Dėl planinių profilaktikos ir remonto darbų šilumos ūkyje
2018-06-22

Pastaruoju metu įmonė sulaukia vartotojų klausimų, kodėl nutraukiamas karšto vandens tiekimas planinių profilaktikos bei remonto darbų metu.

Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Šilumos ūkio bei Energetikos įstatymais, vienas iš esminių uždavinių bei reikalavimų centralizuotos šilumos tiekėjams – patikimas ir saugus šilumos energijos tiekimas.

Šilumos ūkį sudaro daug svarbių technologinių elementų: energetiniai katilai su katilinių įranga, šilumos tiekimo vamzdynai, šilumos punktai pastatuose, šilumos apskaitos prietaisai katilinėse ir vartotojų pastatuose bei kiti įrenginiai. Šių technologinių elementų eksploatavimui keliami specifiniai, padidinti reikalavimai. Didžioji dalis darbų, užtikrinančių padidintų reikalavimų įvykdymą, atliekama pasirengimo artėjančiam šildymo sezonui metu, t. y. vasaros laikotarpiu.

Šilumos ūkio sistemų stabdymo metu atliekami būtinieji darbai: katilų institucinės bei vietinės apžiūros, profilaktiniai ir kapitaliniai katilinių įrengimų remontai, šilumos tiekimo vamzdynų,  šilumos punktų hidrauliniai bandymai bei remontai, šilumos apskaitos prietaisų patikros, kiti įvairūs darbai. Pažymėtina, kad UAB „Ukmergės šiluma“ šildymo sezonui privalo parengti 21 šildymo katilą, išbandyti 48 km šilumos vamzdynų bei metrologiškai patikrinti 300 šilumos skaitiklių. Nuo pasiruošimo artėjančiam šildymo sezonui darbų kokybės ir apimties  labai priklauso šilumos tiekimo patikimumas šaltuoju sezono laikotarpiu.

Vadovaujantis su Savivaldybės administracija suderintu katilinių stabdymo grafiku, karšto vandens tiekimas atskiroms zonoms nutraukiamas teisės aktuose nustatyta tvarka, iš anksto informavus vartotojus. Esant palankioms aplinkybėms, įmonė karšto vandens tiekimą vartotojams atnaujina keliomis dienomis anksčiau nei katilinių stabdymo grafike numatytas 2-jų savaičių laikotarpis. Mažosios katilinės paruošiamos per 2-3 dienas.

UAB „Ukmergės šiluma“ valdomos katilinės nėra sujungtos į vientisą šilumos tiekimo tinklą, t.y. tarp jų nėra jungčių (sužiedinimų). Sustabdžius vieną katilinę, tiekti šilumą karšto vandens ruošimui iš kitos katilinės nėra galimybių.

Mums suprantami vartotojų patiriami nepatogumai, tačiau dėl aukščiau išdėstytų priežasčių, privalome atsakingai atlikti šilumos ūkio valdymą bei priežiūrą. Dėdami pastangas, kad šilumos energija būtų teikiama saugiai, patikimai bei kuo mažesnėmis sąnaudomis, tikimės vartotojų supratingumo ir geranoriškumo.

UAB „Ukmergės šiluma“ administracija

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra