Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. posėdyje priimti sprendimai
2018-05-30

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018  m. gegužės 29 d. posėdyje priimti sprendimai

7-133     Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patikslinimo.
7-134     Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo.
7-135     Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms.
7-136     Dėl pavedimo savivaldybės administracijai atlikti Tolerancijos centro projektavimo ir statybos užsakovo funkcijas.
7-137     Dėl Ukmergės rajono savivaldybės trišalės tarybos nuostatų, patvirtintų Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. 7-266 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės, darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų susivienijimų susitarimo“, pakeitimo.
7-138     Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. 7-177 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo.
7-139     Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo.
7-140     Dėl Ukmergės globos centro paskyrimo vykdyti Globos centro funkcijas.
7-141     Dėl viešosios įstaigos Ukmergės šeimos centro direktoriaus 2017 m. ataskaitos.
7-142     Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo.
7-143     Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų klasių, grupių ir mokinių skaičiaus 2018–2019 m. m. projekto patvirtinimo.
7-144     Dėl Ukmergės rajono ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2018–2019 m. m. patvirtinimo.
7-145     Dėl Mokinių priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimo.
7-146     Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 7-171 „Dėl pailgintos dienos grupės paslaugų teikimo Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ pakeitimo.
7-147    Dėl vaikų vasaros stovyklose teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
7-148    Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. 7-79 pakeitimo.
7-149    Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo.
7-150    Dėl UAB „Ukmergės autobusų parkas“ vadovo darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficiento ir kintamosios dalies patvirtinimo.
7-151    Dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ vadovo darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficiento ir kintamosios dalies patvirtinimo.
7-152    Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ vadovo darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficiento ir kintamosios dalies patvirtinimo.
7-153    Dėl UAB „Ukmergės vandenys“ vadovo darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficiento ir kintamosios dalies patvirtinimo.
7-154    Dėl UAB „Ukmergės vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų pakeitimo.
7-155    Dėl socialinio būsto išnuomojimo savivaldybės būsto nuomos sąlygomis.
7-156    Dėl Ukmergės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo pakeitimo.
7-157    Dėl sutikimo perduoti valstybės turtą patikėjimo teise.
7-158    Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Vytauto g. 39, Ukmergės m., nuomos.
7-159    Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.
7-160    Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. 7-19 „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centrui“ pakeitimo.
7-161    Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2017 m. ataskaitos ir 2018 m. sąmatos patvirtinimo.
7-162    Dėl Žmonių gyvybės apsaugos Ukmergės rajono savivaldybės vandens telkiniuose taisyklių pakeitimo.
7-163    Dėl viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės reorganizavimo.
7-164    Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir Širvintų rajono savivaldybės.

 

Sprendimų tekstai skelbiami interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisinė informacija/Tarybos sprendimai).

 

___________________

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra