Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 12
Posėdžio pavadinimas 2018-10-25 Tarybos posėdis Nr. 12
Posėdžio data 2018-10-25 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės šeimos reikalų komiteto nuostatų patvirtinimo 13428_Dėl šeimos reikalų komiteto 13429_Dėl šeimos reikalų komiteto Dalė Steponavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimo Nr. 7-13 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 13430_Antikorupc,pažyma 13431_2018-10 Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo pakeitimo 13432_2018-10 Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo pakeitimo Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 7-64 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 metų melioracijos darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo 13433_2018-10 Dėl 2018 m 13434_2018-10 Dėl 2018 m. melioracijos darbų programos pakeitimo Salvijus Stimburys

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patikslinimo 13435_2018-10 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 13436_2018-10 dėl biudžeto patikslinimo -priedas MR finansuoti 13437_2018-10 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos skaitytojo pažymėjimo ir teikiamų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo 13438_2018-10 Dėl Vlado Šlaito viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų sąrašo pakeitimo 13439_2018-10 Dėl Vlado Šlaito viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų sąrašo pakeitimo Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės lankytinų objektų, neįtrauktų į saugomų objektų registrus, sąrašo patvirtinimo 13440_2018-10 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės lankytinų objektų sąrašo patvirtinimo 13441_2018-10 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės lankytinų objektų sąrašo patvirtinimo Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 22 d. sprendimo nr. 7-270 „Dėl Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo Ukmergės rajone 2018–2020 metų programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo 13442_2018-10 Dėl Šimtmečio minėjimo programos pakeitimo 13443_2018-10 Dėl Šimtmečio minėjimo programos pakeitimo Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Ukmergės rajono mokytojų profesijos prestižo didinimo ir jaunų pedagogų pritraukimo programos patvirtinimo 13444_Sprendimo projektas dėl Mokytojų prestižo didinimo 13445_Sprendimo projektas dėl Mokytojų prestižo didinimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 13446_Naujas NVŠ 2018-10 APRAŠAS 13447_Naujas NVŠ 2018-10 APRAŠAS Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl mokinių priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir komisijos darbo reglamento patvirtinimo 13448_Projektas  ėl nenumatytų atvejų komisijos 13449_Projektas  ėl nenumatytų atvejų komisijos Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. 7-256 „Dėl vaikų priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 13450_Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo pakeitimas 13451_Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo pakeitimas Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 13452_2018-10-09 Dėl turto perdavimo (Ugdymo įstaigoms) 13453_2018-10-09 Dėl turto perdavimo (Ugdymo įstaigoms) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, Ukmergės sporto centro patikėjimo teise valdomo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo 13454_RT sprendimas dėl turto nurašymo Vasario 16-osios 11 13455_RT sprendimas dėl turto nurašymo Vasario 16-osios 11 Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo 13456_2018-10 RT sprendimas dėl turto nurašymo Dvaro g 13457_2018-10 RT sprendimas dėl turto nurašymo Dvaro g. 3 Užulėnio k Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl nekilnojamojo turto, esančio Dvaro g. 3, Užulėnio k., Taujėnų sen., Ukmergės r., nuomos 13458_2018-10-10 Dėl nuomos konkurso (kumetyno) (Dvaro g 13459_2018-10-10 Dėl nuomos konkurso (kumetyno) (Dvaro g. 3, Užulėnis) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl nekilnojamojo turto nuomos 13460_2018-10 RT dėl nekilnojamojo turto nuomos Kadrėnų užtvanka 13461_2018-10 RT dėl nekilnojamojo turto nuomos Kadrėnų užtvanka Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo 13462_2018-10-09 Dėl viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto sarašo papildymo 13463_2018-10-09 Dėl viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto sarašo papildymo Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo pakeitimo 13464_2018-10 Būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų keitimas (2) 13465_2018-10 Būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų keitimas (2) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ avarinės tarnybos paslaugų tarifo patvirtinimo 13466_2018-10 RT dėl UBŪ avarinio tarifo patvirtinimo 13467_2018-10 RT dėl UBŪ avarinio tarifo patvirtinimo Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo 13468_2018-10 Dėl Reglamento pateikimų 13469_2018-10 Dėl Reglamento pateikimų Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Kiti klausimai ir informacijos
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška