Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 21 d. posėdyje priimti sprendimai
2017-09-27

 

 

Nr. 7-183 Dėl Elenos Šemetienės atleidimo iš Ukmergės „Ryto“ specialiosios mokyklos direktoriaus pareigų.
Nr. 7-184 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 7-177 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo.
Nr. 7-185 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 7-96 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Nr. 7-186 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 7-291 „Dėl Ukmergės rajono geriausio metų mokytojo vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
Nr. 7-187 Dėl Ukmergės rajono geriausio 2017 metų mokytojo vardo suteikimo.
Nr. 7-188 Dėl Vaikų priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes tvarkos aprašo pakeitimo.
Nr. 7-189 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 7-173 „Dėl Ukmergės rajono ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2017–2018 m. m. patvirtinimo“ pakeitimo.
Nr. 7-190 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų klasių, grupių ir mokinių skaičiaus 2017–2018 m. m. patvirtinimo.
Nr. 7-191 Dėl Ukmergės sporto centro plaukimo baseino teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo.
Nr. 7-192 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 7-24 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo.
Nr. 7-193 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kultūros rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo.
Nr. 7-194 Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo pakeitimo.
Nr. 7-195 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.
Nr. 7-196 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto patikslinimo.
Nr. 7-197 Dėl Ukmergės r. sav. Taujėnų sen., Mažeikių k., Miško gatvės pavadinimo keitimo ir geografinių charakteristikų tikslinimo.
Nr. 7-198 Dėl Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Antakalnio I k., Kalno g. geografinių charakteristikų pakeitimo.
Nr. 7-199 Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ bazinių šilumos kainų dedamųjų nustatymo pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.
Nr. 7-200 Dėl šilumos kainos kompensavimo Šventupės kaimo gyventojams.
Nr. 7-201 Dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ paslaugų kainų patvirtinimo.
Nr. 7-202 Dėl Ukmergės rajono Rečionių universalaus daugiafunkcio centro turto vertės padidinimo.
Nr. 7-203 Dėl Ukmergės rajono Balelių universalaus daugiafunkcio centro turto vertės padidinimo.
Nr. 7-204 Dėl Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinės mokyklos turto vertės padidinimo.
Nr. 7-205 Dėl Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos turto vertės padidinimo.
Nr. 7-206 Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus turto vertės padidinimo.
Nr. 7-207 Dėl Ukmergės kraštotyros muziejui priklausančio A. Smetonos dvaro vertės padidinimo.
Nr. 7-208 Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausančio, Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos panaudos pagrindais naudojamo turto nurašymo ir likvidavimo.
Nr. 7-209 Dėl savivaldybės turto perdavimo.
Nr. 7-210 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai.
Nr. 7-211 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo viešajai įstaigai Ukmergės ligoninei bei Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centrui.
Nr. 7-212 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos ne konkurso būdu tvarkos aprašo pakeitimo.
Nr. 7-213 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo.
Nr. 7-214 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos nuostatų pakeitimo ir 2017–2019 metų veiklos programos patvirtinimo.
Nr. 7-215 Dėl Ukmergės rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių pakeitimo.
Nr. 7-216 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 7-192 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo pardavinėti I, II ir T0 klasės civilines pirotechnikos priemones išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Sprendimų tekstai skelbiami interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisinė informacija/Tarybos sprendimai).

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra