Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas 2019-09-26 Tarybos posėdis Nr. 8
Posėdžio data 2019-09-26 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 7-209 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo“ pakeitimo 21286_Dėl valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo 2019-09-10 21287_Dėl valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo 2019-09-10 Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Ukmergės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų, numatomų modernizuoti pagal valstybinę daugiabučių namų atnaujinimo programą, sąrašo papildymo 21288_2019-09 Dėl daugiabučių modernizavimo sąrašo papildymo_NAUJA RED. 21289_2019-09 Dėl daugiabučių modernizavimo sąrašo papildymo1 21290_2019-09 Dėl daugiabučių modernizavimo sąrašo papildymo1 Gediminas Narbutas

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo 21291_19-09 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo 21292_19-09 Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms (1 priedas) 21293_19-09 Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms (2 priedas) 21294_19-09 aiškinamojo rašto priedas VLKK 21295_19-09 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo Artūras Sakalauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo 21296_2019-09 dėl Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo 21297_2019-09 dėl Ukmergės miesto teritorijos bendrojo plano keitimo Artūras Sakalauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl pritarimo projekto „Žemo slenksčio paslaugų Ukmergės rajone teikimas asmenims, piktnaudžiaujantiems psichoaktyviomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų“ įgyvendinimui 21298_DEL PRITARIMO PROJEKTUI 21299_DEL PRITARIMO PROJEKTUI Rima Boškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl atstovų delegavimo į Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę 21300_DEL ATSTOVO DELEGAVIMO 21301_DEL ATSTOVO DELEGAVIMO Rima Boškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo 21302_2019-09 Dėl JLC pareigybių skaičiaus 21303_2019-09 Dėl JLC pareigybių skaičiaus Sandra Mackevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos turto vertės padidinimo ir turto perėmimo 21304_Del turto vertės padidinimo ir turto perdavimo (Užupio pagr 21305_Del turto vertės padidinimo ir turto perdavimo (Užupio pagr.mok.) (2019-09) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešajai bibliotekai 21306_Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo (Martyno Mažvydo bibl 21307_Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo (Martyno Mažvydo bibl._Vlado Šlaito bibliotekai) (2019-09) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 7-176 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 21308_2019-09-Socialinio būsto fondo sąrašų keitimas 21309_2019-09-Socialinio būsto fondo sąrašų keitimas Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo 21310_Dėl dėl turto pripažinimo netinkamu ir jo nurašymo (2019-09) 21311_Dėl dėl turto pripažinimo netinkamu ir jo nurašymo (2019-09) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 7-10 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 21312_Dėl pripažinimo netekusiu galios 2015-01-29 sprendimą Nr 21313_Dėl pripažinimo netekusiu galios 2015-01-29 sprendimą Nr. 7-10 (turto ataskaita) (2019-09) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų 24437_14 kl. Dėl žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų_Nuasm. Zita Morkūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 24438_15 kl. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos_Nuasm. Zita Morkūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos 24439_16 kl. Dėl NTM lengvatų_Nuasm. Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo 21320_2019-09 dėl verslo liudijimų dydžių 21321_2019-09 verslo liudijimų dydžiai 2020 21322_2019-09 verslo liudijimų dydžiai - Lyginamasis v_ 21323_2019-09 dėl verslo liudijimų dydžių Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos sudarymo 21324_2019-09  dėl  SPK sudarymo 21325_2019-09  dėl  SPK sudarymo Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo 21326_2019-09 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 21327_2019-09 1 priedas -  soc.parama mokiniams 21328_2019-09 2 priedas Švietimo pagalbai 21329_2019-09 3 priedas ML egzaminams 21330_2019-09 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo 21331_Dėl 2018 m 21332_Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 21333_Konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys 21334_Dėl 2018 m. SB vykdymo ir konsoliduoto FA rinkinių patvirtinimo Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 21335_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 21336_Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos aprašas 21337_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Dainora Šlinkšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo 21338_Del Ukmergės rajono savivaldybės bendruomenes sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo 21339_Ukmergės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatai 21340_Del Ukmergės rajono savivaldybės bendruomenes sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo Dainora Šlinkšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 7-74 „Dėl viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo 21341_DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M 21342_DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. 7-74 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS UKMERGĖS LIGONINĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO Dainora Šlinkšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 7-75 „Dėl viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo 21343_DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M 21344_DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. 7-75 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS UKMERGĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO Dainora Šlinkšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. 7-5 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų atlyginimų pastoviosios dalies nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios 21345_DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M 21346_DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMO NR. 7-5 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ ATLYGINIMŲ PASTOVIOSIOS DALIES NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS Dainora Šlinkšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl Ukmergės šeimos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo 21347_Sprendimo projektas Tarybai įkainiai 09񟭓 21348_Sprendimo projektas Tarybai įkainiai 09񟭓 Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo 21349_2019-09 Dėl Ukmergės rajono neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo 21350_2019-09 Dėl Ukmergės rajono neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. 7-27 „Dėl Nepanaudotų Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 21351_Nepanaudotų lėšų soc.paramai_AVP 21352_2019-09 Dėl nepanaudotų lėšų piniginei socialinei paramai panaudojimo tvarkos 21353_2019-09 Dėl nepanaudotų lėšų piniginei socialinei paramai panaudojimo tvarkos Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 21354_Dėl vienkartinių tvarkos aprašo_AVP 21355_2019-09 tarybos sprendimo projektas dėl Pašalpų skyrimo 21356_2019-09 tarybos sprendimo projektas dėl Pašalpų skyrimo Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kultūros tarybos sudarymo 21357_2019-09 Dėl kultūros tarybos sudėties patvirtinimo 21358_2019-09 Dėl kultūros tarybos sudėties patvirtinimo Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl viešosios įstaigos Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro likvidavimo 21359_2019-09 Dėl Turizmo ir verslo informacijos centro likvidavimo 21360_2019-09 Dėl Turizmo ir verslo informacijos centro likvidavimo Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl Ukmergės rajono geriausio 2019 metų mokytojo vardo suteikimo 21361_Tarybos sprendimo projektas dėl geriausio metų mokytojo 2019 21362_Tarybos sprendimo projektas dėl geriausio metų mokytojo 2019 Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto tarybos sudarymo 21363_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto tarybos sudarymo 21364_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto tarybos sudarymo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų klasių, grupių ir mokinių skaičiaus 2019–2020 m. m. patvirtinimo 21365_Dėl mokinių ir grupių sk 21366_Dėl mokinių ir grupių sk. 2019-2020 m.m.  patvirtinimo !! Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl Ukmergės rajono ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2019–2020 m. m. patikslinimo 21367_Dėl Ukmergės rajono ikimok 21368_Vaikų ir grupių skaičius 2019-2020 21369_lyginamasis 7-22 Ikimok. gr. ir vaikų sk. 20182019 m.m.. (1) 21370_Dėl Ukmergės rajono ikimok.ugdymo gr. ir vaikų skaičiaus 2019-2020 m.m. patikslinimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
36 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos nuostatų pripažinimo netekusiais galios 21371_2019 09 Dėl Kontrolės nuostatų panaikinimo 21372_2019 09 Dėl Kontrolės nuostatų panaikinimo Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
37 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo 21373_2019-09 Dėl Reglamento patvirtinimo 21374_Reglamentas 2019 lyginamasis variantas 21375_2019-09 Dėl Reglamento patvirtinimo Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
38 INFORMACIJOS IR KITI KLAUSIMAI: Informacija dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos vykdomų projektų Rima Boškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška