Ukmergės Antano Smetonos gimnazija - rajono bazinė mokykla 2018 metais
2018-01-17

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2018 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 13-11 „Dėl 2018 m. Ukmergės rajono bazinės mokyklos skyrimo“ paskyrė Ukmergės Antano Smetonos gimnaziją 2018 m. Ukmergės rajono bazine mokykla.

Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

Prašymai dėl brandos egzaminų (išskyrus menų ir technologijų) laikymo pateikiami iki vasario 24 dienos. Prašyme turi būti nurodomi pasirinkti egzaminai, egzaminų tipai, pareiškiamas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo brandos egzaminų organizavimo, pritaikymo, vykdymo, vertinimo, mokymosi rezultatų sutikrinimo, stojant į kitas mokyklas, tikslais. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintis kandidatas pateikia prašymą pritaikyti brandos egzaminus ir pedagoginės psichologinės tarnybos (švietimo pagalbos tarnybos) pažymą apie brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo pobūdį.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos direktoriui eksternas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą, vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje). Bazinės mokyklos direktoriui taip pat reikia pateikti kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus (14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą)

Švietimo ir sporto skyriaus informacija

Dainiaus Vyto nuotrauka

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra