Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas 2018-07-05 Tarybos posėdis Nr. 8
Posėdžio data 2018-07-05 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Egidijaus Petriko atleidimo iš Ukmergės meno mokyklos direktoriaus pareigų 11490_2018-06-20 Dėl Egidijaus Petriko atleidimo 11491_2018-06-20 Dėl Egidijaus Petriko atleidimo Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus klasėse 2018–2019 mokslo metams patikslinimo 11492_2018-07 dėl klasiu komplektu patikslinimo 11493_Mokinių sk. 2018-2019 m. m.liepos mėn 11494_2018-07 dėl klasiu komplektu patikslinimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Ukmergės rajono ugdymo įstaigose organizuojamo priešmokyklinio ugdymo modelių 2018–2019 m. m. pakeitimo 11495_Dėl priešmokyklinio ugdymo modelių pakeitimo 11496_Dėl priešmokyklinio ugdymo modelių pakeitimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 7-24 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo 11497_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr 11498_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. 7 -24 pakeitimo - Kopija Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patikslinimo 11499_2018-06 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 11500_2018-06 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo Butkevičienė Vida

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 11501_Dėl  išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką (2018-07) 11502_Antikorupcijos pazyma 11503_Dėl  išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką (2018-07) Valdonė Ginaitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo 11504_2018-06 Dėl Žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos 11505_2018-06 Dėl Žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos Morkūnienė Zita

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų gyventojams 17630_9kl. dėl žemės mok. lengvatų gyventojams_nuasm. Morkūnienė Zita

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Ukmergės rajono savivaldybėje aprašo pakeitimo 11508_2018-06-18 Dėl NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 m 11509_Antkorupcinio vertinimo pažyma 11510_2018-06-18 Dėl NVO ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 m. veiksmų plano įgyvendinimo aprašo pakeitimo Gerulskienė Lolita

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl delegavimo į regioninę kultūros tarybą 11511_2018-06 Dėl Kulikausko delegavimo į regioninę kultūros tarybą 11512_2018-06 Dėl Kulikausko delegavimo į regioninę kultūros tarybą Gerulskienė Lolita

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės vandenys“ 2018–2020 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos plano patvirtinimo 11513_2018-07 RT sprendimo Dėl Ukmergės vandenys plano patvirtinimo projektas 11514_UAB UV priedas 1 11515_UAB UV veiklos plėtros planas 1 11516_2018-07 RT sprendimo Dėl Ukmergės vandenys plano patvirtinimo projektas Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo 11517_2018-07 Parduodamų būstų sąrašas 11518_2018-07 Parduodamų būstų sąrašas Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl savivaldybės būsto, esančio Storės g. 1-7, Žeimių k., Pivonijos sen., Ukmergės r., pardavimo 17631_14kl. dėl būsto pardavimo_Nuasm. Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo 11522_2018-07 Savivaldybės būstų ir socialinių būstų fondo sąrašas 11523_2018-07 Savivaldybės būstų ir socialinių būstų fondo sąrašas Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 7-139 „Dėl savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų fondo“ pakeitimo 11524_2018-07 Tarnybinių būstų fondo sąrašas 11525_2018-07 Tarnybinių būstų fondo sąrašas Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo 11526_2018-06 Dėl pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti (griuvėsiai Žemaitkiemio sen 11527_2018-06 Dėl pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti (griuvėsiai Žemaitkiemio sen.) Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Ukmergės sporto centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 11528_2018-06 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo (Ukmergės sporto centras_Stadionas) 11529_2018-06 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo (Ukmergės sporto centras_Stadionas) Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Ukmergės rajono Dainavos pagrindinės mokyklos nekilnojamojo turto perėmimo 11530_2018-06 Dėl turto perėmimo (Dainavos pagr 11531_2018-06 Dėl turto perėmimo (Dainavos pagr. mok._Algirdų a. 2) Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Ukmergės r. Siesikų gimnazijos turto perėmimo ir įregistravimo patikėjimo teise 11532_2018-06 Dėl turto perėmimo ir įregistravimo (Siesikų gimn 11533_2018-06 Dėl turto perėmimo ir įregistravimo (Siesikų gimn._Petronių m.) Gladkauskienė Daiva

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. II pusmečio darbo plano patvirtinimo 11534_Tarybos 2018 m 11535_Tarybos 2018 m. II p. darbo planas Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Informacija dėl Ukmergės rajono savivaldybės delegacijų vizitų
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška