Viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos

Pabaisko pagrindinė mokykla

Balelių universalus daugiafunkcis centras (I ketv.; II ketv.; III ketv. 2010-12.31)

Ukmergės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba (I ketv.; II ketv.; III ketv.)

Dukstynos pagrindinė mokykla

Šešuolių pagrindinė mokykla (I ketv.; II ketv.; III ketv.)

Pašilės pagrindinė mokykla (I ketv.; II ketv.; III ketv.)

Ukmergės kraštotyros muziejus (I ketv.; II ketv.; III ketv.; IV ketv.)   (2011.03.31)  (2012 m. I ketv. II ketv. ) (2012 m. metinė ataskaita) (2013m. I ketv., II ketv. III ketv.)

Vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas"

Vaikų lopšelis-darželis "Šilelis" (I-III ketv.) (IV ketv.)

Vaikų lopšelis-darželis "Saulutė"

Specialiojo ugdymo centras "Vyturėlis"

Žemaitkiemio pagrindinė mokykla (I-III ketv.) (IV ketv.)

Vaikų lopšelis-darželis "Buratinas" (I-III ketv.) (IV ketv.)

Ukmergės kultūros centras

Vaikų lopšelis-darželis "Šilelis" (2010 m.)

Vaikų lopšelis-darželis "Buratinas (2010 m.)  2011-06-30

Žemaitkiemio pagrindinė m-kl. (2010 m.)

Žemaitkiemio pagrindinė m-kl. (2011-03-31) (2011-06-30)

Specialiojo ugdymo centras "Vyturėlis" (2010 m.)

Šešuolių pagrindinė mokykla (2010.12.31)  (2011.03.31) (2011-06-30)

*******************************

Pašilės pagrindinė mokykla (2010.12.31) (2011-03-31) (2011-06-30)

******************************

Pabaisko pagrindinė mokykla (2010.12.31)

Pabaisko pagrindinė mokykla (2010.03.31) (2011-06-30)

******************************
Ukmergės pedagoginė psichologinė tarnyba (2010.12.31)

Ukmergės pedagoginė psichologinė tarnyba (2011.03.31) 

 ****************************

Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba (2011 m.)

Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba (2012 m.)

Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba (2013 m. I ketv., II ketv., III ketv., IV ketv.), (2014 m. I ketv.II ketv.III ketv.IV ketv.

Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba (2015 m. I ketv. III ketv. IV ketv.)

Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba (2016 m. I- III ketv. IV ketv.)

 **********************************************

Rečionių pagrindinė mokykla (2010-12-31)

**********************************************

Vaikų lopšelis-darželis "Šilielis    2011 m. III ketv.

**********************************************

Žemaitkiemio pagrindinės mokyklos finansinė atskaitomybė už 2011 metus

**********************************************

Šešuolių pagrindinės mokyklos finansinė atskaitomybė 2011 m. gruodžio 31 d.

Šešuolių pagrindinės mokyklos finansinės ataskaitos 2012-03-31. 

****************************************************

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras (I ketv. II ketv. 2012 m. metinė ataskaita) (2013 m. I ketv. II ketv. III ketv.) (2015 m. II ketv.)
2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys
2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys (III ketv.IV ketv.)


Ukmergės rajono savivaldybės Nestacionarių socialinių paslaugų centro finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis
Ukmergės rajono savivaldybės Nestacionarių socialinių paslaugų centro finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis        

Ukmergės rajono savivaldybės Nestacionarių socialinių paslaugų centro finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis

Ukmergės rajono savivaldybės Nestacionarių socialinių paslaugų centro finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenisPaskutinis atnaujinimas: 2017-05-05 09:34:27