Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas 2019-06-27 Tarybos posėdis Nr. 6
Posėdžio data 2019-06-27 11:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo 20321_2019-06 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 20322_2019-06 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl daugiabučių namų modernizavimo programos namų sąrašo papildymo 20323_2019-06 Dėl daugiabučių modernizavimo sąrašo papildymo 20324_2019-06 Dėl daugiabučių modernizavimo sąrašo papildymo Gediminas Narbutas

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo 20325_2019-06 DĖL JRT SUDARYMO 20326_2019-06 DĖL JRT SUDARYMO Sandra Mackevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kultūros paveldo komisijos sudarymo 20327_2019-06 Dėl kultūros paveldo komisijos sudarymo 20328_2019-06 Dėl kultūros paveldo komisijos sudarymo Artūras Sakalauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 7-55 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo tarybos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo“ pakeitimo 20329_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr 20330_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. 7 -55pakeitimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo tarybos sudarymo 20331_Dėl Ukmergės rajono švietimo tarybos sudarymo 20332_Dėl Ukmergės rajono švietimo tarybos sudarymo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. 7-243 „Dėl Mokinių priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 20333_2019-06 spr 20334_2019-06 spr. projektas dėl darbo grupės keitimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo nr. 7-24 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo 20335_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr 20336_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. 7 -24 pakeitimo - Kopija Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2019 metų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo 20337_Tarybos sprendimo projektas dėl suaugusiųjų švietimo 2018 m 20338_Tarybos sprendimo projektas dėl suaugusiųjų švietimo 2018 m. Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl UAB „Ukmergės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo 20339_Dėl UAB Ukmergės vandenys kainų nustatymo (2019-06-11) 20340_1_Nutarimas_O3E-183_(Ukmerges_vandenys) 20341_Dėl UAB Ukmergės vandenys kainų nustatymo (2019-06-11) Algimanta Laskauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergėje, Vytauto g. 88, Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn 20342_Dėl sutikimo perimti valstybės turtą nuosavybėn (inž 20343_Dėl sutikimo perimti valstybės turtą nuosavybėn (inž. statiniai_Vytauto g. 88) (2019-06) Algimanta Laskauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo 20344_Dėl dėl turto pripažinimo netinkamu ir jo nurašymo (griuvėsiai, pastatai) (2019-06-11) 20345_Dėl dėl turto pripažinimo netinkamu ir jo nurašymo (griuvėsiai, pastatai) (2019-06-11) Algimanta Laskauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo 20346_Dėl viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto sarašo papildymo (2019-06) 20347_Dėl viešame aukcione parduodamo nekilnojamojo turto sarašo papildymo (2019-06) Algimanta Laskauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl valstybinės žemės nuomos 20348_2019-06 RT sprendimo dėl žemės sklypų Pijorų k projektas 20349_2019-06 RT sprendimo dėl žemės sklypų Pijorų k projektas Algimanta Laskauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio 23564_1-57 Dėl nuomos mokesčio atleidimo_Nuasm. Algimanta Laskauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl socialinio būsto išnuomojimo savivaldybės būsto nuomos sąlygomis 23561_1-54 Dėl soc. būsto nuomos_Nuasm. Algimanta Laskauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl socialinio būsto išnuomojimo savivaldybės būsto nuomos sąlygomis 23562_1-52 Dėl soc. būsto nuomos_Nuasm. Algimanta Laskauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl socialinio būsto išnuomojimo savivaldybės būsto nuomos sąlygomis 23563_1-46 Dėl soc. būsto nuomos_Nuasm. Algimanta Laskauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 7-176 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 23565_1-55 Socialinio būsto fondo sąrašų keitimas_Nuasm. Algimanta Laskauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos komisijos sudarymo 20360_2019-06 Nuomos komisijos sudėtis Algimanta Laskauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir asociacijos „Armonos pievos“ 20361_Del JVS Armonos pievos 20362_JVS Armonos pievos 20363_Del JVS Armonos pievos Salvijus Stimburys

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir asociacijos „Meliorona“ 20364_Del JVS Meliorona 20365_JVS Meliorona 20366_Del JVS Meliorona Salvijus Stimburys

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Baravykai“ 20367_JVS Baravykai 20368_Del JVS Baravykai Salvijus Stimburys

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl pritarimo projekto „Ukmergės rajono Leonpolio kadastrinės vietovės hidrotechnikos statinio ant Armonos upės ir Deltuvos kadastrinės vietovės tilto per Armonos upę rekonstrukcija“ įgyvendinimui 20369_Sprendimo projektas ir aiskinamasis rastas 20370_Sprendimo projektas ir aiskinamasis rastas Salvijus Stimburys

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo 20371_2019-06 Dėl BO tarybos sudeties patvirtinimo 20372_2019-06 Dėl BO tarybos sudeties patvirtinimo Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo 20373_2019-06 Dėl UTVIC paslaugų kainų patvirtinimo 20374_2019-06 Dėl UTVIC paslaugų kainų patvirtinimo Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl literatūrinės Vlado Šlaito premijos nuostatų pakeitimo 20375_2019-06 Dėl Vlado Šlaito premijos nuostatų  pakeitimo 20376_2019-06 Dėl Vlado Šlaito premijos nuostatų  pakeitimo Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus nuostatų patvirtinimo 20377_2019-06 Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus nuostatų patvirtinimo 20378_2019-06 Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus nuostatų patvirtinimo Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus maksimalaus pareigybių skaičiaus nustatymo 20379_2019-06 Dėl kraštotyros muziejaus maksimalaus pareigybių skaičiaus nustatymo 20380_2019-06 Dėl kraštotyros muziejaus maksimalaus pareigybių skaičiaus nustatymo Lolita Gerulskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl pavedimo Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centrui vykdyti asmens savarankiškumo lygio vertinimo specialiųjų poreikių nustatymo procese funkciją 20381_2019-06 Dėl pavedimo Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centrui vykdyti asmens savarankiškumo kasdienėje veikloje  vertinimo funkciją 20382_2019-06 Dėl pavedimo Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centrui vykdyti asmens savarankiškumo kasdienėje veikloje  vertinimo funkciją Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo 20383_2019-06-11 Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo 20384_2019-06-11 Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Ukmergės rajone“ įgyvendinimui 20385_2019-06-11 Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui 20386_2019-06-11 Dėl pritarimo projekto įgyvendinimui Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl kandidato delegavimo į Vilniaus teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją 20387_Dėl kandidato delegavimo į Vilniaus teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją 20388_Dėl kandidato delegavimo į Vilniaus teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją Dainora Šlinkšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo 20389_Del Ukmergės rajono savivaldybės bendruomenes sveikatos tarybos sudarymo 20390_Del Ukmergės rajono savivaldybės bendruomenes sveikatos tarybos sudarymo Dainora Šlinkšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
36 Dėl viešosios įstaigos Ukmergės ligonines stebėtojų tarybos sudarymo 20391_Del viešosios įstaigos Ukmergės ligonines stebetoju tarybos sudarymo 20392_Del viešosios įstaigos Ukmergės ligonines stebetoju tarybos sudarymo Dainora Šlinkšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
37 Dėl viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo 20393_Del viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveiklatos priežiūros centro stebetoju tarybos sudarymo 20394_Del viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveiklatos priežiūros centro stebetoju tarybos sudarymo Dainora Šlinkšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
38 Dėl Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo tarybos sudarymo 20395_2019-06 Dėl SVV rėmimo fondo tarybos 20396_2019-06 Dėl SVV rėmimo fondo tarybos Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
39 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 7-187 „Dėl Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų naudojimo ir skyrimo tvarkos aprašo pakeitimo“ pakeitimo 20397_2019-06 Dėl SVV lėšų skyrimo tvarkos keitimo 20398_Antikorupc.pažyma 20399_2019-06 Dėl SVV lėšų skyrimo tvarkos keitimo Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
40 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. 7-8 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo 20400_2019-06 Dėl komitetų sudėties pakeitimo 20401_2019-06 Dėl komitetų sudėties pakeitimo Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
41 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo 20402_2019-06 Dėl Kontrolės komiteto sudarymo 20403_2019-06 Dėl Kontrolės komiteto sudarymo Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
42 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. II pusmečio darbo plano patvirtinimo 20404_Tarybos 2019 m 20405_Tarybos 2019 m. II p. darbo planas Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
43 INFORMACIJOS IR KITI KLAUSIMAI: Informacija dėl Ukmergės rajono savivaldybės delegacijų vizitų
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška