Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas 2018-04-25 Tarybos posėdis Nr. 4
Posėdžio data 2018-04-25 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių 2017m. ataskaitų 10836_Ugdymo įstaigų vadovų ataskaitos - už 2017 m 10840_2017vadovų ataskaitos 10841_Ugdymo įstaigų vadovų ataskaitos - už 2017 m. Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Ukmergės r. Taujėnų gimnazijos direktoriaus 2017 m. ataskaitos 10843_Sprendimo projektas 10848_D. Kaplūno ataskaita už 2017 10851_Sprendimo projektas. D.Kaplūno ataskaita - už 2017 m Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2017 m. ataskaitos 10869_Sprendimo projektas 10871_Dariaus Danieliaus ataskaita 10872_Sprendimo projektas. D. Danieliaus ataskaita už 2017 m. Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2018 metų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo 10873_Tarybos sprendimas dėl suaugusiųjų švietimo 2018 m 10874_Tarybos sprendimas dėl suaugusiųjų švietimo 2018 m. Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Ukmergės rajono Dainavos pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungiant prie Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos 10875_2018-04 Dėl reorganizavimo Dainavos 10876_Etatai_Dainavaprojektas 10877_2018-04 Dėl reorganizavimo Dainavos Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Ukmergės rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų, skyrių, grupių darbo organizavimo vasaros laikotarpiu 10878_Dėl ikimok 10879_Dėl ikimok. darbo vasaros laikotarpiu. Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 7-55 "Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo tarybos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo" pakeitimo 10880_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr 10881_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. 7 -55pakeitimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimo Nr. 7-65 ir 2014-10-30 sprendimo Nr. 7-259 pripažinimo netekusiais galios 10882_2018 balandžio mėn 10883_2018 balandžio mėn. sprendimo projektas Dalė Steponavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Ukmergės rajono nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudėties papildymo 10884_Dėl vertinimo tarybos sudėties papildymo 10885_Dėl vertinimo tarybos sudėties papildymo Tijūnelienė Aldona

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl kultūros paveldo komisijos sudėties papildymo 10886_Projektas dėl kultūros paveldo komisijos 10887_Projektas dėl kultūros paveldo komisijos Tijūnelienė Aldona

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 7-8 "Dėl investicijų skatinimo Ukmergės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 10888_Sprendimo dėl Investicijų aprašo pakeitimo projektas 2018-04-10 10889_Aiskinamasis rastas Investicijų aprašo pakeitimo projektas 2018-04-10 10890_Sprendimo dėl Investicijų aprašo pakeitimo projektas 2018-04-10 Boškevičienė Rima

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktoriaus 2017 m. ataskaitos 10891_2018-04-05 ataskaira SPT 10892_Aiškinamasis raštas 2018-04-05 Rabazauskas Valdas

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Ukmergės globos centro direktoriaus 2017 m. ataskaitos 10893_2018-04 Dėl UGC vadovo ataskaitos už 2017 m 10894_2018-04 UGC direktoriaus ataskaita už 2017 metus 10895_2018-04 Dėl UGC vadovo ataskaitos už 2017 m. Valdonė Ginaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Socialinių išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 10896_Dėl soc 10897_Antikorupcinio vertinimo pažyma 10898_Dėl soc. išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką (2018-04) Valdonė Ginaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl vienkartinės pašalpos skyrimo 17613_16 kl. Del vienkartinės pašalpos_NAUJA RED Valdonė Ginaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudėties pakeitimo 10902_2018-04 Dėl Neįgaliųjų reikalų komisijos sudėties pakeitimo 10903_2018-04 Dėl Neįgaliųjų reikalų komisijos sudėties pakeitimo. Valdonė Ginaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro direktoriaus 2017 m. ataskaitos 10904_TVIC ataskaita 10905_2018-04 Turizmo ir verslo informacijos centro 2017 m 10906_Turizmo ir verslo informacijos centro direktorės ataskaita už 2017 m. 10907_2018-04 Turizmo ir verslo informacijos centro 2017 m. direktoriaus ataskaitos Gerulskienė Lolita

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus direktoriaus 2017 m. ataskaitos 10909_Muziejaus vadovo ataskaita 10911_2018-04 Dėl kraštotyros muziejaus direktoriaus 2017 m ataskaitos 10913_Ukmergės kraštotyros muziejaus direktores veiklos ataskaita už 2017 m. 10915_2018-04 Dėl kraštotyros muziejaus direktoriaus 2017 m ataskaitos Gerulskienė Lolita

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimo 10916_2018-04 Dėl atliekų tvarkymo taisyklių keitimo 10917_2018-04 Antikorupcinis vertinimas 10918_2018-04 Dėl atliekų tvarkymo taisyklių keitimo Grabauskienė Vilija

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl įgaliojimo atstovauti uždarosios akcinės bendrovės ,,VAATC" eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime 10919_Del įgaliojimo atstovauti VAATC 2018 04 10920_2018-04-04 pranesimas akcininkams 10921_Del įgaliojimo atstovauti VAATC 2018 04 Grabauskienė Vilija

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl daugiabučių namų modernizavimo III etapo namų sąrašo papildymo 10922_tarybos sprendimas daug ren III etapo pap5 10923_tarybos sprendimas daug ren III etapo pap5 Narbutas Gediminas

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo užtikrinimo 2018 metais objektų sąrašo patvirtinimo 10924_Dėl KPPP_NAUJA RED 10925_Tarybos spr proj 2018 m 10926_Tarybos spr projekt Objektų sąrašas 2018 KPPP 10928_Tarybos spr proj 2018 m. KPPP objektų sąrašas Narbutas Gediminas

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės šilumos ūkio optimizavimo strateginio plano pakeitimo. 10929_tarybos sprendimas silumos opt planas1 10930_tarybos sprendimas silumos opt planas1 Narbutas Gediminas

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl UAB "Ukmergės šiluma" investicijų derinimo 10931_2018-04 Dėl UAB Ukmergės šiluma investicijų 10932_2018-04 Dėl UAB Ukmergės šiluma investicijų Narbutas Gediminas

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės atstovavimo UAB ,,Ukmergės šiluma“ 2018-04-30 šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime 10933_2018-04-09 Dėl atstovavimo 2018-04-30 UAB Ukmergės šiluma visuotiniame akc 10934_2018-04-09 (UŠ) 2017 m. Metinė finansinė ataskaita 10935_2018-04-09 Dėl atstovavimo 2018-04-30 UAB Ukmergės šiluma visuotiniame akc.susirink. Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl pritarimo UAB „Ukmergės šiluma“ 2017 metų metiniam vadovo pranešimui 10936_2018-04-09 Dėl 2017 m 10938_2018-04-09 (UŠ) 2017 m. metinis pranešimas 10941_2018-04-09 Dėl 2017 m. metinio vadovo pranešimo pritarimo (UAB Ukmergės šiluma) Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl UAB ,,Ukmergės vandenys“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo patvirtinimo bei veiklos rezultato paskirstymo 10952_2018-04-09 Dėl 2017 m 10953_2018-04-09 (UV) Fin.ataskaitų rinkinys 10954_2018-04-09 (UV) Metinis pranešimas 10955_2018-04-09 Dėl 2017 m. finan.atask.rink., metinio praneš.ir veiklos rezult.paskirst.patvirtinimo (UAB Ukmergės vandenys) Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl UAB ,,Ukmergės autobusų parkas“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo patvirtinimo bei veiklos rezultato paskirstymo 10956_2018-04-09 Dėl 2017 m 10957_2018-04-09 (UAP) Fin.ataskaitų rinkinys 10958_2018-04-09 (UAP) Metinis pranešimas 10959_2018-04-09 Dėl 2017 m. finan.atask.rink., metinio praneš.ir veiklos rezult.paskirst.patvirtinimo (UAB Ukmergės autobusų parkas) 17614_Dėl ataskaitų (UAB Ukmergės autobusų parkas)_NAUJA RED Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl UAB ,,Ukmergės butų ūkis“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, vadovo ataskaitos pritarimo bei veiklos rezultato paskirstymo 10960_2018-04-09 Dėl 2017 m 10961_2018-04-09 (UBŪ) Fin.ataskaita už 2017 m., vadovo ataskaita 10962_2018-04-09 Dėl 2017 m. finan.atask.rink., vadovo atask.ir veiklos rezult.paskirst.patvirtinimo (UAB Ukmergės butų ūkis) Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio Pabaisko pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti. 10963_2018-04 sprendimo projektas dėl Pabaisko mokyklos statinių 10964_2018-04 sprendimo projektas dėl Pabaisko mokyklos statinių Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, Užupio pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomo, turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti 10965_2018-04 sprendimo projektas dėl Užupio mokyklos statinių 10966_2018-04 sprendimo projektas dėl Užupio mokyklos statinių Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl savivaldybės būsto, esančio Baraučiznos g. 10-4, Laibiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r., pardavimo 17611_33kl.dėl būsto pardavimo-Nuasm. Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo pakeitimo 10970_2018-04-Būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų keitimas 10971_2018-04-Būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų keitimas Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl garantijos suteikimo paskolai 10972_2018-04 dėl garantijos Butų ūkiui 10973_2018-04 dėl garantijos Butų ūkiui Butkevičienė Vida

Įtrauktas į darbotvarkę
36 Dėl ilgalaikės paskolos 10974_Dėl paskolos_NAUJA RED. 10975_2018-04 dėl ilgalaikės paskolos 10976_2018-04 dėl ilgalaikės paskolos Butkevičienė Vida

Įtrauktas į darbotvarkę
37 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos 17612_37 kl. dėl NTM lengvatų_Nuasm. Butkevičienė Vida

Įtrauktas į darbotvarkę
38 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patikslinimo 10979_Dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo_NAUJA RED. 10980_2018-04 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 10981_2018-04 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo Butkevičienė Vida

Įtrauktas į darbotvarkę
39 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2017-2019 m. programų priemonių įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų pasiekimo 2017 m. ataskaitos patvirtinimo 10982_2018 04 dėl SVP 2017 m 10983_2017 m. strateginio veiklos plano ataskaita Tarybai 10984_2018 04 dėl SVP 2017 m. ataskaitos patvirtinimo Butkevičienė Vida

Įtrauktas į darbotvarkę
40 Dėl viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir vyriausiojo gydytojo ataskaitos 10985_2018-04 Dėl ligoninės finansinių ataskaitų rinkinio ir vyr 10986_Všį Ukmergės ligoninės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys 10987_VšĮ Ukmergės ligoninės vyriausiojo gydytojo 2017 m. ataskaita 10988_2018-04 Dėl ligoninės finansinių ataskaitų rinkinio ir vyr. gyd. ataskaitos Dainora Šlinkšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
41 Dėl VšĮ Ukmergės ligoninės vyriausiojo gydytojo atlyginimo kintamosios dalies nustatymo 10989_2018-04 Dėl ligoninės vyr 10990_2018-04 Dėl ligoninės vyr. gyd. atlyginimo kintamosios dalies Dainora Šlinkšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
42 Dėl Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir vyriausiojo gydytojo ataskaitos 10991_2018-04 Dėl Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir vyriausiojo gydytojo ataskaitos 10992_Ukmergės PSPC 2017 m. FAR 10993_Ukmergės PSPC vadovo 2017 m. ataskaita 10994_2018-04 Dėl Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir vyriausiojo gydytojo ataskaitos Dainora Šlinkšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
43 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metais ir visuomenės sveikatos biuro direktoriaus veiklos ataskaitų 10995_2018-04 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metais ir visuomenės sveikatos biuro direktoriaus veiklos ataskaitų 10996_Biuro direktoriaus ataskaita 2017 m. 10997_2018-04 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2017 metais ir visuomenės sveikatos biuro direktoriaus veiklos ataskaitų Dainora Šlinkšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
44 Dėl Ukmergės rajono garbės piliečio vardo suteikimo 10998_2018-04-11 dėl Garbės piliečio vardo suteikimo 10999_2018-04-11 dėl Garbės piliečio vardo suteikimo Stepanova Klavdija

Įtrauktas į darbotvarkę
45 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitos 11000_2018-04 Dėl KAT ataskaitos 11001_KAT ataskaita 2017 11002_2018-04 Dėl KAT ataskaitos Onutė Mikelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
46 PAPILDOMI KLAUSIMAI: Dėl finansinių rodiklių patvirtinimo 11003_2018-04-13 Dėl finansinių rodiklių patvirtinimo 11004_2018-04-13 Dėl finansinių rodiklių patvirtinimo Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
47 KITI KLAUSIMAI IR INFORMACIJOS: Informacija dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus finansinio (teisėtumo) audito už 2017 m. Onutė Mikelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
48 Ukmergės rajono smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2016–2020 m. programos vykdymo 2017 m. ataskaita Vaida Puodžiūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
49 Ukmergės rajono savivaldybės 2016–2020 metų sveikatinimo priemonių plano įgyvendinimo 2017 metais ataskaita Vaida Puodžiūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
50 Priklausomybių nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo mažinimo Ukmergės rajone 2017–2020 metų vykdymo 2017 m. ataskaita Vaida Puodžiūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
51 Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų algoritmo įdiegimo Ukmergės rajono savivaldybėje ataskaita Sabina Aukštuolienė

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška