Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 14
Posėdžio pavadinimas 2018-12-19 Tarybos posėdis Nr. 15
Posėdžio data 2018-12-19 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl daugiabučių namų modernizavimo III etapo namų sąrašo papildymo 14514_tarybos sprendimas daug ren III etapo pap7 14515_tarybos sprendimas daug ren III etapo pap7 Gediminas Narbutas

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų 21642_2018-12  dėl NTM lengvatų_Nuasm. Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslinimo 14518_2018-12 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 14519_2018-12  2 priedas - soc.parama mokiniams 14520_2018-12  1 priedas - Švietimo įstaigos 14521_2018-12 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 21647_2018-12 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo_NAUJA RED. Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 7-294 ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 14522_Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą nuostatų pakeitimo 14523_Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą nuostatų pakeitimo Aidas Dutkus

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr.7-46 ,,Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘ pakeitimo 14524_Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis tvarkos aprašo pakeitimo 14525_Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis tvarkos aprašo pakeitimo Zita Morkūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų 2019 metams patvirtinimo 14526_2018-12 Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų 2019 metams patvirtinimo 14527_2018-12 Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų 2019 metams patvirtinimo Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Seniūnijos socialinių reikalų komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo 14528_Tarybos sprendimo projektas dėl Socialinių reikalų komisijų nuostatų   (2018-12) 14529_Tarybos sprendimo projektas dėl Socialinių reikalų komisijų nuostatų   (2018-12) Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Ukmergės globos centro mitybos, medikamentų, patalynės, aprangos ir avalynės išlaidų finansinių normatyvų patvirtinimo 14530_2018-12 Dėl Ukmergės globos centro mitybos ir kitų išlaidų finansinių normatyvų patvirtinimo 14531_2018-12 Vaikų vienos paros mitybos finansinių normatyvų paskaičiavimas 2019 m. 14532_2018-12 Dėl Ukmergės globos centro mitybos ir kitų išlaidų finansinių normatyvų patvirtinimo Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl socialinės globos kainos Ukmergės globos centre nustatymo 14533_2018-12 Pareigybių sąrašas pagal socialinės srities darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvus (1 priedas) 14534_2018-12  Vaiko išlaikymo kainos skaičiavimas (1 priedas) 14535_2018-12 Dėl socialinės globos kainos Ukmergės globos centre nustatymo Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Budinčio globotojo ir socialinio globėjo veiklos organizavimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 14536_2018-12 Dėl budinčio globotojo ir socialinio gobėjo veiklos organizavimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 14537_2018-12 Dėl budinčio globotojo ir socialinio gobėjo veiklos organizavimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl pritarimo projektų „Virtualių aplinkų diegimas socialinio emocinio ugdymo tobulinimui“ ir „Virtualių aplinkų diegimas destruktyvaus (padidinto aktyvumo) elgesio reguliavimui“ įgyvendinimui 14538_Dėl pritarimo projektams 14539_Dėl pritarimo projektams Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kvalifikuotų viešojo sektoriaus specialistų kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 14540_Dėl kelionės kompensavimo tvarkos (3) 14541_Dėl kelionės kompensavimo tvarkos (3) Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Birutės Jucevičienės skyrimo į Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pareigas 14542_2018-12-03 Nr 14543_2018-12-03 Nr.7- Dėl Birutės Jucevičienės skyrimo į pareigas Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio perskaičiavimo 14544_2018-12-04 Nr 14545_2018-12-04 Nr.7- Dėl bendrovių vadovų darbo užmokesčio perskaičiavimo Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl pritarimo UAB „Ukmergės vandenys“ strateginiam veiklos planui 14546_2018-12-04 Dėl pritarimo strateginiam veiklos planui (UV) (004) 14547_2018-12-04 Dėl pritarimo strateginiam veiklos planui (UV) (004) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl pritarimo UAB „Ukmergės šiluma“ strateginiam veiklos planui 14548_2018-12-03 Dėl pritarimo strateginiam veiklos planui (UŠ) (004) 14549_2018-12-03 Dėl pritarimo strateginiam veiklos planui (UŠ) (004) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl pritarimo UAB „Ukmergės autobusų parkas“ strateginiam veiklos planui 14550_2018-12-04 Dėl pritarimo strateginiam veiklos planui (UAP) (002) 14551_2018-12-04 Dėl pritarimo strateginiam veiklos planui (UAP) (002) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl pritarimo UAB „Ukmergės butų ūkis“ strateginiam veiklos planui 14552_2018-12-04 Dėl pritarimo strateginiam veiklos planui (UBŪ) (001) 14553_2018-12-04 Dėl pritarimo strateginiam veiklos planui (UBŪ) (001) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl nekilnojamojo turto pirkimo 21644_2018-12 Del nekilnojamojo turto pirkimo (Pabaisko sen.)_Nuasm. Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl savivaldybės būsto, esančio Gedimino g. 54-3, Ukmergėje, pardavimo 21645_2018-12-04 t.s. projektas dėl būsto pardavimo _Nuasm. Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 7-139 „Dėl savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų fondo“ pakeitimo 14559_2018-12 Tarnybinių būstų nuoma 14560_2018-12 Tarnybinių būstų nuoma Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos valdomo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo 14561_2018-12 RT spredimas dėl valstybės turto - autobuso VW nurašymo 14562_2018-12 RT spredimas dėl valstybės turto - autobuso VW nurašymo Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo 14563_2018-12 RT sprendimas dėl siloso tranšėjų nurašymo 14564_2018-12 RT sprendimas dėl siloso tranšėjų nurašymo Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Ukmergės rajono Rečionių universalaus daugiafunkcio centro turto vertės padidinimo 14565_2018-12 Del turto vertės padidinimo Recioniu UDC (katil 14566_2018-12 Del turto vertės padidinimo Recioniu UDC (katil.remont.) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl Ukmergės r. Taujėnų gimnazijos turto vertės padidinimo 14567_2018-12 Del turto vertės padidinimo Taujenu gimnazija(moderniz 14568_2018-12 Del turto vertės padidinimo Taujenu gimnazija(moderniz.) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus turto vertės padidinimo 14569_2018-12 Del turto vertės padidinimo Ukmerges krastotyros muziejus (Muziejaus ekspozicija+Uzugirio mok 14570_2018-12 Del turto vertės padidinimo Ukmerges krastotyros muziejus (Muziejaus ekspozicija+Uzugirio mok._katil.) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. I pusmečio darbo plano patvirtinimo 14571_Tarybos 2019 m 14572_Tarybos 2019 m. I p. darbo planas Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
29 PAPILDOMI KLAUSIMAI: Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo Pastabos: 21646_2018-12 Dėl tvarkos aprašų patvirtinimo Asta Leonavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl pritarimo ketinimų protokolui dėl bendradarbiavimo su Ugdymo plėtotės centru įgyvendinant projektą „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ 14573_Sprendimo projektas+ aiškinamasis raštas 14574_Sprendimo projektas+ aiškinamasis raštas. Dėl ketinimo protokolo su UPC (dėl kokybės krepšelio įgyvendinimo) Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl Ukmergės rajono ugdymo įstaigų mokinių dienos nemokamam maitinimui skirtų produktų kainos nustatymo 14575_Tarybos sprendimas_nemokamo maitinimo kaina 14576_Tarybos sprendimas_nemokamo maitinimo kaina Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontrolieriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo 14581_2018-12-08 dėl pareigybių aprašymų patvirtinimo 14582_2018-12-08 kontrolieriaus pareigybės aprašymas 14583_2018-12-08 direktoriaus pareigybės aprašymas 14584_2018-12-08 direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas 14585_2018-12-08 dėl pareigybių aprašymų patvirtinimo Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo 14577_2018-12-10 dėl direktoriaus darbo užmokesčio 14578_2018-12-10 dėl direktoriaus darbo užmokesčio Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo 14586_2018-12-10 dėl direktoriaus pavaduotojo darbo užmokesčio 14587_2018-12-10 dėl direktoriaus pavaduotojo darbo užmokesčio Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontrolieriaus darbo užmokesčio nustatymo 14579_2018-12-10 dėl savivaldybės kontrolieriaus darbo užmokesčio 14580_2018-12-10 dėl savivaldybės kontrolieriaus darbo užmokesčio Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
36 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergės rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 14588_2018-12-10 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Gedimino g 14589_2018-12-10 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Gedimino g. 11-2) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
37 KITI KLAUSIMAI IR INFORMACIJOS: Informacija dėl Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje reikalavimo Rolandas Janickas
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška