Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas 2018-05-29 Tarybos posėdis Nr. 6
Posėdžio data 2018-05-29 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patikslinimo 11218_2018-05 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 11219_2018-05 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 17624_Dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo_NAUJA RED Butkevičienė Vida

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo 11220_2018-05 dėl verslo liudijimų dydžių 11221_2018-05 verslo liudijimų dydžiai 2019 11222_2018-05 verslo liudijimų dydžiai 2019 Lyginamasis v. 11223_2018-05 dėl verslo liudijimų dydžių Butkevičienė Vida

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms 11224_18-05 Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms 11225_18-05 Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms Balandžių k. 1 priedas 11226_18-05 Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms Veprių mstl. 2 priedas 11227_18-05 Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms Tijūnelienė Aldona

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl pavedimo savivaldybės administracijai atlikti Tolerancijos centro projektavimo ir statybos užsakovo funkcijas 11228_Nr 11229_Nr. 1 TS projektas Tolerancijos centro 2018-05-14 Boškevičienė Rima

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės trišalės tarybos nuostatų, patvirtintų Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. 7-266 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės, darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų susivienijimų susitarimo“, pakeitimo 11230_2018-04-27 Dėl Trišalės tarybos nuostatų pakeitimo 11231_2018-04-27 Dėl Trišalės tarybos nuostatų pakeitimo Bagdonavičienė Kristina

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 7-177 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo 11232_2018-05-30 dėl 2015-10-29 Tarybos sprendimo Nr 11233_2018-05-30 dėl 2015-10-29 Tarybos sprendimo Nr.7-177 pakeitimo Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo 11234_Aiškinamojo rašto priedai 11235_NSPC etatai 2018-05 11236_NSPC etatai 2018-05 Liubomirskienė Reda

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Ukmergės globos centro paskyrimo vykdyti Globos centro funkcijas 11237_Dėl globos centro funkcijų Liubomirskienė Reda

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl viešosios įstaigos Ukmergės šeimos centro direktoriaus 2017 m. ataskaitos 11238_2018-05 Dėl UŠC vadovo ataskaitos už 2017 m_ projektas 11239_USC direktoriaus ataskaita 2017 11240_2018-05 Dėl UŠC vadovo ataskaitos už 2017 m_ projektas Liubomirskienė Reda

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo 11241_Dėl nuostatų patvirtinimo 2018-05 11242_Siesiku gimnazijos NUOSTATAI_tvirtinimui - 1 11243_Šilo progimnazijos nuostatai tvirtinimui (04-25) 11244_NUOSTATAI GERI PABAISKOtvirtinimui 11245_NUOSTATAI VAIKYSTĖS 2018 m.tvirtinimui 11246_Dėl nuostatų patvirtinimo 2018-05 Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų klasių, grupių ir mokinių skaičiaus 2018–2019 m. m. projekto patvirtinimo 11247_Dėl mokinių ir grupių sk 11248_Dėl mokinių ir grupių sk. 2018-2019 m.m. projekto patvirtinimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės rajono ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2018–2019 m.m. patvirtinimo 11249_Dėl Ukmergės rajono ikimok 11250_2018-2019 grupių ir vaikų skaičius 11251_Dėl Ukmergės rajono ikimok.ugdymo gr. ir vaikų skaičiaus 2018-2019 m.m. patvirtinimo 17623_Dėl Ukm. r. ikimok.ug. gr. ir vaikų sk. 2018-2019 m.m. patvirtinimo_NAUJA RED Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Mokinių priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimo 11252_2018-04 Dėl priėmimo tvarkos pakeitimo 11253_2018-04 Dėl priėmimo tvarkos pakeitimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 7-171 „Dėl pailgintos dienos grupės paslaugų teikimo Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ pakeitimo 11254_2018-05 Sprengimo dėl pailgintos gr 11255_2018-05 Sprengimo dėl pailgintos gr. keitimas Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl vaikų vasaros stovyklose teikiamų paslaugų kainų nustatymo 11256_Sprendimas dėl kelialapio kainų 2018 11257_Sprendimas dėl kelialapio kainų 2018 Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 birželio 25 d. sprendimo Nr.7-79 pakeitimo 11258_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 11259_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015.06.25sprendimo Nr.7-79 pakeitimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo 11260_2018-05-11 Dėl UAB darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo 11261_2018-05-11 Dėl UAB darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl UAB „Ukmergės autobusų parkas“ vadovo darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficiento ir kintamosios dalies patvirtinimo 11262_2018-05-14 Dėl UAP vadovų darbo užmokescio koef 11263_2018-05-14 Priedas UAP_skaičiavimai koef. 11264_2018-05-14 Dėl UAP vadovų darbo užmokescio koef. Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ vadovo darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficiento ir kintamosios dalies patvirtinimo 11265_2018-05-14 Dėl UBŪ vadovų darbo užmokescio koef 11266_2018-05-14 Priedas UBŪ_skaičiavimai koef. 11267_2018-05-14 Dėl UBŪ vadovų darbo užmokescio koef. Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ vadovo darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficiento ir kintamosios dalies patvirtinimo 11268_2018-05-14 Dėl UŠ vadovų darbo užmokescio koef 11269_2018-05-14 Priedas UŠ_skaičiavimai koef. 11270_2018-05-14 Dėl UŠ vadovų darbo užmokescio koef. Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl UAB „Ukmergės vandenys“ vadovo darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficiento ir kintamosios dalies patvirtinimo 11271_2018-05-14 Dėl UV vadovų darbo užmokescio koef 11272_2018-05-14 Priedas UV_skaičiavimai koef. 11273_2018-05-14 Dėl UV vadovų darbo užmokescio koef. Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl UAB „Ukmergės vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų pakeitimo 11274_2018-05-15 Dėl UV įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų pakeitimo 11275_2018-05-15 Dėl UV įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų pakeitimo 17621_Dėl UV įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų pakeitimo_NAUJA RED. Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl socialinio būsto išnuomojimo savivaldybės būsto nuomos sąlygomis 17619_2018-05 Nuomos sąlygų pakeitimas (Nuasm.) Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo pakeitimo 11278_Būsto fondo ir soc. būsto fondo sąrašų keitimas_NAUJA RED. 11279_2018-05 Būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų keitimas 11280_2018-05 Būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų keitimas Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl sutikimo perduoti valstybės turtą patikėjimo teise 11281_2018-05-11 Dėl sutikimo perduoti valstybės turtą (Škoda Fabia Combi AFV358) 11282_2018-05-11 Dėl sutikimo perduoti valstybės turtą (Škoda Fabia Combi AFV358) Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Vytauto g. 39, Ukmergės m., nuomos 11283_2018-05 RT sprendimo projektas Dėl patalpų Vytauto 39 nuomos konkurso 11284_2018-05 RT sprendimo projektas Dėl patalpų Vytauto 39 nuomos konkurso Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo 11285_2018-05-15 Dėl pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti (griuvėsiai Pilionių k 11286_2018-05-15 Dėl pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti (griuvėsiai Pilionių k. Šešuolių sen.) Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. 7-19 „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centrui“ pakeitimo 11287_2018-05-15 Dėl turto perdavimo pakeitimo (NSPC) 11288_2018-05-15 Dėl turto perdavimo pakeitimo (NSPC) Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2017 m. ataskaitos ir 2018 m. sąmatos patvirtinimo 11289_2018-05 Dėl VSRSP 2017 m 11290_2018-05 Dėl VSRSP 2017 m. ataskaitos ir 2018 m. sąmatos patvirtinimo Dainora Šlinkšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl Žmonių gyvybės apsaugos Ukmergės rajono savivaldybės vandens telkiniuose taisyklių pakeitimo 11291_2018-05 dėl Žmonių gyvybės apsaugos Ukmergės r 11292_2018-05 dėl Žmonių gyvybės apsaugos Ukmergės r. sav. vandens telkiniuose taisyklių pakeitimo 17622_31kl. Antikorupc.paz. Dainora Šlinkšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės reorganizavimo 11293_2018-05 Dėl ligoninės reorganizavimo 11294_2018-05 Dėl ligoninės reorganizavimo 17626_Dėl ligoninės reorganizavimo_NAUJA RED Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
33 PAPILDOMAS KLAUSIMAS: Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir Širvintų rajono savivaldybės 17625_2018-05-22 Dėl bendrabarbiavimo sutarties (002) Rolandas Janickas
Įtrauktas į darbotvarkę
34 KITI KLAUSIMAI IR INFORMACIJOS: Informacija dėl Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje reikalavimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
35 Informacija dėl Ukmergės rajono savivaldybės delegcijų vizitų
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška