Sudaroma Ukmergės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba
2019-06-04

Kviečiame siūlyti atstovus

Ukmergės rajono savivaldybės administracija organizuoja bendruomeninių organizacijų atstovų atranką į Bendruomeninių organizacijų tarybą. Po vieną atstovą gali siūlyti visos juridinį statusą turinčios bendruomeninės organizacijos (pateikdamos originalų arba skenuotą siūlymą).

Bendruomeninių organizacijų taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, sudaryta iš 9 narių laikantis šio principo: ne daugiau kaip 1/2 šios tarybos narių sudaro savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių sudaro bendruomeninių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai.

Bendruomeninių organizacijų tarybos kadencijos trukmė yra 3 metai. Bendruomeninių organizacijų tarybos sudėtį tvirtina Ukmergės rajono savivaldybės taryba.

Bendruomeninių organizacijų tarybos narių darbas yra neapmokamas.

Jeigu bus pasiūlyta daugiau asmenų, bus organizuojamas bendruomeninių organizacijų atstovų susirinkimas, kurio metu bus išrenkami 5 bendruomeninių organizacijų atstovai į tarybą. Jūsų siūlymų laukiame iki š. m. birželio 10 d. 17 val.el. paštu savivaldybe@ukmerge.lt arba piimamasis@ukmerge.lt

Bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijos:

  1. teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo;
  2. teikia siūlymus išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl atstovų, deleguojamų į pretendentų eiti seniūno pareigas konkurso komisijos narius, ir dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;
  3. teikia siūlymus savivaldybių institucijoms ir išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;
  4. dalyvauja darbo ir ekspertų grupėse bendruomeninių organizacijų plėtros politikos klausimams svarstyti;
  5. kas treji metai viešai skelbia savivaldybės interneto svetainėje veiklos ataskaitą;
  6. skleidžia informaciją apie savivaldybėje veikiančias bendruomenines organizacijas, jų iniciatyvas, veiklą ir patirtį;
  7. inicijuoja bendruomeninių organizacijų pasitarimus, seminarus ir mokymą aktualiais veiklos klausimais;
  8. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

Informacija teikiama el.p r.liubomirskiene@ukmerge.lt arba tel. nr. 8 340 41798, mob. +370 618 03671

Tarybos nuostatai

Siūlymo forma

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra