VšĮ Ukmergės ligoninė skelbia viešą nuomos konkursą
2018-08-29

išnuomoti patikėjimo teise valdomas, Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančias negyvenamą patalpą, esančias Ukmergės m., Vytauto g. 105:

1. pastate 1D3p, registro Nr. 44/1299976, pastato unikalus Nr. 8196-7000-5010. Nuomojama patalpa pažymėta plane: 1-69 ir 1-70, bendras plotas 23,95 m2.

Patalpų paskirtis – prekyba, paslaugų teikimas. Nuomos trukmė 10 metų.

Minimalus pradinis nuompinigių dydis mėnesiui – 1,21 Eur ir PVM (jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas) už 1 m2, nustatytas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimu Nr. 7-28 „Dėl leidimo nuomoti patikėjimo teise valdomą nekilnojamajį turtą“.

Patalpos išnuomojamos be įrangos ir baldų.

Turto nuomos konkurso organizavimo išlaidas padengia nuomotojas.

Nuomininkui perduodamos pareigos ir atsakomybė už:

- higienos, saugos ir sveikatos, priešgaisrinių, aplinkos apsaugos, atliekų tvarkymo ir kitų, su vykdoma veikla susijusių teisės aktų reikalavimų vykdymą;

- paprastojo remonto darbų atlikimą, elektros, vandentiekio, nuotekų tinklų ir kt. sistemų remontą bei avarijų ir sutrikimų šalinimą.

- Nuomininkas be nuompinigių, kas mėnesį privalės mokėti mokesčius už vandenį, elektros energiją ir komunalines paslaugas.

Prašymai dalyvauti nuomos konkurse pateikiami iki 2018 m. rugsėjo mėn. 14 d. 1000 val. į VšĮ Ukmergės ligoninės vyr. buhalterės pavaduotojos V.Požerskienės kabinetą administracijos darbo laiku.

Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys dalyvauti konkurse arba jų įgalioti atstovai dokumentus pateikia užklijuotame ir antspauduotame voke, ant kurio turi būti užrašyta „turto nuomos konkursui“.

Voke turi būti pateikta:

1. Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono Nr., banko pavadinimas, adresas ir kodas, sąskaitos Nr.

2. Siūlomas nuompinigių dydis (Eur už 1m2 ir už visą plotą per mėnesį).

3. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų kopija, patvirtinti antspaudu ir įgalioto atstovo parašu.

4. Oficialių dokumentų kopijas, patvirtinančias, kad konkurso dalyvis atitinka teisės aktų reikalavimus ir turi teisę užsiimti atitinkama veikla, patvirtintos antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu;

5. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui atstovauja kitas asmuo. Kai konkurso dalyvis yra fizinis asmuo, įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.

6. Banko įstaigos išduotas dokumentas apie sumokėtą pradinį 3 mėnesių nuompinigių įnašą į VšĮ Ukmergės ligoninės sąskaitą, įmonės kodas 182935350, a.s. LT75 7300 0100 0260 3253 AB bankas „Swedbank“, kodas 73000.

7. Banko sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas pradinis įnašas, numeris, banko pavadinimas, adresas ir kodas.

Konkursas įvyks 2018 m. rugsėjo 14 d. 1100 val. VšĮ Ukmergės ligoninės administracijos patalpose (I a. salėje) Vytauto g. 105, Ukmergė.

Papildoma informacija teikiama tel. (8 340) 42737, 8-675-41249, 8-674-24048.

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra