Ukmergės rajono savivaldybės tarybos gruodžio 19 d. posėdyje priimti sprendimai
2018-12-28

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018  m. gruodžio 19 d. posėdyje priimti sprendimai:

7-272  Dėl daugiabučių namų modernizavimo III etapo namų sąrašo papildymo.
7-273  Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslinimo.
7-274  Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų.
7-275  Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 7-294 ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
7-276  Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr.7-46 ,,Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis, jų nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘ pakeitimo.
7-277  Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų 2019 metams patvirtinimo.
7-278  Dėl Seniūnijos socialinių reikalų komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo.
7-279  Dėl Ukmergės globos centro mitybos, medikamentų, patalynės, aprangos ir avalynės išlaidų finansinių normatyvų patvirtinimo.
7-280  Dėl socialinės globos kainos Ukmergės globos centre nustatymo.
7-281  Dėl Budinčio globotojo ir socialinio globėjo veiklos organizavimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
7-282  Dėl pritarimo projektų „Virtualių aplinkų diegimas socialinio emocinio ugdymo tobulinimui“ ir „Virtualių aplinkų diegimas destruktyvaus (padidinto aktyvumo) elgesio reguliavimui“ įgyvendinimui.
7-283  Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kvalifikuotų viešojo sektoriaus specialistų kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
7-284  Dėl Birutės Jucevičienės skyrimo į Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pareigas.
7-285  Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio perskaičiavimo.
7-286  Dėl pritarimo UAB „Ukmergės vandenys“ strateginiam veiklos planui.
7-287  Dėl pritarimo UAB „Ukmergės šiluma“ strateginiam veiklos planui.
7-288  Dėl pritarimo UAB „Ukmergės autobusų parkas“ strateginiam veiklos planui.
7-289  Dėl pritarimo UAB „Ukmergės butų ūkis“ strateginiam veiklos planui.
7-290  Dėl nekilnojamojo turto pirkimo.
7-291  Dėl savivaldybės būsto, esančio Gedimino g. 54-3, Ukmergėje, pardavimo.
7-292  Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 7-139 „Dėl savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų fondo“ pakeitimo.
7-293  Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Ukmergės rajono savivaldybės administracijos valdomo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.
7-294  Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo.
7-295  Dėl Ukmergės rajono Rečionių universalaus daugiafunkcio centro turto vertės padidinimo.
7-296  Dėl Ukmergės r. Taujėnų gimnazijos turto vertės padidinimo.
7-297  Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus turto vertės padidinimo.
7-298  Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. I pusmečio darbo plano patvirtinimo.
7-299  Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo.
7-300  Dėl Ukmergės rajono ugdymo įstaigų mokinių dienos nemokamam maitinimui skirtų produktų kainos nustatymo.
7-301  Dėl pritarimo ketinimų protokolui dėl bendradarbiavimo su Ugdymo plėtotės centru įgyvendinant projektą „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“.
7-302  Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontrolieriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo.
7-303  Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontrolieriaus darbo užmokesčio nustatymo.
7-304  Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo.
7-305  Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo.
7-306  Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergės rajono savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
7-307  Dėl įgaliojimo atstovauti uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

 Sprendimų tekstai skelbiami interneto svetainėje www.ukmerge.lt (Teisinė informacija/Tarybos sprendimai).

_____________________________

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų: (1) skaityti