Ukmergės rajono savivaldybės tarybos kovo 28 d. posėdyje priimti sprendimai
2019-04-03

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. posėdyje priimti sprendimai:

7-44 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo.
7-45 Dėl ilgalaikės paskolos.
7-46 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano programų priemonių įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų pasiekimo 2018 m. ataskaitos patvirtinimo.
7-47 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. 7-201 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
7-48 Dėl pavedimo savivaldybės administracijai atlikti projektavimo ir statybos užsakovo funkcijas.
7-49 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir geografinių charakteristikų tikslinimo.
7-50 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. 7-91 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinių kelių, gatvių ir kitų susisiekimo komunikacijų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
7-51 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susiekimo ministerijos.
7-52 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir Lietuvos skautijos.
7-53 Dėl VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro 2018 metų veiklos ataskaitos.
7-54 Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių 2020 metams nustatymo.
7-55 Dėl žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų.
7-56 Dėl geriausio Ukmergės rajono kultūros darbuotojo, sėkmingiausio Ukmergės rajono kūrėjo kūrybinio projekto ir metų kultūros mecenato nominacijų suteikimo.
7-57 Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus mokamų paslaugų kainų patvirtinimo.
7-58 Dėl pritarimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2018 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai.
7-59 Dėl UAB ,,Ukmergės vandenys“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo patvirtinimo bei veiklos rezultato paskirstymo.
7-60 Dėl UAB „Ukmergės vandenys“ vadovo mėnesinės algos nustatymo.
7-61 Dėl UAB ,,Ukmergės autobusų parkas“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo patvirtinimo bei veiklos rezultato paskirstymo.
7-62 Dėl UAB „Ukmergės autobusų parkas“ vadovo mėnesinės algos nustatymo.
7-63 Dėl UAB ,,Ukmergės butų ūkis“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo veiklos ataskaitai bei veiklos rezultato paskirstymo.
7-64 Dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ vadovo mėnesinės algos nustatymo.
7-65 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės atstovavimo UAB ,,Ukmergės šiluma“ 2019-04-03 šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.
7-66 Dėl pritarimo UAB „Ukmergės šiluma“ 2018 metų metiniam vadovo pranešimui.
7-67 Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ vadovo mėnesinės algos nustatymo.
7-68 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 7-285 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio perskaičiavimo“ pripažinimo netekusiu galios.
7-69 Dėl patikėjimo teisės įregistravimo.
7-70 Dėl patikėjimo teisės įregistravimo.
7-71 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perėmimo iš Ukmergės kultūros centro.
7-72 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešajai bibliotekai.
7-73 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo viešajai įstaigai Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centrui.
7-74 Dėl pritarimo įsigyti nekilnojamąjį turtą Santarvės g. 35, Valų k., Žemaitkiemio sen., Ukmergės r. sav.
7-75 Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kauno g. 16-4, Ukmergėje, nuomos.
7-76 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų pripažinimo netinkamais (negalimais) naudoti.
7-77 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo.
7-78 Dėl Ukmergės globos centro 2018 metų veiklos ataskaitos.
7-79 Dėl VšĮ Ukmergės šeimos centro 2018 metų veiklos ataskaitos.
7-80 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
7-81 Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo.
7-82 Dėl VšĮ Ukmergės ligoninės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir įstaigos veiklos ataskaitos.
7-83 Dėl Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir įstaigos veiklos ataskaitos.
7-84 Dėl VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo.
7-85 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ir Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos ataskaitų.
7-86 Dėl UAB „Ukmergės autobusų parkas“, UAB „Ukmergės butų ūkis“ ir UAB „Ukmergės vandenys“ direktorių pareiginių nuostatų patvirtinimo.
7-87 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 7-283 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kvalifikuotų viešojo sektoriaus specialistų kelionės į darbą išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
7-88 Dėl Ukmergės „Šilo“ progimnazijos direktoriaus atleidimo iš pareigų.
7-89 Dėl Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus atleidimo iš pareigų.
7-90 Dėl Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos.
7-91 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų kiekvienos klasės klasių skaičiaus ir mokinių skaičiaus klasėse 2019–2020 m. m. nustatymo.
7-92 Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkio grupėje Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose 2019–2020 m. m. nustatymo.
7-93 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 7-24 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo.
7-94 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. 7-36 patvirtintų Ukmergės rajono Rečionių universalaus daugiafunkcio centro teikiamų paslaugų įkainių pakeitimo.
7-95 Dėl Ukmergės meno mokyklos teikiamų neformaliojo švietimo paslaugų kainų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
7-96 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų 2018 m. veiklos ataskaitų.
7-97 Dėl Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitos.
7-98 Dėl Ukmergės r. Taujėnų gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitos.
7-99 Dėl Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaitos.
7-100 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 7-299 ,,Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Sprendimų tekstai skelbiami interneto svetainėje www.ukmergė.lt (Teisinė informacija/Teisės aktai).

                                                                        _____________________________

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra