Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 20 d. posėdyje priimti sprendimai
2018-09-26

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018  m. rugsėjo 20 d. posėdyje priimti sprendimai:

7-192            Dėl pritarimo 2014–2020 m. Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos Ukmergės rajono dalies pakeitimui.
7-193            Dėl daugiabučių namų modernizavimo III etapo namų sąrašo papildymo.
7-194            Dėl tęstinio aktyvaus gydymo paslaugų teikimo VšĮ Ukmergės ligoninėje.
7-195            Dėl stacionarių gastroenterologijos paslaugų teikimo VšĮ Ukmergės ligoninėje.
7-196            Dėl Ukmergės globos centro nuostatų patvirtinimo.
7-197            Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
7-198            Dėl Ukmergės rajono savivaldybės senojo miesto vietoje esančių pastatų fasadų tvarkymo darbų kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimo.
7-199            Dėl leidimo pervesti surinktas lėšas.
7-200            Dėl Ukmergės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų sąrašo pakeitimo.
7-201            Dėl Ukmergės rajono kultūros ir kūrybinės veiklos skatinimo programos nuostatų pakeitimo.
7-202            Dėl pritarimo projekto „Garažų ir šalia esančios teritorijos pritaikymas benamių gyvūnų prieglaudos reikmėms“ įgyvendinimui.
7-203            Dėl pritarimo projekto „Vandenlenčių parko įrengimas Mūšios tvenkinyje“ įgyvendinimui.
7-204            Dėl pritarimo projekto „Deltuvos pagrindinės mokyklos stadiono (krepšinio-tinklinio aikštelės, bėgimo tako) atnaujinimas“ įgyvendinimui.
7-205            Dėl Ukmergės rajono geriausio 2018 metų mokytojo vardo suteikimo.
7-206            Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų klasių, grupių ir mokinių skaičiaus 2018–2019 m. m. patvirtinimo.
7-207            Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. 7-144 „Dėl Ukmergės rajono ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2018–2019 m. m. patvirtinimo“ pakeitimo.
7-208            Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 7-24 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo.
7-209            Dėl Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo.
7-210            Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. 7-7 „Dėl švietimo įstaigų vadovų darbo sutarčių pakeitimo“ pakeitimo.
7-211            Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.
7-212            Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 7-92 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
7-213            Dėl Specialios tikslinės dotacijos mokymo lėšų, skirtų Ukmergės rajono savivaldybei ugdymo reikmėms tenkinti, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
7-214            Dėl Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo papildymo.
7-215            Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.
7-216            Dėl Ukmergės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018–2020 m. pakeitimo.
7-217            Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patikslinimo.
7-218            Dėl savivaldybės būsto, esančio Vilniaus g. 98-25, Ukmergėje, pardavimo.
7-219            Dėl socialinio būsto išnuomojimo savivaldybės būsto nuomos sąlygomis.
7-220            Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo pakeitimo.
7-221            Dėl pritarimo įsigyti nekilnojamąjį turtą Santarvės g. 35-2 ir 35-3, Valų k., Žemaitkiemio sen., Ukmergės r. sav.
7-222            Dėl sutikimo perimti valstybės nekilnojamąjį turtą, Nepriklausomybės g. 3, Siesikuose, Ukmergės r. sav., Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn.
7-223            Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergėje, Paupio g. 8, Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn.
7-224            Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus nekilnojamojo turto perėmimo.
7-225            Dėl Ukmergės rajono Balelių universalaus daugiafunkcio centro turto įregistravimo patikėjimo teise.
7-226            Dėl Ukmergės globos centro turto vertės padidinimo.
7-227            Dėl Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos turto vertės padidinimo.
7-228            Dėl pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybei nuosavybės teise priklausančio, Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto, jo nurašymo ir likvidavimo.
7-229            Dėl leidimo nuomoti Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą pardavimo aparatų statymui.
7-230            Dėl Ukmergės rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
7-231            Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ bazinių šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams.
7-232            Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. 7-200 „Dėl šilumos kainos kompensavimo Šventupės kaimo gyventojams“ pripažinimo netekusiu galios.
7-233            Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros tarifo nustatymo.
7-234            Dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio.
7-235            Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo  Nr.   7-1 „Dėl Žmonių palaikų laidojimo ir kapinių lankymo Ukmergės rajone tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo.
7-236            Dėl pritarimo susitarimui tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir Šilko kelio tarptautinės prekybos rūmų.

__________________________

Sprendimų tekstai skelbiami interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisinė informacija/Tarybos sprendim

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra