Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas 2018 01 25 Tarybos posėdis Nr. 1
Posėdžio data 2018-01-25 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Automobilinių parduotuvių, iš kurių aptarnaujami Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kaimų ir (ar) miestelių gyventojai, mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais tvarkos aprašo patvirtinimo 1929_tarybos sprendimo projektas del autoparduotuviu 2017 1930_tarybos sprendimo projektas del autoparduotuviu 2017 1931_AVP Jurgilaitis Rimas

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo 1932_NVŠ aprašo pakeitimas 2018 m. 1933_Palyginimas 2017 m. aprašas 1934_NVŠ aprašo pakeitimas 2018 m Krikštaponienė Ingrida

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvės geografinių charakteristikų tikslinimo 1935_18-01 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvės geografinių charakteristikų tikslinimo 1936_18-01 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvės geografinių charakteristikų tikslinimo Labeikių k. 1 priedas 1937_18-01 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvės geografinių charakteristikų tikslinimo Skuolių k. 2 priedas 1938_18-01 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvės geografinių charakteristikų tikslinimo Taurupiškio k. 3 priedas 1939_18-01 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvės geografinių charakteristikų tikslinimo Dvarninių k. 4 priedas 1940_18-01 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvės geografinių charakteristikų tikslinimo Užupušių k. 5 priedas 1941_18-01 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvės geografinių charakteristikų tikslinimo Tijūnelienė Aldona

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo 1942_DĖL VŠĮ JAUNIMO LAISVALAIKIO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO 1943_Del+kainu+patvirtinimo 1944_VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro siūlomos kainos 1945_DĖL VŠĮ JAUNIMO LAISVALAIKIO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO Sandra Mackevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo naujos redakcijos patvirtinimo 1946_2018-01-09 Dėl viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto ...sąrašo naujos redakcijos patvirtinimo 1947_2018-01-09 Dėl viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti 1948_2018-01 RT sprend dėl netinkamo naudoti turto (gręžinys, tvora, bazė) 1949_2018-01 RT sprend dėl netinkamo naudoti turto (gręžinys, tvora, bazė) Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl švietimo įstaigų vadovų darbo sutarčių pakeitimo 1950_2018-01-09 Dėl švietimo įstaigų vadovų darbo sutarčių pakeitimo 1951_2018-01-09 Dėl švietimo įstaigų vadovų darbo sutarčių pakeitimo Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ direktoriaus darbo sutarties pakeitimo 1952_2018-01-11 Dėl UAB Ukmergės butų ūkis direktoriaus darbo sutarties pakeitimo 1953_2018-01-11 Dėl UAB Ukmergės butų ūkis direktoriaus darbo sutarties pakeitimo Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Ukmergės rajono savižudybių prevencijos 2018–2021 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo 1954_2018-01  savižudybių prevencijos programos projektas 1955_2018-01  savižudybių prevencijos programos projektas Vytautas Motiejūnas

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl pritarimo VšĮ Ukmergės ligoninei įsigyti brangius medicinos prietaisus 1956_2018-01  dėl pritarimo ligoninės brangių medprietaisų įsigyjimui projektas 1957_2018-01  dėl pritarimo ligoninės brangių medprietaisų įsigyjimui projektas Vytautas Motiejūnas

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl pavedimo viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės vyriausiajam gydytojui 1958_2018-01 pavedimas ligoninei nustatyti normatyvus projektas 1959_2018-01 pavedimas ligoninei nustatyti normatyvus projektas Vytautas Motiejūnas

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 metų vietinės reikšmės kelių (gatvių) kapitalo investicijų programos patvirtinimo 1960_Tar spr proj Keliu kapitalo investiciju programa 2018 1961_Programa 2018 m. 1962_lyginamoji medžiaga 1963_Tar spr proj Keliu kapitalo investiciju programa 2018 Narbutas Gediminas

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Ukmergės miesto Pramonės, Dukstynos ir Pivonijos kvartalų energinio efektyvumo didinimo 2018-2022 metų programos patvirtinimo 1964_tarybos sprendimas kvartaline3 1965_tarybos sprendimas kvartaline3 Narbutas Gediminas

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl įgaliojimo atstovauti uždarosios akcinės bendrovės "VAATC" neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime 1966_Del įgaliojimo atstovauti VAATC  2018 1967_UAB VAATC RAŠTAS 1968_Del įgaliojimo atstovauti VAATC  2018 Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
16 KITI KLAUSIMAI IR INFORMACIJOS Informacija dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto projekto Stasys Jackūnas

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Informacija dėl Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų panaudojimo Stepanova Klavdija

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška