Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 12
Posėdžio pavadinimas 2017 11 30 Tarybos posėdis Nr. 12
Posėdžio data 2017-11-30 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimo 1458_2017-11 Dėl NVŠ aprašo pakeitimas 1459_2017-11 Dėl NVŠ aprašo pakeitimas Steponavičienė Dalė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo 16342_2017-11 Del vienkartinės paramos skyrimo N Leonavičienė Asta

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2017 metų melioracijos darbų programos pakeitimo 1462_2017-11 Dėl 2017m. melioracijos darbų programos pakeitimo 1463_2017-11 Dėl 2017m Stimburys Salvijus

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto patikslinimo 1464_2017-11  dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 1465_2017-11 dėl biudžeto patikslinimo - priedas 1466_2017-11  dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo Butkevičienė Vida

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl daugiabučių namų modernizavimo III etapo namų sąrašo papildymo 1467_tarybos sprendimas daug ren III etapo pap4 1468_tarybos sprendimas daug ren III etapo pap4 Narbutas Gediminas

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl susisiekimo infrastruktūros per Ukmergės miestą ir rajono gyvenvietes prie (ant) valstybinės reikšmės kelių tobulinimo prioritetinio sąrašo patvirtinimo 1469_Tarybos spr proj del savivaldybiu planuojamų objektų 1470_Prioritetinis sąrašas LAKD per miest ir gyvenv Tarybai 1471_Papildoma medziaga 1472_Tarybos spr proj del savivaldybiu planuojamų objektų Narbutas Gediminas

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl pavadinimų suteikimo Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Pranių ir Sukinių k. gatvėms 1473_17-11 Dėl pavadinimo suteikimo gatvėms Pabaisko sen., Pranių, Sukinių k 1474_17-11 Dėl pavadinimo suteikimo gatvei Pranių k. (1 priedas) 1475_17-11 Dėl pavadinimo suteikimo gatvei Sukinių k. (2 priedas) 1476_17-11 Dėl pavadinimo suteikimo gatvėms Pabaisko sen Tijūnelienė Aldona

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl sutikimo perimti Siesikų dvaro sodybą 1477_Dėl sutikimo perimti Siesikų dvaro sodybą 1478_Dėl sutikimo perimti Siesikų dvaro sodybą Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl įgaliojimo atstovauti uždarosios akcinės bendrovės ,,VAATC" neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime 1479_Del įgaliojimo atstovauti VAATC  2017 1480_UAB VAATC aiškin. raštas 1481_Del įgaliojimo atstovauti VAATC  2017 Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl mokyklinio autobuso perdavimo Ukmergės sporto centrui 1482_2017-11-14 Dėl mokyklinio autobuso perdavimo (Želvos gimnazija_Ukmergės sporto centrui) 1483_2017-11-14 Dėl mokyklinio autobuso perdavimo (Želvos gimnazija_Ukmergės sporto centrui) Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos turto vertės padidinimo bei turto perdavimo 1484_2017-11-14  Dėl turto vertės padidinimo bei turto perdavimo_(Užupio mokykla) 1485_2017-11-14  Dėl turto vertės padidinimo bei turto perdavimo_(Užupio mokykla) Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus pagrindinio fondo eksponatų nurašymo 1486_2017-11-15 Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus pagrindinio fondo eksponatų nurašymo 1487_2017-11-15 Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus pagrindinio fondo eksponatų nurašymo Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo pakeitimo 1488_2017-11-Parduodamų būstų sąrašo pakeitimas 1 1489_2017-11-Parduodamų būstų sąrašo pakeitimas 1 Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo 1490_2017-11-15 Dėl viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto sarašo papildymo (1 obj.) 1491_2017-11-15 Dėl viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto sarašo papildymo (1 obj Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo pakeitimo 1492_2017-11-Būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų keitimas 7 1493_2017-11-Būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų keitimas 7 Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių 2018 metams nustatymo 1494_Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių  2018 m 1495_Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių  2018 m Morkūnienė Zita

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl žemės mokesčio lengvatų 2018 metams nustatymo 1496_Dėl žemės mokesčių lengvatų 2018 m. nustatymo 1497_Dėl žemės mokesčių lengvatų 2018 m Morkūnienė Zita

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų 2018 metams nustatymo 1498_Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų 2018 m. nustatymo 1499_Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų 2018 m Morkūnienė Zita

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Kiti klausimai ir informacijos: Informacija dėl paplūdinio visuomenės poreikiams įrengimo prie Žirnajų ežero Pabaisko seniūnijoje galimybių. Stasys Jackūnas

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška