Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas 2018-03-29 Tarybos posėdis Nr. 3
Posėdžio data 2018-03-29 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės mero 2017 m. ataskaitos 3885_2018-03 Dėl mero ataskaitos 3886_Mero ataskaita 2017 m 3887_2018-03 Dėl mero ataskaitos Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos 3888_2018-03-13 dėl administracijos direktoriaus ataskaitos 3889_2018-03-13 direktoriaus ataskaita 2017 3890_2018-03-13 dėl administracijos direktoriaus ataskaitos Stasys Jackūnas

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių 2017 m. ataskaitų 3891_Sprendimo projektas 3892_ataskaitos 3893_Sprendimo projektas. Ugdymo įstaigų vadovų  ataskaitos - už 2017 m. Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Ukmergės rajono Dainavos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. ataskaitos 3894_Sprendimo projektas 3895_A.Kerzos ataskaita 3896_Sprendimo projektas. Dainavos mokyklos  ataskaita už 2017 m. Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Ukmergės meno mokyklos direktoriaus 2017 m. ataskaitos 3897_Sprendimo projektas 3898_Ukmergės meno mokyklos direktoriaus 2017 m. ataskaita 3899_Sprendimo projektas. E.Petriko ataskaita Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Ukmergės r. Siesikų gimnazijos vidaus struktūros pertvarkos ir didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo 3900_2018-03 del Petronių  sk 3901_2018-03 del Petronių  sk. uždarymo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Ukmergės „Šilo“, Ukmergės r. Pabaisko pagrindinių mokyklų vidaus struktūros pertvarkų ir didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo 3902_2018-03 dėl vidaus str 3903_2018-03 dėl vidaus str. pertv šilo, pabaisko Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Ukmergės mokyklos-darželio „Varpelis“ vidaus struktūros pertvarkos 3904_2018-03 dėl vidaus str 3905_2018-03 dėl vidaus str. pertv Varpelio Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 1 d. sprendimo nr. 7-69 „Dėl Ukmergės bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo 3906_2018-03 Dėl teritorijų patvirtinimo 3907_Teritorijos lyginamasis variantas 3908_2018-03 Dėl teritorijų patvirtinimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus klasėse 2018-2019 mokslo metams nustatymo 3909_2018-03 dėl klasiu komplektu nustatymo 3910_Mokinių sk. 2018-2019 m. m. kovo mėn. 3911_2018-03 dėl klasiu komplektu nustatymo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėje 2018-2019 m. m. nustatymo 3912_DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2018 M 3913_DĖL UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2018 M. M. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS VIDURKIO GRUPĖJE NUSTATYMO Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės rajono ugdymo įstaigose organizuojamo priešmokyklinio ugdymo modelių 2018-2019 m. m. patvirtinimo 3914_DĖL UKMERGĖS RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE ORGANIZUOJAMO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MODELIŲ 2017-2018 M 3915_DĖL UKMERGĖS RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE ORGANIZUOJAMO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MODELIŲ 2017-2018 M. M. PATVIRTINIMO Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Vaikų priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes tvarkos aprašo pakeitimo 3916_Dėl vaikų priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo pakeitimo 3917_Dėl vaikų priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo pakeitimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl darbo grupės sudėties keitimo ir papildymo 3918_2018-03 spr 3919_2018-03 spr. projektas dėl darbo grupės keitimoir papildymo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro direktoriaus 2017 metų ataskaitos 3920_Dėl VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro direktoriaus 2017 metų ataskaitos 3921_VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro direktoriaus 2017 metų ataskaita 3922_Dėl VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro direktoriaus 2017 metų ataskaitos Sandra Mackevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos konkurso nuostatų pakeitimo 3923_NVO projektų atrankos konkurso nuostatai 2018-03-13 3924_NVO projektų atrankos konkurso nuostatai 2018-03-13 Gerulskienė Lolita

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 m. ataskaitos 3925_2018-03 Dėl Vlado Šlaito bibliotekos 2017 m 3926_2018-03 Vlado Šlaito bibliotekos direktoriaus ataskaita už 2017 m 3927_2018-03 Dėl Vlado Šlaito bibliotekos 2017 m. direktoriaus ataskaitos Gerulskienė Lolita

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Ukmergės kultūros centro direktoriaus 2017 m. ataskaitos 3928_2018-03 Dėl kultūros centro 2017 m 3929_2018-03 Kultūros centro direktoriaus ataskaita už 2017 m 3930_2018-03 Dėl kultūros centro 2017 m. direktoriaus ataskaitos Gerulskienė Lolita

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Ukmergės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų pakeitimo 3931_2018-03 Dėl Kultūros centro paslaugų kainų pakeitimo 3932_2018-03 Dėl Kultūros centro paslaugų kainų pakeitimo Gerulskienė Lolita

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl leidimo pervesti labdaros koncerto metu surinktas lėšas 3933_Dėl labdaros lėšų pervedimo 3934_Dėl labdaros lėšų pervedimo Gerulskienė Lolita

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl geriausio Ukmergės rajono kultūros darbuotojo, sėkmingiausio Ukmergės rajono kūrėjo kūrybinio projekto ir metų kultūros mecenato nominacijų suteikimo 3935_2018-03 Dėl kultūros nominacijų už 2017 m 3936_2018-03 Dėl kultūros nominacijų už 2017 m. Gerulskienė Lolita

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kultūros tarybos sudėties pakeitimo 3937_2018-03 Dėl Kultūros tarybos sudėties pakeitimo 3938_2018-03 Dėl Kultūros tarybos sudėties pakeitimo Gerulskienė Lolita

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 metų melioracijos darbų programos patvirtinimo 3939_2018-03 Dėl 2018 m 3940_2018-03 Dėl 2018 m. melioracijos darbų programos patvirtinimo Stimburys Salvijus

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl pritarimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2017 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai 3941_2018_ Dėl Finansų kontroles būklės ataskaitos 3942_2018-FIN_KONTR_ATASKAITA-UZ_2017 3943_2018_ Dėl Finansų kontroles būklės ataskaitos Navickienė Asta

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patikslinimo 3944_2018-03  dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 3945_2018-03  dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo Butkevičienė Vida

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 3946_2018-03  dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 3947_2018-03  dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo Butkevičienė Vida

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl viešo konkurso Ukmergės rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigoms eiti organizavimo nuostatų patvirtinimo 3948_2018-03- Nr 3949_2018-03- Nr.7- Dėl konkursų į sveikatos įstaigų vadovų pareigas Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr.7-92 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 3950_2018-03-12 dėl seniūnaičių sueigos nuostatų pakeitimo 3951_2018-03-12 dėl seniūnaičių sueigos nuostatų pakeitimo Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo 3952_2018-03 Dėl 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo 3953_2018-03 2018 m. Socialinių paslaugų  plano projektas 3954_2018-03 Dėl 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo Leonavičienė Asta

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo 17605_Del vienkartinės pašalpos_nuasmeninta Leonavičienė Asta

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės šeimos tarybos sudėties pakeitimo 3957_2018-03 Del Šeimos tarybos sudėties keitimo 3958_2018-03 Del Šeimos tarybos sudėties keitimo Leonavičienė Asta

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo, ketimo ir gatvių geografinių charakteristikų tikslinimo 3959_18-03 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo, keitimo ir gatvių geografinių charakteristikų tikslinimo 3960_18-03 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo, keitimo ir gatvių geografinių charakteristikų tikslinimo Buzų k. 1 priedas 3961_18-03 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo, keitimo ir gatvių geografinių charakteristikų tikslinimo Gailiūnų k. 2 priedas 3962_18-03 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo, keitimo ir gatvių geografinių charakteristikų tikslinimo Ukmergės m. 3 priedas 3963_18-03 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo, keitimo ir gatvių geografinių charakteristikų tikslinimo Želvos mstl. 4 priedas 3964_18-03 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo, keitimo ir gatvių geografinių charakteristikų tikslinimo Samantonių k. 5 priedas 3965_18-03 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo, keitimo ir gatvių geografinių charakteristikų tikslinimo Tijūnelienė Aldona

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl Ukmergės rajono nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudėties pakeitimo 3966_Dėl vertinimo tarybos sudėties pakeitimo 3967_Dėl vertinimo tarybos sudėties pakeitimo Tijūnelienė Aldona

Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl nekilnojamojo turto, Siesikų dvaro sodybos, perėmimo Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn 3968_2018-03-14 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Siesikų dvaro sodyba) 3969_2018-03-14 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Siesikų dvaro sodyba) Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
36 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn 3970_2018-03-12 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Pilies g 3971_2018-03-12 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Pilies g. 11_18B) Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
37 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešajai bibliotekai 3972_2018-03-02 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo V 3973_2018-03-02 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo V.Šlaito bibliotekai (Martyno Mažvydo biblioteka) Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
38 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Ukmergės ligoninei 3974_2018-03-14 Dėl turto perdavimo Ukmergės ligoninei (operac 3975_2018-03-14 Dėl turto perdavimo Ukmergės ligoninei (operac.įranga) Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
39 Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausančio, Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto nurašymo ir likvidavimo 3976_2018-03-12 Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo_URSA 3977_2018-03-12 Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo_URSA Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
40 Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausančio, Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro panaudos pagrindais naudojamo turto nurašymo ir likvidavimo 3978_2018-03-12 Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo_PSPC 3979_2018-03-12 Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo_PSPC Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
41 Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Pergalės g. 2, Jakutiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav., nuomos 3980_2018-03 RT sprendimo projektas dėl Jakutiškių patalpų nuomos 3981_2018-03 RT sprendimo projektas dėl Jakutiškių patalpų nuomos Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
42 Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Algirdų a. 1, Dainavos k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav., nuomos 3982_chema 3983_2018-03-15 Dėl patalpų nuomos (Algirdų a. 1 Dainava)_NAUJA REDAKCIJA 3984_2018-03 RT sprendimo projektas dėl Algirdų a 1 Dainavoje patalpų nuomos 3985_2018-03 RT sprendimo projektas dėl Algirdų a 1 Dainavoje patalpų nuomos Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
43 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo pakeitimo 3986_2018-03 Būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų keitimas 3987_2018-03 Būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų keitimas Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
44 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 7-298 ,,Dėl juridinio asmens ,,Ukmergės atliekų tvarkymo centras" steigimo" pripažinimo netekusiu galios 3988_2018-03 Dėl sprendimo atliekų tvarkymo centro steigimo naikinimo 3989_2018-03 Dėl sprendimo atliekų tvarkymo centro steigimo naikinimo Dutkus Aidas

Įtrauktas į darbotvarkę
45 Dėl delegavimo į visuomeninę organizaciją „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė“ 3990_2018-03 Dėl delegavimo į rajono VVG 3991_2018-03 Dėl delegavimo į rajono VVG Stepanova Klavdija

Įtrauktas į darbotvarkę
46 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo 3992_2018-03 Dėl Reglamento pakeitimų 3993_2018-03 Dėl Reglamento pakeitimų Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
47 INFORMACIJOS Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 m. ataskaita Andrius Kalesnikas

Įtrauktas į darbotvarkę
48 Ukmergės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2017 m. ataskaita Pivoras Romas

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška