Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas 2019-02-21 Tarybos posėdis Nr. 2
Posėdžio data 2019-02-21 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo 14945_2019-02  dėl savivaldybės 2019 m 14946_1 priedas - PAJAMOS 14947_2 priedas - ASIGNAVIMAI 14948_3 priedas - nepanaudota pajamų dalis 14949_4 priedas -  soc. parama mokiniams 14950_5 priedas - BĮ veiklos programos 14951_2019-02  dėl savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo Andrius Lyška

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo 14952_2019 02 Dėl strateginio veiklos plano 14953_2019 02 Dėl strateginio veiklos plano Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių vykdymo ataskaitos ir 2019 m. sąmatos patvirtinimo 14954_Aplinkos apsaugos programa 2019 m  ir 2018 m  ataskaita 2019 01 14955_Aplinkos apsaugos programa 2019 m  ir 2018 m  ataskaita 2019 01 Vilija Grabauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2019 metų melioracijos darbų programos patvirtinimo 14956_2019-02 Dėl 2019 m 14957_2019-02 Dėl 2019 m. melioracijos darbų programos patvirtinimo Salvijus Stimburys

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl daugiabučių namų modernizavimo naujo etapo namų sąrašo papildymo 14958_tarybos sprendimas daug ren naujo etapo pap8 14959_tarybos sprendimas daug ren naujo etapo pap8 22230_Dėl renovacijos namų sarašo_NAUJA RED 22231_6 kl. Dėl renovacijos namų sarašo_NAUJA RED 2 Gediminas Narbutas

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl kadencijos nustatymo Ukmergės rajono savivaldybės kontrolieriui 14960_2019-02-05 dėl savivaldybės kontrolieriaus kadencijos 14961_2019-02-05 dėl savivaldybės kontrolieriaus kadencijos Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos 14962_2019-02 Dėl KAT ataskaitos 2018 14963_KAT ataskaita 2018 14964_2019-02 Dėl KAT ataskaitos 2018 Onutė Mikelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos 14965_2019-02-01 PT aiskinamasis rastas 14966_2019-02-01 PT veiklos ataskaita 2018 14967_2019-02-01 PT aiskinamasis rastas Valdas Rabazauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro 2018 m. veiklos ataskaitos 14968_2019 Turizmo ir verslo informacijos centro 2018 m 14969_TVIC Ataskaita 2018 galutinė 14970_2019 Turizmo ir verslo informacijos centro 2018 m. veiklos ataskaitos Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos 2018 m. veiklos ataskaitos 14971_2019 Dėl Vlado Šlaito bibliotekos 2018 m 14972_Vlado Šlaito viešosios bibliotekos 2018 m. ataskaita tarybai 14973_2019 Dėl Vlado Šlaito bibliotekos 2018 m. veiklos ataskaitos Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus 2018 m. veiklos ataskaitos 14974_2019 Dėl kraštotyros muziejaus 2018 m veiklos ataskaitos 14975_2018 m. muziejaus veiklos ataskaita 14976_2019 Dėl kraštotyros muziejaus 2018 m veiklos ataskaitos Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaitos 14977_2019 Dėl kultūros centro 2018 m 14978_Ukmergės kultūros centro 2018 metų veiklos ataskaita (005) 14979_2019 Dėl kultūros centro 2018 m. veiklos ataskaitos Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. 7-245 "Dėl Ukmergės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo 14980_2019-02 Dėl Ukmergės kultūros centro paslaugų kainų sąrašo papildymo 14981_2019-02 Dėl Ukmergės kultūros centro paslaugų kainų sąrašo papildymo Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo 14982_Dėl viešame aukcione parduodamo nekiln 14983_Dėl viešame aukcione parduodamo nekiln. turto saraso patvirtinimo (2019-02-06) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl patalpų, priskiriamų tarnybinių gyvenamųjų patalpų fondui, sąrašo pakeitimo 14984_2019-02 Tarnybinių būstų fondo sąrašo pakeitimas 14985_2019-02 Tarnybinių būstų fondo sąrašo pakeitimas Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo pakeitimo 14986_2019-02-Būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų keitimas_NAUJA RED 14987_2019-02-Būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų keitimas 14988_2019-02-Būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų keitimas Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise 14989_Dėl sutikimo perimti valst 14990_Dėl sutikimo perimti valst.turtą (mokykl.auto) (2019-02) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl mokyklinio autobuso perėmimo iš Ukmergės rajono Vidiškių pagrindinės mokyklos 14991_Dėl valstybės turto perėmimo iš Vidiškių p 14992_Dėl valstybės turto perėmimo iš Vidiškių p.m. (mokykl.auto) (2019-02-06) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2018 m. veiklos ataskaitų 14993_Dėl Ukmergės rajono švietimo įstaigų 2018 metų ataskaitų 14994_švietimo įstaigų veiklos ataskaitos 14995_Dėl Ukmergės rajono švietimo įstaigų 2018 metų ataskaitų Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Ukmergės meno mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos 14996_Sprendimo projektas 14997_Meno mokyklos 2018 m. veiklos ataskaita 14998_Sprendimo projektas. Meno mokyklos už 2018 m. Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Ukmergės miesto teritorijos ribų keitimo 14999_2019-02 Dėl Ukmergės miesto ribos keitimo 15000_2019-02 Dėl Ukmergės miesto ribos keitimo Artūras Sakalauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
23 PAPILDOMI KLAUSIMAI: Dėl pritarimo projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centre“ įgyvendinimui 22229_2019.02 Del PSPC (1) Rima Boškevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 INFORMACIJOS IR KITI KLAUSIMAI: Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 2018 m. ataskaita Rima Boškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška