Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas 2017 10 26 Tarybos posėdis Nr. 10
Posėdžio data 2017-10-26 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto patikslinimo 936_2017-10  dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 937_2017-10 dėl biudžeto patikslinimo priedai 938_2017-10  dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo Butkevičienė Vida

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo 939_2017-10  dėl verslo liudijimų dydžių 940_2017-10 verslo liudijimų dydžiai 2018 941_2017-10  dėl verslo liudijimų dydžių Butkevičienė Vida

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių nustatymo 942_2017-10 Dėl  gyvenamųjų vietovių nustatymo 943_Specialiojo plano fragmentai 944_2017-10 Dėl  gyvenamųjų vietovių nustatymo Tijūnelienė Aldona

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl pavadinimų suteikimo Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Sukinių k. gatvėms 945_17-10 Dėl pavadinimo suteikimo gatvėms Pabaisko sen., Sukinių k. 946_17-10 Dėl pavadinimo suteikimo gatvėms Pabaisko sen., Sukinių k. priedas 947_17-10 Dėl pavadinimo suteikimo gatvėms Pabaisko sen Tijūnelienė Aldona

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos dalinio pakeitimo 948_DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO 949_DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES DALINIO PAKEITIMO Sandra Mackevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Veiksmų plano Savivaldybės tarybos išvažiuojamojo posėdžio atliekų tvarkymo klausimais metu iškeltoms problemoms spręsti patvirtinimo 950_2017-10 Dėl veiksmų plano patvirtinimo 951_2017-10 Dėl veiksmų plano patvirtinimo Dutkus Aidas

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo pakeitimo 952_Dėl Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų remonto tvarkos 7-90 pakeitimo 2017-10-06 953_Dėl Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų remonto tvarkos 7-90 pakeitimo 2017-10-06 Narbutas Gediminas

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl pritarimo projekto „Ukmergės gyventojų privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros“ įgyvendinimui 954_2017 10 dėl nuotekų infrastruktūros 955_2017 10 dėl nuotekų infrastruktūros Boškevičienė Rima

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl pritarimo projekto "Ukmergės rajono savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas" įgyvendinimui 956_Sprendimo projektas 957_Sprendimo projektas Boškevičienė Rima

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl pritarimo 2014-2020 m. Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos Ukmergės rajono dalies pakeitimui 958_Nr. 1 Del Vilnius regiono IT programos patikslinimo_10-09 959_Nr Boškevičienė Rima

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kultūros rėmimo fondo įsteigimo 960_2017-10 Dėl Kultūros rėmimo fondo įsteigimo 961_2017-10 Dėl Kultūros rėmimo fondo įsteigimo Gerulskienė Lolita

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Seimą 962_2017-10 Dėl kreipimosi į LR Seimą 963_2017-10 Dėl kreipimosi į LR Seimą Gerulskienė Lolita

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo nr. 7-24 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo 964_sprendimo projektas dėl pareigybių skaičiaus 965_sprendimo projektas dėl pareigybių skaičiaus Steponavičienė Dalė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Mokinių priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimo 966_Dėl mokinių priėmimo tvarkos 967_priemimo kriteriju apraso lyginamasis variantas 968_dok263 969_Dėl mokinių priėmimo tvarkos Steponavičienė Dalė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl darbo grupės papildymo 970_2017-10 spr. projektas dėl darbo grupės 971_2017-10 spr Steponavičienė Dalė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl UAB "Ukmergės autobusų parkas" keleivių vežimo autobusais miesto ir priemiesčio maršrutais tarifų 972_2017-10-04 Dėl UAB Ukmergės autobusų parko tarifų 973_2017-10-04 Dėl UAB Ukmergės autobusų parko tarifų Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perėmimo 974_2017-10-06 Dėl negyvenamųjų patalpų perėmimo (Miškų g. 45-2) 975_2017-10-06 Dėl negyvenamųjų patalpų perėmimo (Miškų g Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Ukmergės kultūros centrui 976_2017-10-04 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (tautiniai) 977_2017-10-04 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (tautiniai) Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo 978_2017-10-05 Dėl viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto sarašo papildymo (3 obj.) 979_2017-10-05 Dėl viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto sarašo papildymo (3 obj Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl nekilnojamojo turto išbraukimo iš viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo 980_2017-10-05 Dėl viešame aukcione parduodamo turto išbraukimo iš sarašo (6 obj.) 981_2017-10-05 Dėl viešame aukcione parduodamo turto išbraukimo iš sarašo (6 obj Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio Pabaisko pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti 982_2017-10 sprendimo projektas dėl Pabaisko sandėlio 983_2017-10 sprendimo projektas dėl Pabaisko sandėlio Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo pakeitimo 984_2017-10-Būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų keitimas 6 985_2017-10-Būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų keitimas 6 Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl savivaldybės būsto, esančio Deltuvos g. 4-3, Ukmergėje, pardavimo 16338_2017 10 -dėl būsto pardavimo N Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl pritarimo žemės sklypo pirkimui visuomenės poreikiams 989_2017-10-06 Dėl pritarimo žemės sklypo pirkimui visuomenės poreikiams 990_2017-10-06 Dėl pritarimo žemės sklypo pirkimui visuomenės poreikiams Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl nekilnojamojo turto pirkimo 16339_2017-10-10 dėl būsto pirkimo N Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl funkcijų perdavimo ir didžiausio leistino Ukmergės rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo 993_2017-10-11 dėl funkcijų perdavimo ir pareigybių skaičiaus 994_2017-10-11 dėl funkcijų perdavimo ir pareigybių skaičiaus Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo 995_2017-10 Dėl NSPC etatų skaičiaus 996_2017-10 Dėl NSPC etatų skaičiaus Leonavičienė Asta

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 7-92 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 997_2017-10-11 dėl seniūnaičių sueigos nuostatų pakeitimo 998_2017-10-11 dėl seniūnaičių sueigos nuostatų pakeitimo Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudėties pakeitimo 999_2017 10 Etikos komisijos sudėties pakeitimas 1000_2017 10 Etikos komisijos sudėties pakeitimas Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudėties pakeitimo 1001_2017 10 Antikorupcijos komisijos sudėties pakeitimas 1002_2017 10 Antikorupcijos komisijos sudėties pakeitimas Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
32 KITI KLAUSIMAI IR INFORMACIJOS. Informacija dėl daugiabučių namų renovacijos Ukmergės rajone Giedrius Pocius

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška