Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas 2018 02 22 d. tarybos posėdis Nr. 2
Posėdžio data 2018-02-22 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas
Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo (Nr. 1-21) 1017572652_2018-02-del-sa...
1017572652_savivaldybes-b...
1017572652_2018-02-del-sa...
Andrius Lyška
Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018-2020 m. patvirtinimo (Nr. 1-36) 1017581337_2018-02-strate...
1017581337_asignavimu-ir-...
1017581337_2018-02-strate...
71_del-strateginio-veiklo...
Vida Butkevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl pritarimo projekto „Šventosios su prieigomis kraštovaizdžio sutvarkymas“ įgyvendinimui (Nr. 1-34) 1017581322_2018.adoc
1017581322_2018.02-del-sv...
Rima Boškevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl pritarimo projekto „Ukmergės miesto Šventosios upės pakrantės sutvarkymas“ įgyvendinimui (Nr. 1-35) 1017581325_2018.adoc
1017581325_2018.02-del-sv...
Rima Boškevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl pritarimo projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Ukmergės rajone“ įgyvendinimui (Nr. 1-38) 1017581414_2018.adoc
1017581414_2018.02-del-sv...
Rima Boškevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 m. ataskaitos apie programos priemonių vykdymą ir 2018 m.sąmatos patvirtinimo (Nr. 1-29) 1017581131_aplinkos-apsau...
1017581131_aplinkos-apsau...
Vilija Grabauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl nepanaudotų Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims finansuoti tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 1-39) 1017581416_tarybos-sprend...
1017581416_tarybos-sprend...
71_teises-aktu-projektu-a...
Asta Leonavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo (Nr. 1-33) 1017581320_2018-02-del-un...
1017581320_2018-02-del-un...
Asta Leonavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. ataskaitos (Nr. 1-32) 1017581140_2018-02-del-un...
1017581140_2018-02-unspc-...
1017581140_2018-02-del-un...
Asta Leonavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių 2019 metams nustatymo (Nr. 1-27) 1017581124_del-zemes-moke...
1017581124_del-zemes-moke...
Zita Morkūnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų gyventojams (Nr. 1-26) 54_1-26-del-zemes-lengvat...
Zita Morkūnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano pakeitimo (Nr. 1-22) 1017581071_del-tinklo-pla...
1017581071_del-tinklo-pla...
Ingrida Krikštaponienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl sutikimo reorganizuoti Ukmergės rajono Dainavos pagrindinę mokyklą prijungiant prie Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos (Nr. 1-23) 1017581086_2018-02-sprend...
1017581086_2018-02-sprend...
Ingrida Krikštaponienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl mokinių priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimo (Nr. 1-24) 1017581106_2018-02-del-pr...
1017581106_2018-02-del-pr...
Ingrida Krikštaponienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl savivaldybės būstų, esančių Kauno g. 58-1, Ukmergėje, ir Kauno g. 58-2, Ukmergėje, pardavimo (Nr. 1-30) 54_1-30-del-busto-pardavi...
Daiva Gladkauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo nr. 7-6 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti“ pakeitimo (Nr. 1-25) 1017581113_2018-02-05-del...
1017581113_2018-02-05-del...
Daiva Gladkauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 Kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete ir kapavietės (kapo) identifikavimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (Nr. 1-28) 1017581127_2018-02-del-ka...
1017581127_2018-02-del-ka...
Zita Pečiulienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 7-1 „Dėl Žmonių palaikų laidojimo ir kapinių lankymo Ukmergės rajone tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 1-37) 1017581342_2018-02-del-ka...
1017581342_2018-02-del-ka...
Zita Pečiulienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 2017 m. ataskaita Rima Boškevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 Informacija dėl Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje teikimo Rolandas Janickas
Įtrauktas į darbotvarkę
22 Etikos komisijos informacija Elena Mirinavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška