Informacija apie seniūnija

 

Užugirio g. 1, LT-20348, Taujėnai  

  Taujėnų seniūnija yra Ukmergės rajono šiaurės rytuose. Seniūnijos plotas – 23376 ha, iš jų 57,9 proc. užima miškai, 34,2 proc. – žemės ūkio naudmenos, 3 proc. – vandenys, 4,9 proc. – kitos paskirties plotai. Tai viena didžiausių seniūnijų pagal užimamą plotą rajone. Ribojasi su Panevėžio rajono Vadoklių seniūnija, Anykščių rajono Traupio ir Kavarsko seniūnijomis, Ukmergės rajono Siesikų, Vidiškių ir Pivonijos seniūnijomis. Seniūnijos teritorijai priklauso 56 gyvenamosios vietovės, iš jų: 1 miestelis ir 55 kaimai. Didesnės bei minėtinos dėl juose esančių žymių objektų yra šios vietovės: seniūnijos bei parapijos centras – Taujėnų miestelis, Taujėnų kaimas, Lėnas, Baleliai, Užulėnis ir kt. vietovės. Seniūnijos teritoriją puošia  Taujėnų  ir Užugirio (A. Smetonos) dvarai, didžiausias rajone Lėno ežeras, Enčios ežeras, Noriškio ežeras, Taujėnų tvenkinys. Miestelio ribos pakraščiu teka Mūšia - Šventosios upės intakas.  O per patį miestelį vingiuoja Giedrės upelis. Driekiasi didžiausi rajone Taujėnų, Kraupėnų, Garbėnų, Giružių, Briedžiukų, Lėno, Užulėnio miškai. Taujėnų miškų masyvuose, besidriekiančiuose ir Panevėžio rajone, plėtojamas Ukmergės miškų urėdijos profesionaliosios medžioklės ūkis. Taujėnų miškuose suka lizdus reti, pagal Europos standartus I-os kategorijos saugotini paukščiai (juodasis gandras, mažasis erelis rėksnys, pilkoji meleta ir kt.). 2004 m. buvo įsteigtas Taujėnų–Užulėnio miškų biosferos poligonas, kurio viena iš paskirčių išsaugoti miškų ekosistemą ir saugomus paukščius. Seniūnijos teritorijoje yra valstybinis Barnėnų telmologinis (pelkių) draustinis (24 ha), kuriame saugoma Vidurio Lietuvos lygumai būdinga Barnėnų pelkė. Seniūnijos teritorija eina magistralinis kelias Vilnius–Panevėžys, senasis kelias Ukmergė – Panevėžys.

Seniūnijos darbuotojai ir jų kontaktai

Istorija

2016 metų veiklos ataskaita

2017 metų darbo planas

2017 metų finansinės būklės ataskaita

Žymūs krašto žmonės

Įžymios vietos

Seniūnaitijos ir seniūnaičiai

Bendruomenė

 


Paskutinis atnaujinimas: 2018-08-06 16:03:07