Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas 2018-01-31 Tarybos posėdis Nr. 1
Posėdžio data 2019-01-31 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės mero 2018 m. ataskaitos 14604_Dėl mero ataskaitos 14605_Mero ataskaita 2018 14606_Dėl mero ataskaitos Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. ataskaitos Stasys Jackūnas

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2019 metų vietinės reikšmės kelių (gatvių) kapitalo investicijų programos patvirtinimo 14607_Tar spr proj Keliu kapitalo investiciju programa 2019 14608_Programa 2019 m. ir lyginamoji medžiaga 14609_Tar spr proj Keliu kapitalo investiciju programa 2019 Gediminas Narbutas

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. 7-235 "Dėl pritarimo projekto "Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra Ukmergės mieste" įgyvendinimui" pakeitimo 14610_TS projektas dėl pėsčiųjų tako 2019-01-16 14611_TS projektas dėl pėsčiųjų tako 2019-01-16 Rima Boškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo nr. 7-24 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo 14612_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr 14613_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. 7 -24 pakeitimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl leidimo pervesti labdaros koncerto metu surinktas lėšas 14614_2019-01 Dėl leidimo Kultūros centrui pervesti surinktas labdarai lėšas 14615_2019-01 Dėl leidimo Kultūros centrui pervesti surinktas labdarai lėšas Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Ukmergės rajono istorinio ir kultūrinio paveldo objektų, žymių kraštiečių atminimo įamžinimo programos 2009–2020 m. papildymo 14616_2019-01 Dėl žymių kraštiečių atminimo įamžinimo programos 2011-2020 m 14617_2019-01 Dėl žymių kraštiečių atminimo įamžinimo programos 2011-2020 m. papildymo Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro direktoriaus 2018 m. ataskaitos 14618_2019-01 Dėl UNSPC direktoriaus 2018 m 14619_Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro direktorės ataskaita už 2018 m. 14620_2019-01 Dėl UNSPC direktoriaus 2018 m. ataskaitos Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programos 14621_2019-01 Dėl UDP 14622_2019-01 Dėl UDP Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Ukmergės ligoninės įstatų patvirtinimo 14623_2019-01 Dėl Ukmergės ligoninės įstatų patvirtinimo 14624_Įstatai ligoninės_nauji 14625_2019-01 Dėl Ukmergės ligoninės įstatų patvirtinimo Dainora Šlinkšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų ir stebėtojų tarybos nuostatų patvirtinimo 14626_2019-01 Dėl Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų ir stebėtojų tarybos nuostatų patvirtinimo 14627_PSPC įstatai_nauji 14628_Ukmergės PSPC stebėtojų tarybos nuostatai_nauji 14629_2019-01 Dėl Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų ir stebėtojų tarybos nuostatų patvirtinimo Dainora Šlinkšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro mokamų greitosios pagalbos paslaugų įkainio patvirtinimo 14630_2019-01 Dėl Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro mokamų greitosios pagalbos paslaugų įkainio patvirtinimo 14631_2019-01 Dėl Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro mokamų greitosios pagalbos paslaugų įkainio patvirtinimo Dainora Šlinkšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo 14632_tarybos sprendimo projektas 2018 14633_tarybos sprendimo projektas 2018 Agnė Balčiūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl pakeisto Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 14634_2019-01 Dėl pakeisto RB plano patvirtinimo 14635_Aiskinamasis_rastas_Ukmerges_r_sav_BP_A 14636_S-1_Pagrindinis brezinys 14637_S-2_Inzinerine_infrastruktura 14638_S-3_Susisiekimo brezinys 14639_S-4_Kulturos paveldas 14640_S-5_Gamtine aplinka_0618 14641_S-6_Krastovaizdzio formavimas 14642_SM_Vietiniai_urbanistiniai_centrai 14643_2019-01 Dėl pakeisto RB plano patvirtinimo Artūras Sakalauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perėmimo iš Ukmergės sporto centro ir perdavimo viešajai įstaigai Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centrui 14644_Dėl turto perdavimo (Sporto centras_TVIC) (2019-01) 14645_Dėl turto perdavimo (Sporto centras_TVIC) (2019-01) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centrui 14646_Dėl turto perdavimo (TVIC) (2019-01) 14647_Dėl turto perdavimo (TVIC) (2019-01) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perėmimo iš Kontrolės ir audito tarnybos 14648_2019-01 RT sprendimo projektas dėl garažo Pilies 18A perėmimo-perdavimo 14649_2019-01 RT sprendimo projektas dėl garažo Pilies 18A perėmimo-perdavimo Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo pakeitimo 14650_2019-01-Būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų keitimas 14651_2019-01-Būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų keitimas Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo pakeitimo 14652_2019-01 Parduodamų būstų sąrašo pakeitimas 14653_2019-01 Parduodamų būstų sąrašo pakeitimas Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo papildymo 14654_2019-01 RT sprendimo projektas dėl disponavimo tvarkos aprašo papildymo 14655_2019-01 RT sprendimo projektas dėl disponavimo tvarkos aprašo papildymo Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo 14656_Dėl UAB vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo (2019-01-14) 14657_Dėl UAB vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo (2019-01-14) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 INFORMACIJOS IR KITI KLAUSIMAI: Informacija dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto projekto Stasys Jackūnas

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018 m. ataskaita Andrius Kalesnikas

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Ukmergės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2018 m. ataskaita Romas Pivoras

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Informacija dėl Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų panaudojimo Klavdija Stepanova

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Informacija dėl Ukmergės miesto gatvių modernizavimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu Rima Boškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje teikimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška