Ukmergės rajono savivaldybės tarybos birželio 27 d. posėdyje priimti sprendimai
2019-07-02

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. posėdyje priimti sprendimai:

7-36 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo.
7-37 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo.
7-38 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo.
7-39 Dėl daugiabučių namų modernizavimo programos namų sąrašo papildymo.
7-40 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos.
7-41 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo.
7-42 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kultūros paveldo komisijos sudarymo.
7-43 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 7-55 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo tarybos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo“ pakeitimo.
7-44 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo tarybos sudarymo.
7-45 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. 7-243 „Dėl Mokinių priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
7-46 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 7-24 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo.
7-47 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2019 metų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo.
7-48 Dėl UAB „Ukmergės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo.
7-49 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergėje, Vytauto g. 88, Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn.
7-50 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.
7-51 Dėl viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo.
7-52 Dėl valstybinės žemės nuomos.
7-53 Dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio.
7-54 Dėl socialinio būsto išnuomojimo savivaldybės būsto nuomos sąlygomis.
7-55 Dėl socialinio būsto išnuomojimo savivaldybės būsto nuomos sąlygomis.
7-56 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 7-176 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
7-57 Dėl Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos komisijos sudarymo.
7-58 Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir asociacijos „Armonos pievos“.
7-59 Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir asociacijos „Meliorona“.
7-60 Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Baravykai“.
7-61 Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Karkleliai“.
7-62 Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir asociacijos „Žeruoliai“.
7-63 Dėl pritarimo projekto „Ukmergės rajono Leonpolio kadastrinės vietovės hidrotechnikos statinio ant Armonos upės ir Deltuvos kadastrinės vietovės tilto per Armonos upę rekonstrukcija“ įgyvendinimui.
7-64 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo.
7-65 Dėl Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
7-66 Dėl Literatūrinės Vlado Šlaito premijos nuostatų pakeitimo.
7-67 Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus nuostatų patvirtinimo.
7-68 Dėl pavedimo Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centrui vykdyti asmens savarankiškumo lygio vertinimo specialiųjų poreikių nustatymo procese funkciją.
7-69 Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo.
7-70 Dėl pritarimo projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Ukmergės rajone“ įgyvendinimui.
7-71 Dėl tikslinės pašalpos skyrimo.
7-72 Dėl kandidato delegavimo į Vilniaus teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją.
7-73 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendruomenes sveikatos tarybos sudarymo.
7-74 Dėl viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo.
7-75 Dėl viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo.
7-76 Dėl Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo tarybos sudarymo.
7-77 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 7-187 „Dėl Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų naudojimo ir skyrimo tvarkos aprašo pakeitimo“ pakeitimo.
7-78 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. 7-8 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo.
7-79 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. II pusmečio darbo plano patvirtinimo.
7-80 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo.
7-81 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo.
7-82 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo.

 

Sprendimų tekstai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisinė informacija/Teisės aktai).

___________________

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra