numatomas Žinių visuomenės plėtros ir Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programų įgyvendinimui. Žinių visuomenės plėtros programai numatyta 15143,6 tūkst. Eur arba 902,0 tūkst. Eur daugiau nei 2017 m., o Sveikatos apsaugos ir socialinės paramos programai – 6224,7 tūkst. Eur arba 1056,8 tūkst. Eur daugiau nei 2017 m.

  Didelis dėmesys 2018 m. savivaldybės biudžete skirtas vietinių kelių priežiūrai. Kaimo seniūnijoms kelių priežiūrai skirta 115 tūkst. Eur. Kelių priežiūros ir plėtros programos vykdymui iš savivaldybės biudžeto numatyta 200 tūkst. Eur. Šios lėšos bus paskirstytos keliams kartu su lėšomis, gautomis iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos. Biudžete taip pat numatytos lėšos – 256,5 tūkst. Eur miesto gatvių priežiūrai bei 150 tūkst. Eur gyvenamosios aplinkos infrastuktūros įrengimui ir tvarkymui

  Siekiant įgyvendinti švietimo įstaigų tinklo optimizavimo programą bei užtikrinti ikimokyklinio ugdymo organizavimą, 2018 m. savivaldybės biudžete numatytos lėšos patalpų remontui bei įrangai įsigyti šioms įstaigoms: mokyklai-darželiui ,,Varpelis“ – 150,0 tūkst. Eur, Senamiesčio pagrindinei mokyklai – 80,0 tūkst. Eur, Dainavos pagrindinei mokyklai – 100,0 tūkst. Eur.

  Didėja dėmesys socialinės apsaugos sričiai - 2017 m. pabaigoje įsteigti nakvynės namai, daugiau lėšų numatoma skirti Socialinės gerovės bei Neįgaliųjų socialinės integracijos programoms, pamažu didėja socialinių darbuotojų darbo užmokestis, numatytos lėšos automobiliams, kurie bus skirti socialiniams darbuotojams jų funkcijoms vykdyti, įsigyti.

  Siekiant užtikrinti gyventojų saugumą, tęsiamas Saugaus miesto priemonių įrengimo programos finansavimas, skirtos lėšos finansuoti Policijos komisariato parengtą programą ,,Prevencija“, Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos programą ,,Priešgaisrinė sauga“, Priešgaisrinės tarnybos projektą ,,Tapk savanoriu ugniagesiu – padėk artimui savo“, nevyriausybinių organizacijų projektų kofinansavimui.

  Pažymint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, savivaldybės biudžete numatyta 57 tūkst. Eur Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programai – paminklo Antanui Smetonai statybai, paminklų memorialo pirmosios Lietuvos Respublikos ministrams atminti pastatymui, leidinio ,,Ukmergė tarpukario spaudoje“ leidybos išlaidoms bei kitoms priemonėms finansuoti.

  Patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. biudžetas         Patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės 2017 m. biudžetas


  Paskutinis atnaujinimas: 2018-02-27 11:55:36

  © Visos teisės saugomos. El. p. savivaldybe@ukmerge.lt