SKELBIAMA ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR KITŲ PLOTŲ DEKLARAVIMO PRADŽIA
2019-04-01

Informuojame, jog 2019 m. balandžio 15 d. yra žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų bei gyvulių deklaravimo pradžios data. Žemdirbiai raginami apie deklaravimą galvoti jau dabar ir nelaukti paskutinių deklaravimo laikotarpio dienų.

KAS LAUKIA 2019 M.

Švelnesnis sankcijų traktavimas bus taikomas šiais atvejais:

Deklaruojant KTŽ, DAK, DUK kodais deklaruojami klasifikatoriuje esantys pasėliai – nebebus taikoma neteisingo deklaravimo sankcija, o tiesiog nemokama už tokius laukus. Jei bus rastas kitas nei deklaruojamas susietajai paramai gauti pasėlis, neteisingo deklaravimo sankcija bus taikoma tik susietajai paramai, o kitoms tiesioginėms išmokoms ši sankcija nebus taikoma, jeigu kitas rastas pasėlis galės būti tinkamas tiesioginėms išmokoms gauti. Pareiškėjams, pretenduojantiems į susietąją paramą už vaisių ir uogų auginimą ir nenuėmusiems derliaus laiku (iki einamųjų metų lapkričio 15 d.), parama bus nemokama tik už tuos laukus, kuriuose užfiksuotas pažeidimas.

Tikslinama posėlio deklaravimo tvarka: Posėlis gali būti išlaikomas trumpiau nei iki spalio 15 d., su sąlyga, kad jis bus išlaikytas minimalų, nenutrūkstamą 8 savaičių terminą, o apie įvykdytą posėlio sėją ir jo priskyrimą vienai iš grupių (posėlis iš žieminių augalų – kodas ŽP, iš vasarinių augalų – kodas VP). Posėliui pasirinkusiems vasarinius augalus, žalinimo išmokos bus mokamos įprasta tvarka (be vėlavimų). Apie posėlį galima informuoti el. paštu poselis@nma.lt ar telefonu mobiliąja programėle „NMA agro“. Posėlis negali būti naudojamas ganymui ar derliui ir turi būti įterptas į dirvą ar sunaikintas (suvoluotas, sulėkščiuotas); Kitais metais deklaruoto žieminio posėlio vietoje auginant žieminius augalus, praėjusiais metais žieminio posėlio plotas nebelaikomas EASV elementu, t. y. neatitinka žalinimo reikalavimų.

Kitoks daugiamečių pievų deklaravimas: Atsižvelgiant į Europos Komisijos audito pastabas nuo šiol daugiametes pievas (klasifikatoriaus kodai DGP, EPT, SPT, 5PT-2, MNP) bus galima deklaruoti tik praėjus penkeriems metais po ariamos žemės deklaravimo atitinkamame plote.

Draudžiamas nupjautos žolės smulkinimas/mulčiavimas: Nuo 2019 pievų plotuose draudžiamas nupjautos žolės smulkinimas/mulčiavimas t. y. nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) turi būti iš lauko išvežta arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius).

Pareiškėjams suteikiama galimybė patiems išpręsti dvigubo deklaravimo atvejus: ŽŪIKVC nustačiusi persidengimą, pareiškėjams, kurių deklaruoti plotai persidengia gali perduoti, jų asmens duomenis (vardą, pavardę arba įmonės pavadinimą, valdos atpažinties kodą, telefono numerius, elektroninio pašto adresą) ir persidengiančių deklaruotų plotų informaciją (KŽS numerį, lauko numerį, persidengiantį plotą).

Sušvelnintas geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimų pažeidimų traktavimas: Pažeidus 5 GAAB standarto reikalavimą, kuris draudžia auginti kaupiamuosius žemės ūkio augalus statesniuose nei 12 proc. šlaituose, bus taikomos daug mažesnės sankcijos. Vietoje buvusių 20 proc. bus taikoma 3-5 proc. sankcija.

Tikslinama duomenų pateikimo į valdų registrą tvarka:Šiais atvejais žemės valdymo teisės  nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo dokumentai iki rugpjūčio 1 d. turi būti patalpinti Valdų registre, o to nepadarius parama už šiuos plotus nemokama:

 • kai pareiškėjas praėjusiais metais neteikė paraiškos;
 • kai pareiškėjas deklaruoja per praėjusius dvejus metus visiškai nedeklaruotus didesnius nei 2 ha naudmenų ir kitus plotus;
 • jei pareiškėjo nurodytoje vietoje jau yra įbraižyti kito pareiškėjo laukai ir nepavyksta išvengti dvigubo deklaravimo.

Mažinant administracinę naštą NMA pareiškėjų pareikalauja žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo dokumentų, tik tuo atveju kai plotų, kurių valdymo teisę būtina pagrįsti, valdymo teisės dokumentų po einamųjų metų rugpjūčio 1 d. nėra Valdų registre.

Siekiant sumažinti nepasitvirtinusių skundų ir su tuo susijusių patikrų skaičių nuo šiol NMA reaguos tik į tokius skundus:

 • Kai gaunama informacija (skundas, pranešimas ar kt.) apie pareiškėją iš sklypo (-ų) savininko (nurodant kadastrinį arba unikalų numerį).
 • Kai gaunama informacija iš anoniminio asmens apie valstybinės žemės plotą dėl netiksliai ir (arba) neteisėtai einamaisiais arba praėjusiais metais deklaruotų plotų (t. y. plotų, kuriuos pareiškėjas deklaravo neturėdamas šių plotų teisėto valdymo teisės ir (arba) šiuose plotuose nevykdo žemės ūkio veiklos).

Pradedamas taikyti išmokų ribojimo mechanizmas:

 • Nuo 2019 m. pagal pateiktas paraiškas priskaičiuotoms pagrindinėms išmokų sumoms, viršijančioms 150 000 Eur, taikomas 100 proc. mažinimas.
 • Iš sumos viršijančios 150 000 Eur. prieš tai atskaičiuojami faktiškai išmokėti atlyginimai ir su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai.
 • Reikia deklaruoti ~2400 ha, kad būtų pasiekta riba, nuo kurios gali būti taikomas išmokų mažinimas;

Nustatyti preliminarūs vidutiniai numatomi išmokų dydžiai pagal atskiras paramos schemas:

 • VIPS išmoka – 64 Eur už ha,
 • žalinimo išmoka – 50 Eur už ha,
 • pirmųjų hektarų išmoka – 58 Eur už ha,
 • jaunojo ūkininko išmoka – 48 Eur už ha.

Taip pat žinomi preliminarūs vidutiniai numatomi susietosios paramos išmokų dydžiai:

 • baltyminiai augalai – 50 Eur už ha,
 • lauko daržovės – 344 Eur už ha,
 • uždaro grunto daržovės – 210 Eur už arą,
 • vaisiai ir uogos – 240 Eur už ha,
 • sertifikuota javų sėkla – 15 Eur už ha,
 • cukriniams runkeliams – 94 Eur už ha,
 • melžiamos karvės – 107 Eur,
 • pieninių veislių buliai – 79 Eur,
 • mėsiniai galvijai – 91 Eur.
 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra