Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 7
Posėdžio pavadinimas 2019-08-29 neeilinis Tarybos posėdis Nr. 7
Posėdžio data 2019-08-29 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ritos Motiejūnienės skyrimo į Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus pareigas 20959_Dėl Ritos Motiejūnienės skyrimo į pareigas 2019-08-14 20960_Dėl Ritos Motiejūnienės skyrimo į pareigas 2019-08-14 Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Ukmergės r. Taujėnų gimnazijos direktoriaus atleidimo iš pareigų 20961_Dėl D 20962_Dėl D.Kaplūno atleidimo 2019-08-13 Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Dariaus Kaplūno skyrimo į Ukmergės „Šilo“ progimnazijos direktoriaus pareigas 20963_Dėl Dariaus Kaplūno skyrimo į pareigas 2019-08-14 20964_Dėl Dariaus Kaplūno skyrimo į pareigas 2019-08-14 Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo 20965_2019-08-13 dėl pareigybių aprašymų patvirtinimo 20966_2019-08-13 dėl pareigybių aprašymų patvirtinimo Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl pritarimo projekto „Siesikų dvaro sodybos rūmų išlikusios polichromijos tyrimų ir polichromijos restauravimo darbų programos“ įgyvendinimui 20967_Del pritarimo Sieisiku polichroimojos tyrimams 20968_Del pritarimo Sieisiku polichroimojos tyrimams Artūras Sakalauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl leidimo pervesti gautos paramos lėšas 20969_Dėl labdaros lėšų pervedimo 20970_Dėl labdaros lėšų pervedimo Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės etninės kultūros globos tarybos sudėties patvirtinimo 20971_2019-08 Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudėties patvirtinimo 20972_2019-08 Dėl Etninės kultūros globos tarybos sudėties patvirtinimo Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. 7-235 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės šeimos reikalų komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 20973_Dėl šeimos reikalų komisijos 20974_Dėl šeimos reikalų komisijos Dalė Steponavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės šeimos reikalų komisijos personalinės sudėties patvirtinimo 20975_Šeimos reikalų komisijos personalinė sudėtis 20976_Šeimos reikalų komisijos personalinė sudėtis Dalė Steponavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės šeimos stiprinimo prioritetų nustatymo 20977_Šeimos stiprinimo prioritetai 20978_Šeimos stiprinimo prioritetai Dalė Steponavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl pritarimo skirti lėšų iš Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto papildomam sąlyginiam klasių skaičiui išlaikyti 2019–2020 mokslo metais 20979_2019-8dėl pritarimo skirti lėšas(taisytas) 20980_2019-8dėl pritarimo skirti lėšas(taisytas) Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų kiekvienos klasės klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus klasėse 2019–2020 m. m. patikslinimo 20981_2019-08 dėl klasiu komplektu patikslinimo (1) 20982_Mokinių sk. 2019-2020 m. m.08 mėn 20983_2019-08 dėl klasiu komplektu patikslinimo (1) Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėje Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose 2019–2020 m.m. patikslinimo 20984_Dėl 2019-2020m 20985_Aiškinamojo rašto priedas 20986_Dėl 2019-2020m. priešmokyklinių grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio patikslinimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 7-46 "Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr.7-24 "Dėl Ukmergės rajono švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus" pakeitimo" pakeitimo 20987_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr 20988_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. 7 -46 pakeitimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Ukmergės „Šilo“ progimnazijos ir Užupio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo 20989_Dėl Šilo ir užupio nuostatų patvirtinimo 2019-08 20990_Dėl Šilo ir užupio nuostatų patvirtinimo 2019-08 Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl švietimo įstaigų tinklo pertvarkos darbo grupės sudarymo 20991_sprendimas del tinklo darbo grupes2019-05 20992_sprendimas del tinklo darbo grupes2019-05 Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešajai bibliotekai 20993_Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo (Martyno Mažvydo bibl 20994_Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo (Martyno Mažvydo bibl._Vlado Šlaito bibliotekai) (2019-08) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn 20995_Kelio ruožas_Ukmergė-Molėtai 115_0,366 km (Vilniaus g.) 20996_Dėl sutikimo perimti valstybės turtą URS nuosavybėn (Ukmergė-Molėtai Nr.115 kelio ruožas) (2019-08) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl sutikimo perduoti Ukmergės rajono savivaldybės turtą valstybės nuosavybėn 20997_Dėl sutikimo perduoti savivaldybės turtą valstybės nuosavybėn (Kauno g 20998_Magistr.kelio ruožas_A6 Kaunas-Daugpilis iki Gerseniškių g._0,57 km (Kauno g.) 20999_Dėl sutikimo perduoti savivaldybės turtą valstybės nuosavybėn (Kauno g._A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis iki Gerseniškių g.) (2019-08) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo 21000_Dėl dėl turto pripažinimo netinkamu ir jo nurašymo (Vasario 16-osios g 21001_Dėl dėl turto pripažinimo netinkamu ir jo nurašymo (Vasario 16-osios g. 20) (2019-08) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 7-176 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 21002_2019-08-Socialinio būsto fondo sąrašų keitimas 21003_2019-08-Socialinio būsto fondo sąrašų keitimas Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 7-177 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 7-139 „Dėl savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų fondo“ pakeitimo“ pakeitimo 21004_2019-08 Tarnybinių būstų fondo sąrašo pakeitimas 21005_2019-08 Tarnybinių būstų fondo sąrašo pakeitimas Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 7-52 „Dėl valstybinės žemės nuomos“ pakeitimo 21006_2019-09 RT sprendimo dėl sprendimo 7-52 pakeitimo Projektas 21007_2019-09 RT sprendimo dėl sprendimo 7-52 pakeitimo Projektas Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019–2023 metų veiklos programos patvirtinimo 21008_2019 08 Kontrolės komiteto veiklos programa 21009_2019 08 Kontrolės komiteto veiklos programa Arūnas Dudėnas

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Informacijos ir kiti klausimai: Ukmergės Turizmo ir verslo informacijos centro Tolerancijos centro veiklų pristatymas Lina Baublienė

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Informacija dėl Ukmergės rajono savivaldybės delegacijų vizitų
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška