Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas 2018-09-20 Tarybos posėdis Nr. 10
Posėdžio data 2018-09-20 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Vyksta
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl pritarimo 2014–2020 m. Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos Ukmergės rajono dalies pakeitimui 13302_Nr 13303_Nr. 1 Del Vilnius regiono IT programos patikslinimo_18-09 Linas Rugienius

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl daugiabučių namų modernizavimo III etapo namų sąrašo papildymo 13304_3 kl. Dėl renovacijos III etapo namų sąrašo papildymo_NAUJA RED 13305_tarybos sprendimas daug ren III etapo pap6 13306_tarybos sprendimas daug ren III etapo pap6 Gediminas Narbutas

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl tęstinio aktyvaus gydymo paslaugų teikimo VšĮ Ukmergės ligoninėje 13307_2018-09 Dėl tęstinio aktyvaus gydymo paslaugų teikimo VšĮ Ukmergės ligoninėje 13308_2018-09 Dėl tęstinio aktyvaus gydymo paslaugų teikimo VšĮ Ukmergės ligoninėje Dainora Šlinkšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl stacionarių gastroenterologijos paslaugų teikimo VšĮ Ukmergės ligoninėje 13309_2018-09 Dėl stacionarių gastroenterologijos paslaugų teikimo VšĮ Ukmergės ligoninėje 13310_2018-09 Dėl stacionarių gastroenterologijos paslaugų teikimo VšĮ Ukmergės ligoninėje Dainora Šlinkšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Ukmergės globos centro nuostatų patvirtinimo 13311_2018-09 Dėl Ukmergės globos centro nuostatų (002) (1) 13312_2018-09 Dėl Ukmergės globos centro nuostatų (002) (1) Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 13313_Tarybos sprendimo projektas dėl vienkartinių pašalpų skyrimo 13314_Antikorupcinio vertinimo pažyma 13315_Tarybos sprendimo projektas dėl vienkartinių pašalpų skyrimo Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo 13316_2018-09 Dėl gyventojų apklausos 13317_Miesto bendrasis planas 13318_2018-09 Dėl gyventojų apklausos Artūras Sakalauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės senojo miesto vietoje esančių pastatų fasadų tvarkymo darbų kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimo 13319_9 kl. Dėl tvarkybos darbų kompensavimo tvarkos pakeitimo_NAUJA RED 13320_2018-09 Dėl tvarkybos darbų kompensavimo tvarkos pakeitimo 13321_Antikorupcinio vertinimo pažyma 13322_2018-09 Dėl tvarkybos darbų kompensavimo tvarkos pakeitimo Artūras Sakalauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl leidimo pervesti surinktas lėšas 13323_2018-08 Dėl leidimo muziejui pervesti surinktas lėšas 13324_2018-08 Dėl leidimo muziejui pervesti surinktas lėšas Julius Zareckas

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Ukmergės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų sąrašo pakeitimo 13325_2018-08 Dėl Ukmergės kultūros centro paslaugų kainų sąrašo papildymo 13326_2018-08 Dėl Ukmergės kultūros centro paslaugų kainų sąrašo papildymo Julius Zareckas

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Ukmergės rajono kultūros ir kūrybinės veiklos skatinimo programos nuostatų pakeitimo 13327_2018-08 Dėl Kultūros ir kūrybinės veiklos programos nuostatų pakeitimo 13328_2018-08 Dėl Kultūros ir kūrybinės veiklos programos nuostatų pakeitimo Julius Zareckas

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl pritarimo projekto „Garažų ir šalia esančios teritorijos pritaikymas benamių gyvūnų prieglaudos reikmėms“ įgyvendinimui 13329_2018-09 Dėl pritarimo projekto „Garažų ir šalia esančios teritorijos pritaikymas benamių gyvūnų prieglaudos reikmėms“ įgyvendinimui 13330_2018-09 Dėl pritarimo projekto „Garažų ir šalia esančios teritorijos pritaikymas benamių gyvūnų prieglaudos reikmėms“ įgyvendinimui Julius Zareckas

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl pritarimo projekto "Vandenlenčių parko įrengimas Mūšios tvenkinyje" įgyvendinimui 13331_TS projektas 2018 VšĮ Veikmerge (pakoreguotas) 13332_TS projektas 2018 VšĮ Veikmerge (pakoreguotas) Julius Zareckas

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl pritarimo projekto „Deltuvos pagrindinės mokyklos stadiono (krepšinio-tinklinio aikštelės, bėgimo tako) atnaujinimas“ įgyvendinimui 13333_2018-09 dėl pritarimo Deltuvos aikštelės projektui 13334_2018-09 dėl pritarimo Deltuvos aikštelės projektui Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Ukmergės rajono geriausio 2018 metų mokytojo vardo suteikimo 13335_Tarybos sprendimas dėl geriausio metų mokytojo Nauja redakcija 13336_Tarybos sprendimas dėl geriausio metų mokytojo Nauja redakcija Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų klasių, grupių ir mokinių skaičiaus 2018–2019 m.m. patvirtinimo 13337_17 kl. Dėl mokinių ir grupių sk. 2018-2019 m.m_NAUJA RED 13338_Dėl mokinių ir grupių sk 13339_Dėl mokinių ir grupių sk. 2018-2019 m.m Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 7-144 „Dėl Ukmergės rajono ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2018–2019 m. m. patvirtinimo“ pakeitimo 13340_18 kl. Dėl ugdytinių (ikimok.) skaičiaus pakeitimo_NAUJA RED 13341_Dėl ugdytinių skaičiaus(nauja redakcija) 13342_Dėl ugdytinių skaičiaus(nauja redakcija) Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr.7-24 "Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus" pakeitimo 13343_19 kl. Dėl švietimo įstaigų etatų_NAUJA RED 13344_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr 13345_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. 7 -24 pakeitimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo 13346_2018-08-22 Dėl biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo _NAUJA RED 13347_2018-08-22 Dėl valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo nauja red 13348_2018-08-22 Dėl valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo (Aiškinamasis raštas ir lyg. var.) 13349_2018-08-22 Dėl valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo nauja red. Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. 7-7 „Dėl švietimo įstaigų vadovų darbo sutarčių pakeitimo“ pakeitimo 13350_2018-08-21 Dėl švietimo įstaigų vadovų darbo sutarčių pakeitimo 13351_2018-08-21 Dėl švietimo įstaigų vadovų darbo sutarčių pakeitimo Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios 13352_2018-09-04 Dėl savivaldybes tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios 13353_2018-09-04 Dėl savivaldybes tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 7-92 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 13354_2018-08-21 dėl seniūnaičių sueigos nuostatų pakeitimo 13355_2018-08-21 dėl seniūnaičių sueigos nuostatų pakeitimo Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl specialios tikslinės dotacijos mokymo lėšų, skirtų Ukmergės rajono savivaldybei ugdymo reikmėms tenkinti, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 13356_2018-09 Tarybai Dėl ML tvarkos aprašo patvirtinimo 13357_2018-09 Tarybai Dėl ML tvarkos aprašo patvirtinimo Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo papildymo 13358_2018-09 dėl savivaldybes biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo papildymo 13359_2018-09 dėl savivaldybes biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo papildymo Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo 13360_Dėl 2017 m 13361_Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 13362_Ukmergės r.sav. KFAR 2017.12.31 13363_Dėl 2017 m. SB vykdymo ir konsoliduoto FA rinkinių patvirtinimo Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018–2020 m. pakeitimo 13364_2018-09 dėl strateginio veiklos plano pakeitimo 13365_Strateginis veiklos planas TARYBAI 2018-09 13366_2018-09 dėl strateginio veiklos plano pakeitimo Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patikslinimo 13367_28 kl. Dėl biudžeto patikslinimo_NAUJA RED 3 13368_28 kl. Dėl biudžeto patikslinimo_NAUJA RED 2 13369_28 kl. Dėl biudžeto patikslinimo_NAUJA RED 13370_2018-09 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 13371_2018-09 dėl biudžeto patikslinimo - priedas MK egzaminams 13372_2018-09 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl atleidimo nuo materialiojo turto nuomos mokesčio 13373_2018-09 Dėl atleidimo 13374_2018-09 Dėl atleidimo Sandra Mackevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl savivaldybės būsto, esančio Vilniaus g. 98-25, Ukmergėje, pardavimo 20619_del-busto-pardavimo_nuasm. Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl socialinio būsto išnuomojimo savivaldybės būsto nuomos sąlygomis 20620_31 kl. Dėl socialinio būsto nuomos_NAUJA RED nuasm Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo pakeitimo 20622_32 kl. Dėl Būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų_NAUJA RED nuasm Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl pritarimo įsigyti nekilnojamąjį turtą Santarvės g. 35-2 ir 35-3, Valų k., Žemaitkiemio sen., Ukmergės r. sav. 13384_2018-09 Dėl pritarimo įsigyti nekilnojamąjį turtą (Santarvės g 13385_2018-09 Dėl pritarimo įsigyti nekilnojamąjį turtą (Santarvės g., Valų k., Žemaitkiemio sen.) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą, Nepriklausomybės g. 3, Siesikuose, Ukmergės r. sav., Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn 13386_2018-09 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nepriklausomybės g 13387_2018-09 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Nepriklausomybės g. 3, Siesikai_butas) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergėje, Paupio g. 8, Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn 13388_2018-09 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Paupio g 13389_Paupio g. 8 sklypas 13390_Paupio g. 8 chema 13391_2018-09 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (Paupio g. 8_namas) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
36 Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus nekilnojamojo turto perėmimo 13392_2018-09 Dėl turto perėmimo (Kraštotyros muziejus_Kęstučio a 13393_2018-09 Dėl turto perėmimo (Kraštotyros muziejus_Kęstučio a. 5) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
37 Dėl Ukmergės rajono Balelių universalaus daugiafunkcio centro turto įregistravimo patikėjimo teise 13394_2018-09 Dėl turto įregistravimo (Balelių UDC_malkinė) 13395_Balelių UDC malkinės chema_nuotr. 13396_2018-09 Dėl turto įregistravimo (Balelių UDC_malkinė) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
38 Dėl Ukmergės globos centro turto vertės padidinimo 13397_2018-09 Dėl turto vertės padidinimo (Ukmergės globos centrui) 13398_2018-09 Dėl turto vertės padidinimo (Ukmergės globos centrui) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
39 Dėl Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos turto vertės padidinimo 13399_2018-09  Dėl turto vertės padidinimo (Užupio mokykla) 13400_2018-09  Dėl turto vertės padidinimo (Užupio mokykla) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
40 Dėl pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausančio, Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto, jo nurašymo ir likvidavimo 13401_2018-09 RT sprendimo projektas dėl bibliotekos turto nurašymo 1 13402_2018-09 RT sprendimo projektas dėl bibliotekos turto nurašymo 1 Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
41 Dėl leidimo nuomoti Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą pardavimo aparatų statymui 13403_2018-09 RT projektas dėl pardavimų aparatų 1 13404_2018-09 RT projektas dėl pardavimų aparatų 1 Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
42 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 13405_2018-09 Dėl bendrovių pasiektų tikslų vertinimo 13406_2018-09 Dėl bendrovių pasiektų tikslų vertinimo Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
43 Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ bazinių šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams 13407_2018-09 Dėl šilumos bazinės kainos antriesiems metams nustatymo 13408_UAB UŠ_Suvestinė kainos 13409_2018-09 Dėl šilumos bazinės kainos antriesiems metams nustatymo Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
44 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimo nr. 7-200 „Dėl šilumos kainos kompensavimo Šventupės kaimo gyventojams“ pripažinimo netekusiu galios 13410_2018-09 Dėl Šventupės kompensacijos pripažinimo netekusiu galios 13411_2018-09 Dėl Šventupės kompensacijos pripažinimo netekusiu galios Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
45 Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros tarifo nustatymo 13412_2018-09 TR tarybos projektas dėl techninės priežiūros tarifo 13413_2018-09 TR tarybos projektas dėl techninės priežiūros tarifo Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
46 Dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ avarinės tarnybos paslaugų užtikrinimo tarifo patvirtinimo 13414_2018-09 TR tarybos projektas dėl avarinės tarnybos tarifo 13415_2018-09 TR tarybos projektas dėl avarinės tarnybos tarifo Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
47 PAPILDOMI KLAUSIMAI: Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 7-1 „Dėl Žmonių palaikų laidojimo ir kapinių lankymo Ukmergės rajone tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo 13416_2018-09 Dėl Laidojimo tvarkos pakeitimų 13417_2018-09 Dėl Laidojimo tvarkos pakeitimų Zita Pečiulienė

Įtrauktas į darbotvarkę
48 Dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio 20624_Dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio_NAUJA RED Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
49 Dėl pritarimo susitarimui tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir Šilko kelio tarptautinės prekybos rūmų 20625_Dėl dalyvavimo Šilko kelio miestų aljanso veikloje 20626_Susitarimo versija anglų kalba Linas Rugienius
Įtrauktas į darbotvarkę
50 KITI KLAUSIMAI IR INFORMACIJOS. Informacija dėl savivaldybės delegacijų vizitų
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška