Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 13
Posėdžio pavadinimas 2017 12 22 Tarybos posėdis Nr. 13
Posėdžio data 2017-12-22 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Ukmergės rajone 2018-2020 metų programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo 1674_Dėl Šimtmečio programos 1675_Dėl Šimtmečio programos Gerulskienė Lolita

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018-2020 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo 1676_2017 12 Dėl korupcijos prevencijos programos patvirtinimo 1677_2017 12 Dėl korupcijos prevencijos programos patvirtinimo Jurgilaitis Rimas

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 7-295 ,,Dėl Vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 1678_Del+rinkliavos+nuostatų+naikinimo 1679_Del+rinkliavos+nuostatų+naikinimo
Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto patikslinimo 1680_2017-12 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 1681_2017-12 dėl biudžeto patikslinimo - priedas 1682_2017-12 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo Butkevičienė Vida

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 7-24 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo 1683_sprendimo projektas dėl pareigybių skaičiaus 1684_sprendimo projektas dėl pareigybių skaičiaus Steponavičienė Dalė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Ukmergės sporto centro plaukimo baseino teikiamų paslaugų kainų pakeitimo 1685_2017-12 Dėl baseino kainų pakeitimo 1686_2017-12 Dėl baseino kainų pakeitimo Steponavičienė Dalė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 7-140 ,,Dėl prašymo perduoti Ukmergės rajono savivaldybei kitos paskirties valstybinės žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise“ pakeitimo 1687_2017-12 dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimo patikslinimo 1688_priedai 1689_2017-12 dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimo patikslinimo Tijūnelienė Aldona

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl pritarimo įsigyti žemės sklypą visuomenės poreikiams 1690_2017-12 Dėl pritarimo įsigyti žemės sklypą visuomenės poreikiams 1691_2017-12 Dėl pritarimo įsigyti žemės sklypą visuomenės poreikiams Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio buto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti 1692_2017-12 RT sprendimo projektas dėl Buto Balelių k 1693_2017-12 RT sprendimo projektas dėl Buto Balelių k Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos turto vertės padidinimo 1694_2017-12 Dėl turto vertės padidinimo (Jono Basanavičiaus gimnazija) 1695_2017-12 Dėl turto vertės padidinimo (Jono Basanavičiaus gimnazija) Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Ukmergės r. Taujėnų gimnazijos turto vertės padidinimo 1696_2017-12 Dėl turto vertės padidinimo (Taujėnų gimnazija) 1697_2017-12 Dėl turto vertės padidinimo (Taujėnų gimnazija) Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės r. Siesikų gimnazijos turto vertės padidinimo 1698_2017-12 Dėl turto vertės padidinimo (Siesikų gimnazija) 1699_2017-12 Dėl turto vertės padidinimo (Siesikų gimnazija) Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Ukmergės sporto centro turto vertės padidinimo bei turto perdavimo 1700_2017-12 Dėl turto vertės padidinimo bei turto perdavimo (Ukmergės sporto centras) 1701_2017-12 Dėl turto vertės padidinimo bei turto perdavimo (Ukmergės sporto centras) Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo Ukmergės kraštotyros muziejui 1702_2017-12 Dėl turto perdavimo Ukmergės kraštotyros muziejui (Muziejaus ekspozicija) 1703_2017-12 Dėl turto perdavimo Ukmergės kraštotyros muziejui (Muziejaus ekspozicija) Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui 1704_2017-12 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo visuomenės sveikatos biurui 1705_2017-12 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo visuomenės sveikatos biurui Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 7-111 ,,Dėl pirties ir dušo paslaugų kainų patvirtinimo“ papildymo 1706_2017-12 Dėl Deltuvos pirties kainų patvirtinimo 1707_2017-12 Dėl Deltuvos pirties kainų patvirtinimo Vytautas Motiejūnas

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų ir priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetų steigimo 1708_2017-05 Dėl DOTS kabineto steigimo 1709_2017-05 Dėl DOTS kabineto steigimo Vytautas Motiejūnas

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžio nustatymo metodikos pakeitimo 1710_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžio nustatymo metodikos pakeitimo 1711_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžio nustatymo metodikos pakeitimo Morkūnienė Zita

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo 1712_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo 1713_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo Morkūnienė Zita

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo 1714_Dėl užimtumo programos 2018 1715_Dėl užimtumo programos 2018 Leonavičienė Asta

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės apgyvendinimo nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugų teikimo ir apmokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo 1716_Dėl laikino apgyvendinimo ir laikino apnakvindinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 1717_Antikorupcinio vertinimo pažyma 1718_Dėl laikino apgyvendinimo ir laikino apnakvindinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Leonavičienė Asta

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Ukmergės globos centro nuostatų patvirtinimo 1719_2017-12 Dėl Ukmergės globos centro nuostatų patv. 1720_2017-12 Dėl Ukmergės globos centro nuostatų patv Leonavičienė Asta

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Ukmergės vaikų globos namų teikiamos socialinės globos pertvarkos 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo 1721_2017-12 Dėl pertvarkos plano 1722_2017-12 Dėl pertvarkos plano Leonavičienė Asta

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl budinčio globotojo veiklos organizavimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 1723_2017-12 Dėl Budinčio globotojo tvarkos aprašo 1724_2017-12 Dėl Budinčio globotojo tvarkos aprašo Leonavičienė Asta

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl Ukmergės globos centro mitybos, medikamentų, patalynės, aprangos ir avalynės išlaidų finansinių normatyvų patvirtinimo 1725_2017-12 Dėl mitybos ir kitų normatyvų (003) 1726_2017-12 Aiškinamo rašto priedas 1727_2017-12 Dėl mitybos ir kitų normatyvų (003) Leonavičienė Asta

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl socialinės globos Ukmergės globos centre kainos nustatymo 2018 metams 1728_2017-12 Dėl vaiko išlaikymo kainos 1729_2017-12 Priedas Nr. 1 1730_2017-12 Priedas Nr. 2 1731_2017-12 Dėl vaiko išlaikymo kainos Leonavičienė Asta

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. 7-50 „Dėl seniūnaitijų sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios 1732_2017-12 Dėl sprendimo naikinimo (seniūnaitijų ribos) 1733_2017-12 Dėl sprendimo naikinimo (seniūnaitijų ribos) Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. I pusmečio darbo plano patvirtinimo 1734_2017-12 Dėl Tarybos 2018 m. I p. darbo plano 1735_2017-12 Dėl Tarybos 2018 m Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Kiti klausimai ir informacijos
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška