Ukmergėje įrengiamos naujos konteinerių aikštelės
2018-08-09

Iki šių metų pabaigos Ukmergės rajone bus įrengtos 43 antžeminės atliekų surinkimo konteinerių aikštelės ir įsigyti 265 rūšiavimo ir mišrių atliekų konteineriai.

Ukmergės rajono savivaldybė vykdo bendrai iš ES fondų ir savivaldybės lėšų finansuojamą projektą „Atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemos plėtra (konteinerių aikštelių statyba, rūšiavimo priemonių įsigijimas)“.

Finansavimo sutartis su Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašyta 2017 m. rugpjūčio 20 d. Darbus pagal UAB „Remonto ir statybos projektas“ parengtą supaprastintą projektą vykdo UAB „Ukmergės statyba“, rangos darbų vertė -204 tūkst. 127 eurai.

Aikštelės įrengiamos pagal konteinerių aikštelių, skirtų antrinėms žaliavoms surinkti, išdėstymo schemas, kurios buvo parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-04-16 nutarimo Nr. 366 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 519 „Dėl valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ 246.1 papunkčiu.

Šios schemos buvo suderintos su Ukmergės rajono savivaldybės vyriausiuoju architektu, Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir patvirtintos Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.

Atkreipiame dėmesį, kad ES finansavimas skiriamas tik pagal patvirtintas schemas įrengiamoms aikštelėms, aikštelės yra suprojektuotos vadovaujantis Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų, Statybos techninio reglamentų STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir Statybos įstatymo nuostatomis.

Informacija apie projektu planuojamų įrengti antžeminių konteinerių aikštelių vietas buvo skelbiama Ukmergės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje irLietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra